Hyppää pääsisältöön

Karttajulkaisu

Karttajulkaisu-toiminnon avulla voit julkaista kartan omalla verkkosivulla. Toiminnon avulla voit määritellä karttanäkymän sekä kartalla käytössä olevat työkalut ja niiden ulkoasun. Kun määrittely on valmis, voit julkaista kartan liittämällä saamasi HTML-koodin verkkosivullesi. Työkalu vaatii rekisteröitymisen.Esimerkkikuva karttajulkaisusta.

Kuva 1. Esimerkki karttajulkaisustaValitse Karttajulkaisu-toiminto karttaikkunan vasemmassa laidassa olevasta valikosta. Avautuvassa ikkunassa listataan avoinna olevat julkaistavissa olevat karttatasot. Siirry julkaisemaan painamalla Jatka-painiketta. Tämän jälkeen kartan julkaisemisessa on kolme vaihetta:

1. Määrittele kartan asetukset.

2. Julkaise upotettu kartta.

3. Muokkaa kartan asetuksia tarvittaessa.

Saat seuraavan kaltaisen HTML-koodin, jonka voit liittää verkkosivuillesi:

<iframe src="http://www.paikkatietoikkuna.fi/published/fi/x2yz-b6-40-9a3-ec1ad" style="border: none; width: 700px; height: 525px;"></iframe>Määrittele kartan asetukset

Määrittele seuraavat asetukset julkaistavalle kartalle:

1. Julkaisutiedot

2. Kartan koko

3. Karttatasovalikko

4. Kartalla näytettävät työkalut

5. Työkalujen asettelu kartalla

6. Ulkoasu

Julkaisutiedot

Määrittele kartalle seuraavat tiedot:

 • Kartan nimi: Anna kartalle kuvaileva nimi. Ota huomioon kartalla käytettävä kieli. Kartan nimi on pakollinen tieto.
 • Sivuston nimi: Kirjoita verkkosivuston nimi. Nimi on verkkosivuston osoite ilman http- tai www-etuliitteitä. Älä liitä mukaan alasivujen nimiä. Esimerkki sivuston nimestä on esimerkki.com. Voit julkaista kartan ainoastaan kyseisellä sivustolla.
 • Kieli: Valitse kartalla käytettävä kieli. Nimistö ja käyttöliittymä näytetään kyseisellä kielellä. Tällä hetkellä vaihtoehtoina ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kartan koko

Kartan koko määräytyy automaattisesti verkkosivulla määritellyn koon mukaan. Vaihtoehtoja ovat:

 • Tilan täyttävä. Kartan koko skaalataan verkkosivulla käytettävissä olevan tilan mukaan.
 • Pieni (580 x 387px)
 • Keskikokoinen (700 x 600 px)
 • Suuri (1240 x 700 px)
 • Määritä oma koko

Voit muuttaa kartan kokoa HTML-koodissa, jonka saat julkaistuasi kartan, muuttamalla height- ja width-parametrit pikselimuotoon. Esimerkiksi jos haluat että kartan leveys on aina 760 pikseliä, muuta "width: 100%;" muotoon "width: 760px".Karttatasovalikko

Julkaistavassa kartassa ovat näkyvissä tässä valikossa listatut karttatasot. Voit valita kartalle lisää karttatasoja klikkaamalla "Lisää karttatasoja". Huomaathan, että vain osa karttatasoista on käytettävissä julkaistuissa kartoissa. Nämä on merkitty ”Valitut tasot”-valikossa merkinnällä "Julkaistavissa".

Määrittele karttatasojen ominaisuudet:

 • Järjestä karttatasot raahaamalla niitä hiirellä uuteen järjestykseen. Julkaistun kartan käyttäjä ei voi muuttaa karttatasojen järjestystä.
 • Säädä karttatasojen läpinäkyvyyttä läpinäkyvyyden säätimellä. Julkaistun kartan käyttäjä ei voi muuttaa karttatasojen läpinäkyvyyttä.

