Hoppa till huvudinnehåll

Bruksanvisning för e-tjänsten Gamla tryckta kartor

Allmänt

 • Tjänsten tillhandahåller tryckta kartor med den gamla generalbladindelningen (KKS).
 • Produkterna är inskannade, okorrigerade bildfiler som omfattar hela det tryckta kartbladet.
 • Till varje produkt hör en kartbladsindelning som visar i hurdana filstycken produkten kan laddas ned.
 • Användningen av produkten förutsätter ett program som kan hantera JPG-filformatet.
 • Tjänstens produkter kan användas enligt licensen för avgiftsfritt datamaterial med undantag av de topografiska kartor vars upphovsrätt ägs av försvarsmakten. I samband med de topografiska kartornas vidareanvändning ska Copyright Försvarsmakten 2013, tillstånd nr 75/2013 nämnas.
 • Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska.

Välj en produkt

 • Välj ett sådant område inom kartvyn som intresserar dig.
 • Vid behov kan du zooma in och ut baskartan genom att trycka på knapparna +/-. Välj den önskade produkten i listan "Välj en produkt" till vänster på skärmen.
 • När du valt en produkt visas rutnätet för bladindelningen på baskartan.

Välj det önskade kartbladet på baskartan

 • Klicka den ruta på kartbladet som du önskar granska. Färgen på den utvalda rutan blir röd.
 • Denna klickning gör att alla kartversioner som omfattar den utvalda rutan visas i listan "Valda produkter" till höger på skärmen.
 • Om listan inte visar några fillänkar, finns den utvalda produkten inte tillgänglig för den ruta som du klickat på. I så fall lönar det sig att försöka med andra produkter.
 • Du kan återkalla ditt val av ruta genom att klicka rutan på nytt.

Öppna kartfil

 • Filnamnen består av kartbladsnumret och tryckåret.
 • Öppna eller lagra den önskade kartfilen. Att öppna en fil förutsätter ett program som kan hantera JPG-filer.

Sökfunktion

 • Namnsökningsfunktionen baserar sig på Lantmäteriverkets nuvarande namnbestånd för grundkartor.
 • Skriv ortnamnet i sökfältet. Tryck "sök".
 • Om antalet sökresultat är endast ett, öppnas resultatet i kartvyn.
 • Om antalet sökresultat är flera, visas resultaten i en lista under sökfältet. Välj den rätta träffen genom att klicka på namnet och resultatet öppnas i kartvyn.