Hoppa till huvudinnehåll

Användningstips för kommuner angående händelsesök

Kontroll av händelseregistrering

Långvariga händelser (2007-123456)

Händelsesök kan användas när man vill kontrollera om en långvarig händelse redan blivit registrerad. Registreringsuppgifterna för en enstaka händelse kan kontrolleras genom att söka dessa på händelsekortet (sökväg "Registertjänster / Andra söksätt / Händelser / Med händelsenummer eller identifieringsuppgifter"). Skedet för en registrerad händelse bör vara "Registrerad".

Kortvariga händelser (1-1234567890)

Registrering av en kortvarig händelse kan inte tills vidare kontrolleras via händelsesökningar. Skedet som visas för händelsen är det, som den hade då händelsen öppnades för första gången, och skeden uppdateras inte efter detta. Därför bör för kontroll av kortvarig händelseregistrering användas FDSfast- registerhållningstillämpningens "Händelse" -fönster.

Sök av händelsenummer

Operatören kan ha glömt bort händelsenumret eller det måste sökas på grund av någon annan orsak. Händelsenumret kan sökas med händelsesökningens olika sökvillkor, beroende på vilka uppgifter som sparats i händelsen. Söksätten kan vara:

Kommunens leveransnummer

 • Funktionsväg "Registertjänster / Andra söksätt / Händelser / Med händelsenummer eller identifieringsuppgifter".
 • Förutom kommunens leveransnummer anges också ansvarsorganisationen.

Leveransdatum

 • Funktionsväg "Registertjänster / Andra söksätt / Händelser / Med händelsens egenskapsdata".
 • Leveransdatum anges i ifrågavarande ärendets första fält och därtill skall anges åtminstone ansvarsorganisation och registrerande organisation.

Med utgångsobjektets beteckning

 • Funktionsväg "Registertjänster / Andra söksätt / Händelser /Med utgångsobjektets beteckning".
 • I beteckningsfältet anges utgångsobjektets beteckning som sparats i händelsen .

Med registreringsobjektets beteckning

 • Funktionsväg "Registertjänster / Andra söksätt / Händelser / Med registreringsobjektets beteckning".
 • I beteckningsfältet anges någon beteckning vars händelse ändrats. Man bör beakta att detta sökvillkor söker endast redan registrerade händelser.

Statistisk användning

Med "Händelsens egenskapsdata" -söksätt "Registertjänster / Andra söksätt / Händelser / Med händelsens egenskapsdata") är det möjligt att göra mer omfattande händelsesök för statistiska ändamål.

Exempel

Man söker för en viss tid alla stadens registrerade fastighetsförrättningar.

 • Den stad som söks väljs som ansvarsorganisation eller registrerande organisation.
 • Som händelseskede väljs "Registrerad".
 • Anges registreringsdatumbegränsning, startdatum och/eller avslutningsdatum.
 • Anges som händelsetyp "Fastighetsförrättning".

Enhetens aktuella händelser

Vid utförande på samma område (kommun / lantmäteribyrå) kan i händelsesök undersökas om enheten är med i någon annan händelse. Som söksätt används "Med utgångsobjektets beteckning" och då bör enheterna vara sparade som utgångsenheter i händelser för att sökningen skall hitta dessa.

Vid behov kan till FDSfast-registerhållningstillämpningens "Händelse" –fönster sökas uppgifter om den påträffade händelsen, t.ex. för att ta reda på förrättningsingenjören.