Hoppa till huvudinnehåll

Verktyg

Vill du ändra din kartvy? Med hjälp av kartverktygen kan du bland annat lägga till egna objekt på kartan, spara kartvyn som en bildfil eller skapa en länk som du kan dela med dig till andra.

 

Gå tillbaka till standardvyn

Gå tillbaka till föregående vy

Gå till följande vy

   

Zooma in kartvyn

Panorera kartvyn

Mät avståndet

Mät arealen

Spara kartvyn

Gör en länk till kartvyn

Skriv ut kartvyn

   

Terränghöjdsprofil

Lägg en kartmarkör på kartan

Välja objekt på kartan

Hämta närmaste adress

   

Lägg en punkt
på kartan

Lägg en linje
på kartan

Lägg ett område 
på kartan

Spara ditt eget datamaterial

Lokalisera

Koordinater

Tillåt kartrotation

 

Flytta dig mellan olika kartvyer

Gå till standardvyn, den föregående vyn eller den följande vyn genom att klicka på motsvarande verktyg. Standardvyn är den kartvy som visas när du först öppnar karttjänsten. Du kan också gå till standardvyn genom att klicka på knappen i mitten av panoreringspilarna.


Zooma in eller ut på kartan

Klicka på verktyget "Zooma in på kartan" och med musen avgränsa det område som du vill visa på kartan.

Du kan även zooma in på följande sätt:

 • Dubbelklicka på en punkt på kartan. Du zoomar in på kartan och den centreras på den valda punkten.
 • Rulla med musrullen.

Du kan välja en lämplig skala på följande sätt:

 • Välj skalan med hjälp av skalverktyget. Flytta på cirkeln som anger skalan genom att klicka och dra den med musen.
 • Zooma in på kartan genom att klicka på (+) och zooma ut genom att klicka på (-).
 • Zooma in på kartan på tangentbordet med (+) och zooma ut med (-).

Skalstickan som anger avstånd på kartan visas nere till vänster på kartvyn.


Panorera kartvyn

Du kan panorera kartvyn på följande sätt:

 • Välj verktyget "Panorera kartvyn" och flytta på kartan med musen.
 • Klicka på panoreringspilarna uppe till höger.
 • Använd piltangenterna på tangentbordet.

Under skalverktyget visas koordinaterna för kartans mittpunkt och uppgifter om referenssystemet för koordinater.


Mät avståndet

Välj verktyget Mät avståndet och mät avståndet så här:

 1. Klicka på linjens startpunkt och brytningspunkter.
 2. Dubbelklicka på linjens slutpunkt.
 3. Läs avståndet från fönstret som öppnas.

Mät arealen

Välj verktyget Mät arealen och mät arealen så här:

 1. Rita områdets omkretslinje genom att klicka på dess hörn.
 2. Avsluta genom att dubbelklicka på det sista hörnet.
 3. Läs arealen från fönstret som öppnas.

Spara kartvyn

Spara kartvyn, så kan du använda den senare:

 1. Klicka verktyget Spara kartvyn.
 2. Skriv kartvyns namn och beskrivning. Namnet är en obligatorisk uppgift.
 3. Klicka på knappen Spara.

Sparade kartvyer finns i menyn Mina uppgifter under fliken Mina kartvyer. Via denna flik kan du:

 • öppna en kartvy som du sparat tidigare
 • ändra på kartvyns uppgifter
 • ta bort kartvyn.

Du måste vara inloggad i tjänsten för att kunna spara en kartvy.


Gör en länk till kartvyn

Gör en länk till kartvyn och skicka den till någon annan:

 1. Välj verktyget Gör en länk till kartvyn.
 2. Kopiera länken från fönstret som öppnas med tangentkombinationen CTRL+C.
 3. Klistra texten t.ex. i ett e-brev med tangentkombinationen CTRL+V.

Skriv ut kartvyn

Skriv ut den nuvarande kartvyn som en PNG-bild eller en PDF-fil.

 1. Välj verktyget Skriv ut.
 2. I fönstret som öppnas, klicka på knappen Fortsätt.
 3. Välj utskriftens storlek och riktning (liggande eller stående).
 4. Från tilläggsinställningarna välj utskriftens form, PNG-bild eller PDF-dokument.
 5. I tilläggsinställningarna, ge kartan en beskrivande rubrik.
 6. Välj om tjänstens logotyp, skala eller datum ska visas på utskriften.
 7. Klicka på knappen Skriv ut.

Utskriften visas i täckningsområdets förhandsgranskningsvy. I förhandsgranskningsvyn visas inte alla kartlager.


Lägg en kartmarkör på kartan

Lägg en kartmarkör i form av en punkt på följande sätt:

 1. Välj verktyget Lägg en kartmarkör på kartan.
 2. Klicka på den punkt du önskar markera på kartan.
 3. Definiera markeringens symbol, storlek och färg.
 4. Skriv den text som visas bredvid markeringen.
 5. Klicka på knappen "Spara som min plats".

Du kan ta bort alla markeringar som du lagt på kartan genom att välja kartmarkörverktyget och klicka på knappen Ta bort alla markörer.


Välja objekt på kartan

Du kan välja objekt på kartlager som innehåller objektuppgifter. Du kan välja att visa dessa lager genom att klicka på knappen Vektorlager i menyn Kartlager.