   

Kartalla näytettävät työkalut

Valitse kartalla näytettävät työkalut (* = näytetään oletuksena):

 • Mittakaavajana*
 • Indeksikartta
 • Näytä kartan keskipiste
 • Aikasarjatoistin
 • Karttatasovalikko: Jos tämä on valittuna, käyttäjä voi valita mitä karttatasoja kartalla näytetään. Valitse, mitkä karttatasoista ovat taustakarttatasoja. Oletustaustakarttatason voit valita esikatselukartassa.
 • Palaa alkutilaan
 • Karttatyökalut: Käytettävissä ovat siirtyminen edelliseen ja seuraavaan näkymään, matkan ja pinta-alan mittaus sekä omien kohteiden tallennus.
 • Mittakaavasäädin
 • Koordinaattityökalu
 • Näytä karttaselitteet
 • Käyttäjän sijaintiin keskittäminen
 • Osoite- ja paikannimihaku
 • Kartan liikuttaminen hiirellä raahaamalla*
 • Kohdetietojen kyselytyökalu*
 • Mahdollista metadatahakujen ohjelmallinen käyttö
 • Palautteen antaminen (Open311): Jos käytössäsi on Open311-standardin mukainen palauterajapinta, voit syöttää sen tiedot tähän lisätäksesi kartalle palautetoiminnallisuuden. Toiminnon käyttöön tarvitaan lisäksi RPC-funktioita. Tarkempi dokumentaatio on tulossa myöhemmin.
 • Salli kartan pyörittäminen. Julkaistua karttaa voi pyörittää Ctrl+Alt+hiiren vasen painike -yhdistelmällä.

   

Työkalujen asettelu kartalla

Voit muuttaa työkalujen asettelua "Vaihda puolet"- ja "Oma asettelu" -painikkeita painamalla.

Työkalujen oletusarvoinen asettelu karttajulkaisussa.

Kuva 2. Oletuksena mittakaavasäädin, koordinaattityökalu ja "Palaa alkutilaan" -työkalu ovat oikealla, kun taas haku, työkaluvalikko ja mittakaavajana ovat vasemmalla.

 

Esimerkki työkalujen asettelusta sen jälkeen, kun on painanut "Vaihda puolet" -painiketta.

Kuva 3. Painamalla "Vaihda puolet" -painiketta työkalujen asettelu vaihtuu päinvastaiseksi kuin, mitä se on oletuksena.

 

Työkalujen "Oma asettelu" -näkymä.

Kuva 4. Omassa asettelussa voit päättää itse, missä järjestyksessä eri työkalut ovat kartalla. Voit siirtää työkaluja raahaamalla niitä laatikosta toiseen.

 

Ulkoasu

Määrittele kartalle fontti ja työkalujen tyyli. Oletuksena kartan ulkoasu on samanlainen kuin Paikkatietoikkunassa alun perin.

• Fontti: Valitse fontin tyyliksi joko Arial (sans-serif), Georgia (serif), Fantasy (sans-serif) tai Verdana (sans-serif). Valinta vaikuttaa käyttöliittymän tekstien esitystapaan. Valinta ei vaikuta paikannimien tai muiden karttaelementtien esitystapaan.

• Työkalujen tyyli: Valitse työkalujen tyyli annetuista vaihtoehdoista. Valinta vaikuttaa kaikkien työkalujen esitystapaan.

 

Julkaise upotettu kartta

Kun kaikki kartan määritykset ovat valmiita:

1. Klikkaa Tallenna.

2. Kopioi avautuvasta ikkunasta HTML-koodi leikepöydälle CTRL+C -näppäinyhdistelmällä.

3. Liitä koodi haluamaasi kohtaan verkkosivujesi HTML-koodia.

4. Kartta näkyy verkkosivuillasi määrittelemässäsi kohdassa.Muokkaa kartan asetuksia

Voit muokata kartan asetuksia julkaisun jälkeen joko "Omat tiedot" -valikon kautta tai parametrien avulla.

Muokkaa asetuksia "Omat tiedot" -valikon kautta

Muokkaa julkaistun kartan asetuksia "Omat tiedot" -valikon kautta:

1. Siirry "Omat tiedot" -valikon "Julkaistut kartat" -välilehdelle.

2. Etsi listalta haluamasi kartta ja klikkaa muokkaukseen tarkoitettua kynä-painiketta.

3. Tee kartan asetuksiin haluamasi muutokset.

4. Klikkaa Päivitä-painiketta.

Muutokset näkyvät julkaistulla kartalla pienellä viiveellä ilman, että kopioit HTML-koodin uudelleen verkkosivuille.

Muokkaa asetuksia parametrien avulla

Asetuksia on mahdollista muuttaa myös lisäämällä parametreja HTML-koodiin, joka lisätään verkkosivulle.

