Hyppää pääsisältöön

Teemakartat

Teemakartat -toiminnolla voit luoda teemakarttoja, joilla voit esimerkiksi havainnollistaa jonkin ilmiön alueellista vaihtelua. Valitsemastasi indikaattorista riippuen voit esittää sen arvoja käyttäen eri aluejakoja. Aineistot luetaan reaaliaikaisesti aineiston tarjoajan rajapintapalveluista.

Käytössä on yli 2000 eri rajapintojen kautta tarjottavaa indikaattoria Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä Sotkanet-rajapintapalvelusta, Maanmittauslaitoksen Kiinteistökauppojen tilastopalvelusta, Tilastokeskukselta ja Luonnonvarakeskukselta. Voit myös lisätä oman indikaattorisi.


Kuvakaappaus Paikkatietoikkunasta

Kuva 1. Teemakarttoja koskevat toiminnot.


Aineistohaku

Ennen muita indikaattoria koskevia valintoja voit valita haluatko tarkastella indikaattoria aikasarjana vai yksittäisinä vuosina. Aikasarjatoiminto mahdollistaa indikaattorin tarkastelun valitsemaltasi aikajaksolta animaationa.

Teemakartan tekemiseksi sinun on valittava indikaattori, jota haluat käyttää teemakartan pohjana. Määrittele seuraavat valinnat, joiden perusteella indikaattori haetaan:

 • Aluejakorajaus (valinnainen): Valitse aluejako, jolla haluat indikaattoria tarkastella. Jos teet rajauksen tässä vaiheessa, poistuu valittavista ne tietolähteet ja indikaattorit, joilla ei löydy tietoja tällä aluejaolla. Voit etsiä aluejakoja joko kirjoittamalla tekstikenttään hakusanan tai valitsemalla ne avautuvasta alasvetovalikosta. Useamman aluejakovalinnan voit tehdä klikkaamalla aluejaon nimeä, jolloin valinta värjäytyy siniseksi. Valinnan voit poistaa klikkaamalla nimeä uudelleen.

 • Tietolähde: Valitse tietolähde, josta aineisto on peräisin. Tällä hetkellä ovat valittavissa "Sotkanet", ”Kiinteistökauppojen tilastopalvelu”, ”Tilastokeskus”, "Luonnonvarakeskus" ja "Omat indikaattorit".

 • Indikaattori: Valitse tarkasteltava indikaattori. Voit etsiä indikaattoreita joko kirjoittamalla tekstikenttään hakusanan tai valitsemalla ne avautuvasta alasvetovalikosta. Useamman indikaattorin valinnan voit tehdä klikkaamalla indikaattorin nimeä, jolloin valinta värjäytyy siniseksi. Valinnan voit poistaa klikkaamalla nimeä uudelleen. Valittuasi indikaattori/indikaattorit voit tarkastella niiden kuvauksia painamalla "Näytä indikaattorin kuvaukset" -painiketta.

Valittuasi tietolähteen ja indikaattorin/indikaattorit ikkunaan avautuu tarkennusvalintoja. Valinnat koskevat kaikkia samalla kerralla valitsemiasi indikaattoreita. Jos haluat erilaiset tarkennusvalinnat eri indikaattoreille, sinun tulee valita indikaattorit erikseen.

Valintojen jälkeen paina Etsi-painiketta tuodaksesi indikaattoreiden tiedot tarkasteltavaksi.

Tyhjennä-painikkeen avulla voit poistaa kaikki valinnat aineistohausta. Huomaa, että tämä ei poista valitsemiasi indikaattoreita taulukosta, pylväsdiagrammista tai kartalta sen jälkeen, kun ne on jo haettu.

Indikaattorit-alasvetovalikossa näet valitsemasi indikaattorit listana. Täältä voit poistaa indikaattoreita joko yksitellen indikaattorin nimen perässä olevasta roskakori-painikkeesta tai listan alla olevasta roskakori-painikkeesta. Tämän jälkeen indikaattorit poistuvat taulukosta, pylväsdiagrammista ja kartalta. Täällä voit myös tarkastella indikaattoreiden kuvauksia indikaattorin nimen perässä olevaa i-kirjainta painamalla.


