Hyppää pääsisältöön

Ennakkotiedote kiinteistörekisterin aineistopalvelun muutoksista 02/2024

Helmikuussa 2024 otetaan käyttöön Kiinteistörekisterin aineistopalvelun uusi sovellusversio. Näillä näkymin koodistoon tulee seuraavat muutokset:

Käyttöoikeusyksikkölaji

 • Uusi koodi:
  • 320 Tieoikeus, laillistumaton, käsittely kesken / Vägrätt, icke legaliserad, handläggning oavslutad
  • 508 Hyvitysalue / Kompensationsområde
 • Muutettu selitys koodille:
  • 3301 Viestintäverkon laitteiden sijoittaminen (LSVP/TYK 28 luku) / Placering av kommunikationsnätsanordningar (LTEK/ISB 28 kap)

Käyttöoikeusyksikköpäälaji

 • Muutettu selitys koodille:
  • 18 Metsätalouden rahoituslakien mukainen sopimus / Avtal enligt lagarna om finansiering av skogsbruk
  • 33 Lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) muk. oikeus / Rätt enl. L. tjänster inom elektr. kommunikation (917/2014)

Kiinteistörekisteriin voi versiovaihdosta 02/2024 lähtien tallentaa pistemäisen sijainnin yksityiselle haudalle (käyttöoikeusyksikkölaji 2901). Aineistopalvelun skeemaan ei tule muutoksia. Sijainti tulostetaan normaalisti skeeman mukaisesti, mikäli se on tallennettu.

Lisätietoja verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat palvelutiedotteet