Hyppää pääsisältöön

Ylistarossa Sutelan tilusjärjestelyssä peltolohkojen koko lähes tuplaantui

Sutelan peltoalueella käynnissä ollut tilusjärjestely on saatu päätökseen. Hankkeessa keskityttiin pääasiassa hajanaisten peltotilusten yhdistämiseen. Hankkeessa vähennettiin myös haittoja, jotka aiheutuivat Sutelan tasoristeyksen poistosta. Maanmittauslaitoksen selvityksen perusteella Etelä-Pohjanmaan alueella on lukuisia kohteita, joissa tiluksia järjestelemällä voitaisiin olennaisesti alentaa viljelyyn liittyviä kustannuksia.

Traktori pellolla.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Sutelan tilusjärjestely saatiin päätökseen loppuvuodesta 2021, kun Kainaston nuorisoseurantalolla pidetty hankkeen viimeinen toimituskokous päättyi.  

–Sutelan tilusjärjestely käynnistyi vuonna 2018 maanomistajien toimitushakemuksella. Tilusjärjestelyä edelsi tarveselvitysvaihe, jossa maanomistajien mielipiteitä ja tarvetta hankkeelle selvitettiin. Samalla myös alueen tilusjärjestelymahdollisuuksia selvitettiin. Lopulta hankkeeseen tuli mukaan noin 650 hehtaaria maita, Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Tero Laitinen kertoo.

Hankkeessa järjesteltiin peltolohkoja niin, että peltolohkojen keskimääräinen koko kasvoi 3,7 hehtaarista 6,8 hehtaariin. Yhteensä 170 hehtaaria peltoa ja 6 hehtaaria metsää vaihtoi omistajaa. Hankkeessa tehtiin myös valtaojien perkausta, putkituksia, pienehköjä tiehankkeita ja 41 hehtaaria salaojitusta.

Tilusjärjestelyille on edelleen tarvetta ja kiinnostusta

Kuvassa peltolohkoaineiston perusteella arvioidut tilusjärjestelymahdollisuudet. Mitä tummempi väri, sitä paremmat edellytykset tilusten järjestelyyn.
Kuvassa peltolohkoaineiston perusteella arvioidut tilusjärjestelymahdollisuudet. Mitä tummempi väri, sitä paremmat edellytykset tilusten järjestelyyn.

 

Maanmittauslaitos on selvittänyt peltolohkoaineiston perusteella peltojen kiinteistörakennetta koko Suomessa. Selvityksen perusteella voidaan havaita, että Etelä-Pohjanmaan alueella on lukuisia kohteita, joissa tiluksia järjestelemällä voitaisiin olennaisesti alentaa viljelyyn liittyviä kustannuksia. Oheisessa karttaotteessa on korostettu selvityksen perusteella esille nousseet potentiaaliset alueet, joilla tilusten järjestelystä voitaisiin saada huomattavia hyötyjä maatalouden viljelykustannusten säästöinä.

–Etelä-Pohjanmaan alueen viljelijöiltä on tullut useita yhteydenottoja tilusjärjestelytarpeen selvittämiseksi. Viimeksi maaliskuussa käynnistyi selvitys Kurikan Jalasjärvellä Hirvikylä-Alavallin alueella, Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelypäällikkö Ismo Mäki-Valkama sanoo.

Mikä tilusjärjestely on?

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Järjestely voidaan toteuttaa, jos sille on maanomistajien vahva kannatus.

Lisätietoja:

Toimitusinsinööri Tero Laitinen 040 8017886

Tilusjärjestelypäällikkö Ismo Mäki-Valkama 0400 166320       
                    
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Maanomistaja Jari Marttila 0414427486, jari.marttila@nic.fi
 

Mediatiedote
Tilusjärjestely
Kiinteistöt

Uusimmat uutiset ja artikkelit