Hyppää pääsisältöön

Tapahtumien hakujen käyttövinkit kunnille

Tapahtuman rekisteröitymisen tarkistaminen

Pitkäkestoiset tapahtumat (2007-123456)

Tapahtumien hakua voidaan käyttää, kun halutaan tarkistaa onko pitkäkestoinen tapahtuma jo rekisteröitynyt. Yksittäisen tapahtuman rekisteröitymistiedot voidaan tarkistaa hakemalla ne tapahtumakortille (toimintopolku "Rekisteripalvelut / Haettavat kohteet / Tapahtumat / Tapahtumanumerolla tai tunnisteella"). Rekisteröityneen tapahtuman vaiheen tulee olla "Rekisteröity".

Lyhytkestoiset tapahtumat (1-1234567890)

Lyhytkestoisen tapahtuman rekisteröitymistä ei toistaiseksi voi tarkistaa tapahtumien hakujen kautta. Tapahtumalla näkyvä vaihe on se, joka sillä oli kun tapahtuma ensimmäisen kerran avattiin, eikä vaiheet sen jälkeen päivity. Mainitusta syystä käytä lyhytkestoisten tapahtumien rekisteröitymisen tarkistamiseen KTJkii-rekisterinpitosovelluksen "Tapahtuma" -ikkunaa.

Tapahtumanumeron hakeminen

Tapahtumanumero on voinut tekijältä unohtua tai se joudutaan muusta syystä hakemaan. Tapahtumanumero voidaan hakea tapahtumien hakujen eri hakuehdoilla, riippuen siitä mitä tietoja tapahtumaan on tallennettu. Hakutapoja voivat olla:

Kunnan toimitusnumero

 • Toimintopolku "Rekisteripalvelut / Haettavat kohteet / Tapahtumat / Tapahtumanumerolla tai tunnisteella".
 • Annetaan kunnan toimitusnumeron lisäksi vastuuorganisaatio.

Toimituspäivä

 • Toimintopolku "Rekisteripalvelut / Haettavat kohteet / Tapahtumat / Tapahtuman ominaisuustiedoilla".
 • Annetaan toimituspäivä ao. asian ensimmäiseen kenttään ja lisäksi pitää antaa vähintään vastuu- tai tallentajaorganisaatio.

Lähtökohteen tunnuksella

 • Toimintopolku "Rekisteripalvelut / Haettavat kohteet / Tapahtumat / Lähtökohteen tunnuksella".
 • Annetaan tunnuskenttään tapahtumaan tallennettu lähtökohteen tunnus.

Rekisteröintikohteen tunnuksella

 • Toimintopolku "Rekisteripalvelut / Haettavat kohteet/Tapahtumat / Rekisteröintikohteen tunnuksella".
 • Annetaan tunnuskenttään joku tunnus, jolle tapahtumaan oli tehty muutoksia. Huomioitava on, että tämä hakuehto hakee vain jo rekisteröityjä tapahtumia.

Tilastollinen käyttö

"Tapahtuman ominaisuustiedoilla" -hakutavalla ("Rekisteripalvelut / Haettavat kohteet / Tapahtumat / Tapahtuman ominaisuustiedoilla") on mahdollista tehdä laajempia tapahtumien hakuja tilastollisiin tarpeisiin.

Esimerkki

Haetaan tietyltä ajalta kaikki kaupungin rekisteröidyt kiinteistötoimitukset.

 • Valitaan haettava kaupunki vastuu- ja tai tallentajaorganisaatioksi.
 • Valitaan tapahtuman vaiheeksi "Rekisteröity".
 • Annetaan rekisteröintipäivärajaus; alkupvm ja/tai loppupvm.
 • Annetaan tapahtumatyypiksi "Kiinteistötoimitus".

Yksilöllä vireillä olevat tapahtumat

Samalla alueella toimittaessa (kunta / maanmittaustoimisto) voidaan tapahtumien haussa tutkia, onko yksikkö jossakin toisessa tapahtumassa mukana. Hakutapana käytetään "Lähtökohteen tunnuksella" ja tällöin on yksiköt pitänyt tallentaa tapahtumiin lähtöyksiköiksi, ennen kuin haku voi ne löytää.

Tarvittaessa KTJkii-rekisterinpitosovelluksen "Tapahtuma" -ikkunaan voidaan hakea löydetyn tapahtuman tiedot, esim. toimitusinsinöörin selvittämiseksi.