• Esimerkki HTML-koodista: <iframe src="//www.maanmittauslaitos.fi/%3Cstrong%3Everkko-osoite%3C/strong%3E" ></iframe>

• Verkko-osoite on muotoa: http://www.paikkatietoikkuna.fi/published/KIELIKOODI/ID

• ID on kyseisen julkaistun kartan tunnistenumero.

• KIELIKOODI on julkaistussa kartassa käytettävä kieli. Tällä vaihtoehdot ovat fi (suomi), sv (ruotsi) ja en (englanti). Voit muuttaa julkaistun kartan kieltä vaihtamalla kielikoodia.

Muuta julkaistun kartan asetuksia näin:

1. Kirjoita ID:n perään kysymysmerkki (?).

2. Lisää kysymysmerkin perään haluamasi parametrit.

Tämän jälkeen verkko-osoite on muotoa:

http://www.paikkatietoikkuna.fi/published/KIELIKOODI/ID?PARAMETRI,

missä PARAMETRI on joku alla olevista parametreista.

Jos lisäät useampia parametreja, lisää parametrien väliin &-merkki. Tällöin verkko-osoite on muotoa:

http://www.paikkatietoikkuna.fi/published/KIELIKOODI/ID?PARAMETRI1&PARAMETRI2.

Voit lisätä verkko-osoitteen perään yhden tai useamman seuraavista parametreista:

coord=EKOORD_NKOORD

• Parametri kertoo julkaistun kartan keskipisteen ETRS-TM35FIN-muotoisilla metrisillä koordinaateilla.

• EKOORD on keskipisteen itä-länsisuuntainen kuusinumeroinen E-koordinaatti. Koordinaatti voi olla esimerkiksi 572000.

• NKOORD on keskipisteen pohjois-eteläsuuntainen seitsennumeroinen N-koordinaatti. Koordinaatti voi olla esimerkiksi 6800000.

zoomLevel=MITTAKAAVATASO

• Parametri kertoo mittakaavatason, jolla julkaistu kartta näytetään.

• Käytettävissä on 12 mittakaavatasoa. MITTAKAAVATASO merkitään kokonaisluvulla välillä 0-12. Pienimmän mittakaavan (koko Suomi) kohdalla se on 0.

isCenterMarker=true/false

• Parametri kertoo, merkitäänkö karttanäkymän keskipiste julkaistuun karttaan symbolilla.

• Jos parametrin arvo on "true", keskipiste merkitään symbolilla. Jos parametrin arvo on "false", keskipistettä ei merkitä.

address=KATU_OSOITENRO_KUNTA

• Parametri kertoo, mihin osoitteeseen julkaistu kartta keskitetään.

• Osoite koostuu kadunnimestä, osoitenumerosta ja kunnan nimestä.

• KATU on kadunnimi. Kadunnimi voi olla esimerkiksi Koulukatu.

• OSOITENRO on osoitenumero, joka löytyy katuosoitteesta. Esimerkiksi osoitteessa "Koulukatu 1A" osoitenumero on 1. Osoitenumerot, joissa on muita merkkejä kuin numeroita esim. 1-5 tai 1A, eivät toimi, koska Maanmittauslaitoksen osoitenumerot on jyvitetty tasavälein teiden varsille ilman tietoa väliviivallisista tai kirjaimen sisältävistä osoitenumeroista.

• KUNTA on paikkakunnan nimi, esimerkiksi Helsinki.

showGetFeatureInfo=true/false

• Parametri kertoo, näytetäänkö kartan keskipisteessä olevan kohteen tiedot infoikkunassa kartan päällä.

• Kohteen tiedot näytetään niiltä karttatasoilta, jotka sisältävät kohdetietoja.

• Jos haluat tiedot tietystä kohteesta, kohdista kartta coord-, address- tai nationalCadastralReference-parametrien avulla. Tällöin kartan keskipiste on varmasti halutussa pisteessä.

• Jos parametrin arvo on "true", keskipisteessä olevan kohteen tiedot näytetään. Jos parametrin arvo on "false", kohteen tietoja ei näytetä.

nationalCadastralReference=KIINTEISTÖTUNNUS

• Parametri kertoo, mihin kiinteistöön julkaistu kartta keskitetään.

• Kiinteistö ilmoitetaan kiinteistötunnuksen avulla.

• KIINTEISTÖTUNNUS on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-11-123.