Välj objekt genom att avgränsa dem med en figur som du ritar på kartan:
1. Välj verktyget Välj objekt.
2. Välj med vilken figur du vill avgränsa objekt.
3. Välj även om du vill välja objekt från alla öppna kartlager eller endast från det översta lagret.
4. Rita en figur.
5. Objekt som figuren avgränsar framhävs på kartan och i tabellen Objektuppgifter.

Du kan välja följande figurer:
• Punkt: Klicka på en plats du önskar markera på kartan. I valet ingår alla objekt på vilka punkten ligger.
• Linje: Klicka på linjens startpunkt och brytningspunkter. Till slut, dubbelklicka på linjens slutpunkt. I valet tas alla objekt med som den linje du ritat skär.
• Område: Klicka på kantlinjens brytningspunkter. Till slut, dubbelklicka på en av brytningspunkterna. I valet tas alla objekt med som det område du ritat skär.
• Rektangel: Tryck ner den vänstra musknappen i ett av rektangelns hörn och dra muspekaren till det motsatta hörnet. Till slut, släpp musknappen. I valet tas alla objekt med som den cirkel du ritat skär.
• Cirkel: Tryck ner den vänstra musknappen i cirkelns mittpunkt och dra åt något håll, då blir cirkeln större. Till slut, släpp musknappen. I valet tas alla objekt med som den cirkel du ritat skär.


Hämta närmaste adress

Klicka på på den punkt du önskar på kartan. Uppgifter om den närmaste adressen visas i fönsret som öppnas på kartan.


Lägg till egna objekt

Som inloggad användare kan du lägga till egna objekt och spara dem. Objekten hittar du senare i menyn Mina uppgifter. Observera, att du inte kan ladda ned objekt till din egen dator.

Lägg en punkt på kartan:

 1. Välj verktyget Lägg en punkt på kartan.
 2. Rita en punkt genom att klicka på den punkt du önskar.
 3. Om du vill, kan du rita flera punkter.
 4. Klicka på Spara och skriv uppgifter om punkten.

Lägg en linje på kartan:

 1. Välj verktyget Lägg ett område på kartan.
 2. Rita en linje genom att klicka på linjens startpunkt och brytningspunkter.
 3. Til slut, dubbelklicka på linjens slutpunkt.
 4. Om du vill, kan du rita flera linjer.
 5. Klicka på Spara och skriv uppgifter om punkten.

Lägg ett område på kartan:

 1. Välj verktyget Lägg ett område på kartan.
 2. Rita ett område genom att klicka på kantlinjens startpunkt och brytningspunkter.
 3. Till slut, dubbelklicka på en av brytningspunkterna.
 4. Om du vill, kan du rita flera områden.
 5. Klicka på Spara och skriv uppgifter om punkten.

Ge uppgifter om objektet:

 • Namn: Ge objektet ett beskrivande namn.
 • Beskrivning: Beskriv objektet kort.
 • Texten som visas på kartan vid objektet: Skriv texten som visas bredvid objektet på kartan.
 • Länk till ytterligare information: Ge länken till mer information om objektet.
 • Länk till en bild: Ge länken till en bild av objektet.

Välj till slut ett kartlager, på vilket objektet sparas. Du kan antingen välja ett kartlager som redan finns eller skapa ett nytt kartlager. Namnge det nya kartlagret och definiera avbildningssätt för olika objekttyper.

 • Punkter: Definiera symbol, storlek och färg.
 • Linjer: Definiera linjens stil, punkternas och hörnens form, bredd och färg.
 • Områden: Definiera kantlinjens stil, hörnens form, bredd och färg, samt en fyllnadsfärg och ett fyllnadsmönster för området.

Import av eget material

Som en inloggad användare kan du importera eget datamaterial och visa det som ett kartlager:

 1. Välj en fil från din dator. Godkända filformat: zip-komprimerade shp-, gpx- eller mif/mid-filer eller kmz (komprimerad kml).
 2. Ge datamaterialet namn, beskrivning, datakälla och definiera stilen på olika objekt.
 3. Klicka på knappen Importera material.

Du hittar det importerade datamaterialet via fliken Datamaterial i menyn Mina uppgifter.

 


Lokalisera

Med verktyget Lokalisera kan du centrera kartvyn på din egen position om du har gett tillstånd till Paikkatietoikkuna att lokalisera dig. Du hittar verktyget under skalverktyget.


Koordinater

Du hittar koordinatverktyget under skalverktyget till höger. Enligt förvalet visar verktyget för kartans mittpunkt ETRS-TM35FIN-plankoordinaterna och de geografiska WGS84-koordinaterna som rekommenderas i nödsamtal.

Med koordinatverktyget kan du också:

 • Klicka på en punkt på kartan för att se punktens koordinater.
 • Mata in koordinater och centrera kartan på punkten som motsvarar dessa koordinater.
 • Bocka rutan "Visa muspekarens koordinater". Då ändras koordinaterna när du flyttar på musen.
 • Lägga en markering på kartan på den punkt som motsvarar koordinaterna med knappen "Lägg en kartmarkör på kartan".
 • I rullgardinsmenyn välja önskart koordinatsystem.
 • Omvandla koordinater som du matat in från ett koordinatsystem till ett annat. Detta kan du göra genom att först välja utgångskoordinatsystemet från rullgardinsmenyn, mata in koordinaterna i detta format och sedan ändra koordinatsystemet i rullgardinsmenyn till det koordinatsystem i vilket du vill se koordinaterna.