Hoppa till huvudinnehåll

Bruksanvisningar av Geodataportalen Paikkatietoikkuna

Geodataportalen Paikkatietoikkuna är en karttjänst som täcker hela Finland, där du kan skapa egna kartvyer utgående från kartlager som producerats av en eller flera organisationer. Ett kartlager är en karta med anknytning till ett tema. Ett kartlager kan även omfatta data i tabellform om de objekt som visas på kartan.
 

Paikkatietoikkuna

Bild. Paikkatietoikkuna

 

I Paikkatietoikkuna kan du bland annat:

  • spara en kartvy och dela den som en länk till andra
  • på din webbplats publicera en interaktiv karta som du gjort
  • skapa temakartor utgående från statistiska indikatorer
  • utföra enkla geodataanalyser.

En del av funktionerna kan endast användas av användare som loggat in i tjänsten. Logga in eller registrera dig som användare med hjälp av knapparna uppe till vänster. Inloggade användare kan granska sina uppgifter under menyn Mina uppgifter. Innan du registrerar dig ska du läsa och godkänna användarvillkoren.

Bruksanvisningarna har delats upp på flera olika flikar. Nedan följer en beskrivning av de funktioner som finns på respektive flik.

 

Verktyg
Vill du ändra kartvyn? Med hjälp av kartverktygen kan du bland annat lägga till egna objekt på kartan, spara kartvyn som en bildfil eller skapa en länk som du kan dela med dig till andra. På fliken Verktyg kan du läsa hur verktygen används och vad du kan göra med dem.

Sökning
Vill du centrera kartan på ett visst objekt eller hitta en kartvy som lämpar sig för ett visst syfte? Med sökfunktionen kan du söka både platser och datamaterial. På fliken Sök kan du läsa hur sökfunktionen fungerar.

Kartlager
Hur kan jag lägga till kartlager i kartvyn? På fliken Kartlager kan du läsa hur du lägger till kartlager, hur du ändrar på inställningarna för kartlager och hur du tar fram information om olika objekt på kartlagret. Om du har loggat in i tjänsten kan du även skapa ett eget kartlager och lägga till egna objekt.

Definiera karta
Vill du publicera en karta på din egen webbplats? Detta lyckas utan programmeringskunskaper med hjälp av funktionen Definiera karta. Det räcker med att du definierar några egenskaper för din karta och kopierar ett par rader HTML-kod som du lägger ut på din webbplats. På fliken Definiera karta kan du läsa hur du definierar och publicerar en karta.

Temakartor
Vill du skapa temakartor över statistiska datamaterial? Funktionen Tematiska kartor är avsedd för detta ändamål. Du kan använda förvalda indikatorer och kan också själv skapa egna indikatorer. På fliken Tematiska kartor kan du läsa hur du skapar en tematisk karta.

Analys
Vill du utföra enkla analyser av kartlager som innehåller objektdata? Detta kan du göra med funktionen Analys. Du kan bland annat rita zoner runt ett objekt, räkna ut nyckeltal och kombinera och klippa ut objekt. På fliken Analys kan du läsa hur du utför enkla analyser.

OBS! Analysen är inte tillgänglig fr.o.m. 11.6.2024. Läs mera information på finska.

Mina uppgifter
När du är inloggad, kan du spara kartvyer i dina uppgifter, skapa egna objekt och ladda dem ner på datorn, publicera kartor och skapa indikatorer för temakartor, skapa egna stilar, importera egna datamängder samt utföra analyser.

Koordinattransformation
Med hjälp av koordinattransformationstjänsten kan man transformera koordinater mellan två olika geodetiska referenssystem för koordinater.

Mobilvy
Vill du använda Paikkatietoikkuna på telefonen eller surfplattan? Paikkatietoikkunas mobilvy har mer avskalade funktioner, vilket gör att tjänsten kan användas så smidigt som möjligt även på små skärmar.