Taulukko

Taulukossa on kuvattu valitsemiesi indikaattoreiden tiedot valitsemasi aluejaon mukaan. Käytössä ovat seuraavat sarakkeet:

 1. Aluejako: Voit vaihtaa aluejakoa klikkaamalla alasvetovalikkoa Aluejako-otsikon alla. Muuttamalla aluejakoa taulukossa, aluejako muuttuu vastaavaksi myös pylväsdiagrammissa ja kartalla. Voit myös lajitella alueet nimen mukaan nousevasti tai laskevasti.
 2. Haettu aineisto: Voit lajitella indikaattoreiden arvoja nousevasti tai laskevasti.

Jos haettuja indikaattoreita on useampia kuin kolme, indikaattorit jakautuvat useammalle sivulle. Pystyt selaamaan indikaattoreita taulukon alareunassa olevalla vierityspalkilla.

Voit sulkea ja avata taulukko-ikkunan klikkaamalla vasemmalla sivupalkissa Teemakartat-valikon alla olevasta taulukko-symbolista. Voit sulkea ikkunan myös ruksista taulukko-ikkunan oikeassa yläkulmassa. Haettujen indikaattoreiden poistaminen onnistuu klikkaamalla taulukossa indikaattorin nimen alla olevaa roskakori-painiketta. Tällöin ne poistuvat kokonaan myös kartalta ja pylväsdiagrammista.


Pylväsdiagrammi

Pylväsdiagrammissa on esitetty valitsemiesi indikaattoreiden tiedot määrittämäsi aluejaon mukaan. Jos vaihdat aluejakoa taulukko-ikkunassa, sama aluejako vaihtuu myös kyseiselle indikaattorille pylväsdiagrammi-esityksessä. Pystyt vaihtamaan pylväsdiagrammissa tarkasteltavaa indikaattoria klikkaamalla Pylväsdiagrammi-otsikon alla olevaa alasvetovalikkoa.

Pylväsdiagrammissa esitettyjen arvojen järjestystä voit vaihtaa klikkaamalla Järjestys-alasvetovalikosta. Valittavia vaihtoehtoja ovat: Arvon mukaan nouseva, arvon mukaan laskeva, nimen mukaan nouseva ja nimen mukaan laskeva.

Voit sulkea ja avata pylväsdiagrammi-ikkunan klikkaamalla vasemmalla sivupalkissa Teemakartat-valikon alla olevasta Pylväsdiagrammi-symbolista.


Luokittelu ja värit

Luokittelu-ikkuna avautuu automaattisesti karttaikkunaan, kun olet hakenut ensimmäisen tarkasteltavan indikaattorin. Teemakartalla esitettävä indikaattori näkyy luokittelu-ikkunan alasvetovalikossa ensimmäisenä. Mikäli indikaattorin nimi ei mahdu tekstikenttään, näet nimen kokonaisuudessaan siirtämällä hiiren kursorin alasvetovalikon päälle. Voit vaihtaa kartalla esitettävän indikaattorin alasvetovalikosta. Luokittelu-ikkunan sijaintia voit muuttaa raahaamalla.

Voit muokata luokittelua ikkunan oikeassa yläkulmassa olevasta kynäsymbolista.

Kartan tyyliksi on valittavissa koropleettikartta tai pistesymbolikartta.

 • Koropleettikartalla voit tarkastella aineiston tietoja valitsemasi aluejaon pohjalta.
 • Pistesymbolikartta kuvaa pistesymbolin avulla ilmiön sijainnin, laadun tai määrän.

Paikkatietoikkuna, teemakartta, muokkaa luokittelua
Kuva 2. Luokkarajojen määrittäminen oman luokittelun mukaan.

Käytettävissä on neljä erilaista luokittelutapaa:

 • Luonnolliset välit: Luokkajako tehdään luonnollisten rajojen mukaan.

 • Kvantiilit: Kussakin luokassa on yhtä monta aluetta.

 • Tasavälit: Luokkavälit ovat yhtä suuret.

