Hoppa till huvudinnehåll

Kartavgränsningar

Du kan rikta sökningen till ett visst ställe på kartan då du söker registerenheter, outbrutna områden, nyttjanderättsenheter, enskilda vägar, byggnader, fastighetsköp eller fixpunkter. Alternativen för kartavgränsning på kartan är:

  • Punkt- eller cirkelavgränsning
  • Linjeavgränsning
  • Rektangelavgränsning
  • Polygonavgränsning

Kartavgränsningen har en maximistorlek som inte kan överskridas med en större avgränsning. Den begränsande faktorn är längden av omkretsen av den rektangel som ritas runt avgränsningen. Maximivärdet beror på det sökta objektets typ: registerenheter 20 km, outbrutna områden 80 km, nyttjanderättsenheter 20 km, enskilda vägar 40 km, byggnader 200 km, fastighetsköp 200 km, fixpunkter 200 km.

Avgränsningarna syns på kartan och gäller tills du gör en ny kartavgränsning, eller tar bort alla sökresultat och avgränsningar från kartan med hjälp av verktyget Ta bort objekt.

Det lönar sig att använda punktavgränsning för att visa en enskild fastighet på kartan.

Beroende på sökobjektet kan du utnyttja några avgränsningsalternativ för att utöver kartavgränsningen vidare avgränsa sökningen.

  • Sökning av registerenhet kan avgränsas med registerenhetens namn och typ av registerenhet.
  • Sökning av outbrutna områden kan avgränsas till en viss kommun.
  • Sökning av nyttjanderättsenhet kan avgränsas med typ av nyttjanderättsenhet och genom tidsavgränsning.
  • Fastighetsköp kan avgränsas genom tidsavgränsning eller olika valfria avgränsningsvillkor.
  • Byggnader kan avgränsas genom olika valfria avgränsningsalternativ.
  • Fixpunkter kan avgränsas genom olika valfria avgränsningsalternativ.

Punkt- eller cirkelavgränsning

Punktavgränsning

Välj verktyget Punkt- eller cirkelavgränsning. Klicka på det önskade stället på kartan och klicka på Sök. Fastigheten som punkten träffar används i sökningen.

Cirkelavgränsning genom att ange sökavstånd

Ge sökcirkelns radie i meter i textfältet Sökavstånd (m). Välj sedan verktyget Punkt- eller cirkelavgränsning. Lägg ut cirkelns mittpunkt på kartan. Du kan fortfarande flytta på sökcirkeln genom att lägga ut en ny mittpunkt eller genom att klicka på avgränsningen och med musknappen nertryckt dra cirkeln till rätt ställe. 

Funktionen Sök startar sökningen. Fastigheter som är helt eller delvis innanför cirkeln är med i sökningen. 

Cirkelavgränsning genom att dra med musen

Välj verktyget Punkt- eller cirkelavgränsningen och lämna textfältet Sökavstånd (m) tomt. Lägg ut cirkelns mittpunkt på kartan genom att klicka med musen och håll därefter musknappen nertryckt. Dra med musen så att avståndet till mittpunkten ökar. Släpp musknappen när cirkeln täcker det önskade området.

Du kan fortfarande flytta på sökcirkeln genom att klicka på avgränsningen och med musknappen nertryckt dra cirkeln till rätt ställe.

Funktionen Sök startar sökningen. Fastigheter som är helt eller delvis innanför cirkeln används i sökningen. 

Linjeavgränsning

Medan du ritar en linjeavgränsning kan du flytta på kartan och zooma in och ut på den på vanligt sätt.

Avgränsning med linje

Välj verktyget Linjeavgränsning och lägg ut minst två punkter på kartan som linjen ska passera. Du kan inte rita en sådan linje som korsar sig själv, dvs. bildar en ögla. Du kan avsluta avgränsningen genom att dubbelklicka eller med den andra musknappen. Du kan göra ändringar i en avslutad avgränsning genom att flytta på brytningspunkterna eller handtagen mellan dem.

Funktionen Sök startar sökningen. Fastigheter som ligger på linjen är med i sökningen.

Zonavgränsning

Ge önskat sökavstånd i textfältet Sökavstånd (m). Välj sedan verktyget Linjeavgränsning. Lägg ut minst två punkter på kartan som linjen ska passera. Du kan inte rita en sådan linje som korsar sig själv, dvs. bildar en ögla. Du kan avsluta avgränsningen genom att dubbelklicka eller med den andra musknappen. Du kan göra ändringar i en avslutad avgränsning genom att flytta på brytningspunkterna eller handtagen mellan dem.

Avgränsningsområdet består av sökavståndet som läggs till linjen på ömse sidor om denna och kring ändarna.

Funktionen Sök startar sökningen. Fastigheter som är helt eller delvis innanför avgränsningsområdet är med i sökningen.

Rektangelavgränsning

Välj verktyget Rektangelavgränsning. Klicka kartan och håll musens första knapp nedtryckt. Dra med musen så att avståndet till den klickade punkten ökar och rita en rektangel. Du kan avsluta avgränsningen genom att släppa musknappen. Du kan fortfarande flytta på rektangeln genom att klicka på avgränsningen och med musknappen nertryckt dra rektangeln till rätt ställe.

Funktionen Sök startar sökningen. Fastigheter som är helt eller delvis innanför rektangeln är med i sökningen.

Polygonavgränsning

Välj verktyget Polygonavgränsning och lägg ut polygonens hörnpunkter, minst tre stycken. Om polygonen korsar sig själv när du ritar avgränsningen och området bildar en ögla, ändras kantlinjen till en röd streckad linje. Du kan inte sluta området innan du har lagt till punkter i polygonen så att området åter är enhetligt. Du kan avsluta avgränsningen genom att dubbelklicka eller med den andra musknappen. Du kan göra ändringar i en avslutad avgränsning genom att flytta på brytningspunkterna eller handtagen mellan dem.

Medan du ritar en polygonavgränsning kan du flytta på kartan och zooma in och ut på den på vanligt sätt.

Funktionen Sök startar sökningen. Fastigheter som är helt eller delvis innanför polygonen är med i sökningen.