Hyppää pääsisältöön

Apua tarjolla metatietojen päivitykseen

skriptit

Onko organisaatiosi  ylläpitämien paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot muunnettu uusimman metatietostandardin mukaiseen muotoon?  Metatietoihin tarvitaan tarkennuksia ja täydennyksiä, jotta paikkatietoaineistot ja -palvelut löytyvät paremmin tiedonhakupalveluista ja täyttävät päivittyneet tekniset vaatimukset.

Ota yhteyttä osoitteeseen metatieto@maanmittauslaitos.fi 3.11.2023 mennessä, jos haluat Maanmittauslaitoksen tarkistavan tilanteen ja tarvittaessa tekevän metatiedollenne tarvittavia muunnoksia Paikkatietohakemistossa.

Paikkatietohakemisto on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä, maksuton palvelu tiedontuottajille sekä heitä palveleville konsulteille paikkatietoaineistoja ja -palveluita kuvaavien metatietojen laadintaan ja ylläpitoon. Paikkatietohakemisto pohjautuu avoimen lähdekoodin GeoNetWork-ohjelmistoon. Maanmittauslaitos valmistelee parhaimmillaan siirtymistä uusimpaan GeoNetWork-versioon.

Paikkatietohakemiston uudessa versiossa tiedontuottajakohtaisesti ajettavat skriptit eivät enää toimi. Skriptejä  on hyödynnetty muun muassa Paikkatietohakemistoon tallennettujen metatietojenmuuntamisessa uudemman metastandardin mukaiseen muotoon. Kuntien ja aluehallinnon toimijoiden ylläpitämät metatiedot muunnettiin skriptien avulla vuonna 2022. Valtion virastojen INSPIRE-aineistojen ja -palveluiden metatiedot on myös muunnettu niiden avulla, mutta muiden metatietojen osalta tätä ei ole tehty. Lisäksi on muita tiedontuottajia, joiden osalta muunnoksia ei ole tehty.

Maanmittauslaitos tarkistaa pyynnöstä organisaatiosi metatietojen tilanteen, ajaa tarvittaessa skriptejä ja täydentää metatietoja yhteistyössä kanssanne, jotta tarvittavat muutokset saadaan tehtyä ennen versiopäivitystä.

 

Uusimmat palvelutiedotteet