Hyppää pääsisältöön

Karttarajaukset

Kun haet palvelusta rekisteriyksiköitä, määräaloja, käyttöoikeusyksiköitä, yksityisteitä, rakennuksia, kiinteistökauppoja tai kiintopisteitä, voit kohdistaa haun tiettyyn kohtaan kartalle. Erilaisia karttarajausvaihtoehtoja ovat:

  • Piste- tai ympyrärajaus
  • Viivarajaus
  • Suorakulmiorajaus
  • Monikulmiorajaus

Karttarajauksissa on maksimikoko, jota suurempaa rajausta sovellus ei anna piirtää. Rajoittavana tekijänä on rajauksen ympäri piirretyn suorakaiteen piirin pituus. Maksimiarvo riippuu haettavasta kohdetyypistä: rekisteriyksiköt 20 km, määräalat 80 km, käyttöoikeusyksiköt 20 km, yksityistiet 40 km, rakennukset 200 km, kiinteistökaupat 200 km, kiintopisteet 200 km.

Rajaukset näkyvät kartalla ja ne pysyvät voimassa kunnes teet uuden karttarajauksen, tai tyhjennät kartalta kaikki hakutulokset sekä rajaukset Poista kohteita -työkalulla.

Yksittäisen kiinteistön osoittamiseen kartalta kannattaa käyttää pisterajausta.

Haettavasta kohteesta riippuen, hakua voi kartalle tehdyn rajauksen lisäksi rajata edelleen muutamilla eri rajausvaihtoehdolla.

  • Rekisteriyksiköiden hakua voi rajata rekisteriyksikön nimellä ja rekisteriyksikkölajilla.
  • Määräalojen hakua voi rajata tiettyyn kuntaan.
  • Käyttöoikeusyksiköiden hakua voi rajata käyttöoikeusyksikkölajeilla ja aikarajauksella.
  • Kiinteistökauppoja voi rajata aikarajauksella ja muilla valinnaisilla rajausehdoilla.
  • Rakennuksia voi rajata erilaisilla valinnaisilla rajausehdoilla.
  • Kiintopisteitä voi rajata erilaisilla valinnaisilla rajausehdoilla.

Piste- tai ympyrärajaus

Pisterajaus

Valitse Piste- tai ympyrärajaus -työkalu. Osoita kohta kartalta ja klikkaa Hae. Haku kohdistuu pisteen kohdalla olevaan kiinteistöön.

Ympyrärajaus hakuetäisyys antamalla

Kirjoita Hakuetäisyys (m) -tekstikenttään hakuympyrän laajuus metreinä. Valitse sitten Piste- tai ympyrärajaus -työkalu. Osoita ympyrän keskipiste kartalla. Voit muuttaa vielä hakuympyrän sijaintia, osoittamalla kartalta uuden sijainnin keskipisteelle tai ottamalla hiirellä rajauksesta kiinni ja siirtämällä ympyrän oikeaan kohtaan.

Hae-toiminto käynnistää haun. Haku kohdistuu niihin kiinteistöihin, jotka ovat osittain tai kokonaan ympyrän sisällä.

Ympyrärajaus hiirellä vetämällä

Valitse Piste- tai ympyrärajaus -työkalu ja jätä Hakuetäisyys (m) -tekstikenttä tyhjäksi. Osoita kartalta ympyrälle keskipiste, mutta pidä hiiren painike pohjassa. Vedä hiirtä kauemmas keskipisteestä. Kun ympyrä kattaa haluamasi alueen, päästä hiiren painike ylös.

Voit muuttaa vielä hakuympyrän sijaintia, ottamalla hiirellä rajauksesta kiinni ja siirtämällä ympyrän oikeaan kohtaan.

Hae-toiminto käynnistää haun. Haku kohdistuu niihin kiinteistöihin, jotka ovat osittain tai kokonaan ympyrän sisällä. 

Viivarajaus

Viivarajauksen piirtämisen aikana karttaa voi liikuttaa ja zoomata normaaliin tapaan.

Rajaus viivalla

Valitse Viivarajaus -työkalu ja osoita kartalta pisteitä, joiden kautta viiva tulee. Pisteitä tulee osoittaa vähintään kaksi. Viiva ei voi piirtää siten, että se risteäisi itsensä kanssa eli muodostaisi silmukan. Rajauksen voi päättä tuplaklikkauksella tai hiiren kakkospainikkeella. Päätettyä rajausta voi muuttaa siirtämällä taitepisteitä tai niiden välissä olevia kahvoja.

Hae-toiminto käynnistää haun. Haku kohdistuu niihin kiinteistöihin, jotka ovat viivan kohdalla. 

Rajaus viivan hakuetäisyydeltä

Kirjoita Hakuetäisyys (m) -tekstikenttään haluamasi hakuetäisyys.  Valitse sitten Viivarajaus -työkalu. Osoita kartalta pisteitä, joiden kautta viiva tulee. Pisteitä tulee osoittaa vähintään kaksi. Viiva ei voi piirtää siten, että se risteäisi itsensä kanssa eli muodostaisi silmukan. Rajauksen voi päättä tuplaklikkauksella tai hiiren kakkospainikkeella. Päätettyä rajausta voi muuttaa siirtämällä taitepisteitä tai niiden välissä olevia kahvoja.

Antamasi hakuetäisyys lisätään viivan molemmille puolille, sekä viivan alku- ja loppupisteisiin.

Hae-toiminto käynnistää haun. Haku kohdistuu niihin kiinteistöihin, jotka ovat osittain tai kokonaan muodostuneella alueella.

Suorakulmiorajaus

Valitse Suorakulmiorajaus -työkalu. Klikkaa kartalle ja pidä hiiren ykköspainike pohjassa. Vedä hiirtä kauemmas klikatusta pisteestä ja piirrä haluamasi suorakulmio. Rajauksen voi päättää päästämällä hiiren painikkeen ylös. Voit muuttaa vielä suorakulmion sijaintia, ottamalla hiirellä rajauksesta kiinni ja siirtämällä suorakulmion oikeaan kohtaan.

Hae-toiminto käynnistää haun. Haku kohdistuu niihin kiinteistöihin, jotka ovat osittain tai kokonaan suorakaiteen alueella. 

Monikulmiorajaus

Valitse Monikulmiorajaus -työkalu ja osoita kartalta pisteitä, joiden kautta monikulmion raja kulkee. Pisteitä tulee osoittaa vähintään kolme. Jos rajausta piirrettäessä monikulmion reunaviiva risteää itsensä kanssa ja alueeseen muodostuu silmukka, muuttuu reunaviiva punaiseksi katkoviivaksi. Aluetta ei voi sulkea ennen kuin monikulmioon on lisätty pisteitä niin, että alue on taas yhtenäinen. Rajauksen voi päättää tuplaklikkauksella tai hiiren kakkospainikkeella. Päätettyä rajausta voi muuttaa siirtämällä taitepisteitä tai niiden välissä olevia kahvoja.

Monikulmiorajauksen piirtämisen aikana karttaa voi liikuttaa ja zoomata normaaliin tapaan.

Hae-toiminto käynnistää haun. Haku kohdistuu niihin kiinteistöihin, jotka ovat osittain tai kokonaan monikulmion alueella.