Hyppää pääsisältöön

Ohje Arvokkaiden tietoaineistojen (HVD) nimeämisestä Paikkatietohakemistossa

Paikkatietohakemistoon on viety Arvokkaiden tietoaineistojen (HVD) täytäntöönpanoa varten metatietoihin täydennettävät asiasanastot ja niiden käytöstä on laadittu ohjeet. Tämä on kansallinen ohjeistus, jolla saa direktiivin velvoitteet täytettyä. Komissiolta tulee mahdollisesti täydentäviä ohjeita myöhemmin. 

Avoimen datan direktiivin mukaiset Arvokkaat tietoaineistot tulee metatietokuvauksissaan merkitä arvokkaiksi tietoaineistoiksi HVD-asetuksen 3(5) artiklan mukaan: "Julkisen sektorin elinten, joilla on liitteessä lueteltuja arvokkaita tietoaineistoja, on varmistettava, että aineistot on metatietokuvauksessaan nimetty arvokkaiksi tietoaineistoiksi".

Mitkä metatiedot tulee päivittää?

Arvokkaat tietoaineistot on määritelty EU-komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2023/138. Valtiovarainministeriö on koostanut tiedontuottajien avustuksella listauksen direktiivin soveltamisalaan kuuluvat aineistot Suomen osalta.

Mitä metatietoihin tulee päivittää?

Metatietojen päivitystarve koskee ainakin aineistometatietoja, joten suosittelemme aloittamaan niistä. Myös palvelumetatiedot on hyvä päivittää. Komissio on suositellut käyttämään HVD-toimeenpanossa DCAT-AP-HVD -metatietoprofiilia, jossa vaaditaan HVD-kategorian ja lainsäädäntöviittauksen (ELI-tunniste) lisäämistä sekä aineisto- että palvelumetatiedoille. 

Miten saan päivitykset tehtyä?

Lisää arvokkaiden tietoaineistojen piiriin kuuluvien aineistojenne kuvauksiin Paikkatietotietohakemistossa EU legislation ja  High-value dataset categories -asiasanastot ja niistä tarvittavat asiasanat. Paikkatietohakemisto on paikkatietojen kansallinen metatietohakemisto.

Kuvakaappaus Paikkatietohakemistosta

Katso tarkemmat ohjeet aineistojen ja palvelumetatietojen osalta 

Esimerkkejä metatiedoista, joihin on lisätty nämä arvokkaiden tietoaineistojen täytäntöönpanoasetuksen vaatimat tiedot:

Mihin mennessä?

HVD-toimeenpanon aikaraja on 9.6.2024. HVD-toimeenpanon raportointi koittaa 9.2.2025. 

Mistä saa apua?

HVD-toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä osoite on hvd-toimeenpano.vm@gov.fi.

Paikkatietohakemistoon liittyvissä kysymyksissä, kuten uuden metatiedon laatimisessa, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen metatieto@maanmittauslaitos.fi.

Linkki Paikkatietohakemistoon: https://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/home

Uusimmat palvelutiedotteet