Hyppää pääsisältöön

Vuosi 2021 oli uudistamisen ja yhteiskehittämisen aikaa

Maanmittauslaitoksen tiedonhallinnan vuosi 2021 jatkui poikkeuksellisena johtuen covid-19-pandemiasta. Sopeutumista helpotti se, että monipaikkainen työskentely on ollut Maanmittauslaitoksessa mahdollista ja laajasti käytössä jo useiden vuosien ajan. 

Asiakas Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.
Kuva:
Julia Hautojärvi

Tiedonhallinta ei pandemian vuoksi vaarantunut, osoittaa organisaation vuoden 2021 tietotilinpäätös. 

Tietotilinpäätöksessä kuvataan Maanmittauslaitoksessa noudatettavat keskeiset periaatteet, menetelmät ja käytänteet, jotka koskevat vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä sekä tietojen hyödyntämistä.

Tietotilinpäätöksessä käsiteltäviä tietokokonaisuuksia ovat kiinteistötiedot, huoneistotiedot, kartta- ja paikkatiedot, tutkimustiedot ja arkistotiedot. Tietotilinpäätökseen sisältyy arvio nykyisestä tiedonhallinnan tilasta sekä kehittämiskohteista.

Tietotilinpäätökseen sisältyy keskeisiä tunnuslukuja asiakkaiden käyttämistä asiointi- ja yhteydenottotavoista sekä Maanmittauslaitoksen eri palveluista luovutetuista tietomääristä. 

Käynnissä useita uudistuksia ja yhteiskehittämistä 

Digitalisaatiota hyödynnetään Maanmittauslaitoksen toimintaympäristössä laajasti. Tämä edellyttää Maanmittauslaitoksessa strategisia valintoja sekä toiminnan tueksi periaatteita ja linjauksia.

Tietotilinpäätöksellä tuetaan hyvää tiedon hallintaa ja vaatimuksenmukaisuutta.

Tietotilinpäätös tukee tiedonhallintalain toimeenpanoa ja on osa Maanmittauslaitoksen asiakirjajulkisuuskuvausta ja tiedonhallintamallia.  

Lisätietoja  

Maanmittauslaitoksen tietotilinpäätös 2021 (pdf)

Maanmittauslaitos

Uusimmat uutiset ja artikkelit