Hoppa till huvudinnehåll

Registerenheter - Sök med registerenhetens namn

Sökningen med namn söker registerenheter enligt namnet. Kommunen och registerenhetens namn är obligatoriska sökvillkor.

Kommun

Välj kommunen där fastighetssökningen görs. Du kan välja kommunen från rullgardinsmenyn eller mata in den tresiffriga kommunbeteckningen i den första textrutan under rubriken Kommun.

Registerenhetens namn

Mata in i textrutan namnet på den fastighet som du vill söka.  Du kan bryta namnet med *-tecknet, varvid tillämpningen söker alla namn som börjar med bokstäverna du matade in, minst tre stycken. Du kan använda både versaler och gemener.

Sökta typer av registerenhet

Du kan precisera sökningen så att den endast gäller en viss typ av registerenhet, t.ex. samfällda vattenområden. Du kan även välja flera typer av registerenheter. Enligt förvalet täcker sökningen alla typer av registerenhet.

Sök

Funktionen Sök startar sökningen med angivna sökvillkor. Sökningen startar inte och du får ett felmeddelande om kommunen eller registerenhetens namn saknas.