 • Oma luokittelu: Voit valita itse luokkien rajat. 
  Muokattavana oleva luokkaraja näkyy keltaisella. Arvoja voi muuttaa joko vetämällä rajojen merkkejä tai kirjoittamalla haluamasi arvon tekstikenttään. Kun olet valmis, paina Sulje-painiketta.

Luokkien lukumäärän voit valita Luokkajako-alasvetovalikosta.

Luokkarajat voidaan esittää joko jatkuvina tai epäjatkuvina. Epäjatkuvat luokkarajat rajaavat luokat todellisten arvojen perusteella, kun taas jatkuvat luokkarajat rajaavat luokat siten, että luokat jatkuvat luokasta toiseen. Käytetään esimerkkinä aineistoa, jossa on arvot {1,1; 2,3; 4,5; 5,6; 7,2; 8,3; 10,0}. Jaetaan arvo luonnollisilla väleillä kolmeen luokkaan. Jatkuvat luokat olisivat {"1,1 - 2,3"; "2,4 - 5,6"; "5,7 - 10,0"}. Epäjatkuvat luokat olisivat {"1,1 - 2,3"; "4,5 - 5,6"; "7,2 - 10,0"}.

Klikkaamalla valintaa Näytä arvot, saat kartalle näkyviin indikaattorin arvot.

Koropleettikartan värijakauma voi olla kvantitatiivinen, kvalitatiivinen tai jakautuva. Kullekin värijakaumalle on valittavissa useita eri väriskaaloja.

Käytettävissä on seuraavat jakaumat:

 • Kvantitatiivinen: Kvantitatiivista värijakaumaa käytetään, jos valittu indikaattori on määrällinen eli kuvaa kohteen numeerista ominaisuutta. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ikä, pituus ja prosenttiosuus. Mitä tummempi sävy on kohteessa, sitä suurempi indikaattorin arvo on siellä. Esimerkiksi prosenttiosuuksia kuvaavien luokkien värit voisivat olla valkoinen (0-25), keltainen (26-50), oranssi (51-75) ja punainen (76-100).

 • Kvalitatiivinen: Kvalitatiivista värijakaumaa käytetään, jos valittu indikaattori on laadullinen eli kuvaa kohteen ei-numeerista ominaisuutta. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi väri, kansalaisuus ja maakunta. Kullakin luokalla on oma värinsä. Esimerkiksi maakunnan tapauksessa värit voisivat olla sininen (Uusimaa), punainen (Häme) ja keltainen (Varsinais-Suomi).

 • Jakautuva: Jakautuvaa värijakaumaa käytetään, jos valittu indikaattori on suhteellinen ja kuvaa esimerkiksi muutosta tai eroa nollapisteeseen. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi lämpötila, väkiluvun muutos ja korkeus merenpinnasta (jos syvyystiedot lasketaan mukaan). Väri vaihtelee sen mukaan, onko indikaattorin arvo negatiivinen (pienempi kuin nollapiste) vai positiivinen (suurempi kuin nollapiste). Esimerkiksi lämpötilan värit voisivat olla tummansininen (-5 - -10), vaaleansininen (-5 - 0), valkoinen (0), vaaleanpunainen (0-5) ja punainen (5-10).

Voit vaihtaa värit päinvastaisiksi klikkaamalla "Käännä värit".

Pistesymbolikartalle voit valita yhden värin kerrallaan, jos käytät kvalitatiivista tai kvantitatiivista jakaumaa. Jakautuvaa jakaumaa käytettäessä värivaihtoehtoina on useita eri väripareja.

Määriteltävissäsi on myös pisteen koko. Pisteen minimi- ja maksimikokoa muuttamalla voit optimoida pisteiden erottumisen toisistaan ottaen huomioon aineistosi ominaisuudet. Luokkajako vaikuttaa pienimmän ja suurimman pisteen väliseen kokoeroon.

Voit vaihtaa pisteiden läpinäkyvyyttä 0 - 100 prosentin väliltä.

Pisteille ja koropleettikartalle voit valita näytettävien desimaalien lukumäärän.