Hyppää pääsisältöön

Rekisteriyksiköt - Haku rekisteriyksikön nimellä

Nimihaku etsii voimassa olevaa rekisteriyksikköä sen nimen perusteella. Hakukentistä pakollisia ovat kunta ja rekisteriyksikön nimi.

Kunta

Valitse mistä kunnasta kiinteistöä haetaan. Voit valita kunnan alasvetovalikon valintalistasta tai syöttää kolminumeroisen kuntatunnuksen ensimmäiseen Kunta -kohdan tekstikenttään.

Rekisteriyksikön nimi

Kenttään tulee haettavan kiinteistön nimi. Voit katkaista nimen *-merkillä, jolloin sovellus hakee kaikki samanalkuiset nimet. Nimestä on tällöin annettava vähintään kolme kirjainta. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.

Haettavat rekisteriyksikkölajit

Voit tarkentaa haun koskemaan vain tiettyä rekisteriyksikkölajia, esim. yhteisiä vesialueita. Voit valita myös useamman rekisteriyksikkölajin. Haku koskee kaikkia rekisteriyksikkölajeja, jos valintaa ei tehdä.

Hae

Hae -toiminto käynnistää haun antamillasi hakuehdoilla. Haku ei käynnisty ja sovellus antaa huomautuksen, jos kunta tai rekisteriyksikön nimi puuttuu.