Hyppää pääsisältöön

Suomen ympäristökeskuksen karttatasoja päivitetty Paikkatietoikkunassa ja Suomi.fi-kartoissa

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) rakennettua ympäristöä kuvaavia karttatasoja on päivitetty Paikkatietoikkunassa ja Suomi.fi-kartat-palvelussa.

Saaristoluokitus on yksi molempiin palveluihin lisätyistä karttatasoista.
Saaristoluokitus on yksi molempiin palveluihin lisätyistä karttatasoista.
Kuva:
Maanmittauslaitos / Paikkatietoikkuna

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) karttatasoja on päivitetty Paikkatietoikkunassa ja Suomi.fi-kartoissa.  Päivitykset koskevat rakennettua ympäristöä kuvaavia karttatasoja kuten taajamia, asuinalueita (kerrostaloalueet, pientaloalueet ja harva pientaloasutus), kyliä ja pienkyliä, keskustan ja kaupan alueita sekä yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä. 

Muutosten yhteydessä joidenkin tasojen nimi muuttuu, jotkut tasot korvautuvat uusilla ja lisäksi mukaan tulee kokonaan uusia karttatasoja. Muutosten jälkeen Suomi.fi-kartat-palvelussa on Syken karttatasojen osalta sama valikoima kuin Paikkatietoikkunassa.

Muutosten johdosta palveluiden sisäiset tunnisteet ovat vaihtuneet osalla karttatasoista. Jos tunniste on muuttunut, karttataso ei toimi Karttajulkaisun kautta julkaistuilla kartoilla ja karttaupotuksissa. Yksi esimerkki muuttuneesta karttatasosta on Taajamat-taso, jonka sisältämien tietojen uusin versio löytyy nyt Taajamat 2022 -tasolta. Tällöin toimimaton karttataso on korvattava uudella karttatasolla, jotta se näkyy upotetulla kartalla. Kirjautunut käyttäjä pääsee muokkaamaan julkaisemaansa karttaa Omat tiedot -välilehden Julkaistut kartat -osiossa.

Alla on lueteltu molempiin palveluihin tehdyt lisäykset ja poistot sekä Suomi.fi-karttoihin tehdyt lisäykset, jotka on tehty Paikkatietoikkunaan jo aiemmin. Tässä listattujen karttatasojen lisäksi osaan muista karttatasoista on tehty pieniä muutoksia, esimerkiksi päivitetty nimi yhdenmukaiseksi muiden karttatasojen kanssa.

Molempiin palveluihin lisätyt karttatasot:

 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2007
 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2009
 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2011
 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2013
 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2015
 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2017
 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2019
 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2021
 • Harva pientaloasutus 1990
 • Harva pientaloasutus 1995
 • Harva pientaloasutus 2000
 • Harva pientaloasutus 2005
 • Harva pientaloasutus 2010
 • Harva pientaloasutus 2015
 • Harva pientaloasutus 2020
 • Harva pientaloasutus 2022
 • Kerrostaloalueet 1990
 • Kerrostaloalueet 1995
 • Kerrostaloalueet 2000
 • Kerrostaloalueet 2005
 • Kerrostaloalueet 2010
 • Kerrostaloalueet 2015
 • Kerrostaloalueet 2020
 • Kerrostaloalueet 2022
 • Laajat yhtenäiset luontoalueet 2018
 • Lehtojensuojeluohjelman inventointialueet
 • Luonnon ydinalueet 2018
 • Luontoalueiden reunavyöhyke 2018
 • Metsät ja suot 2018
 • Pientaloalueet 1990
 • Pientaloalueet 1995
 • Pientaloalueet 2000
 • Harva ja tiheä taajama-alue 1990
 • Harva ja tiheä taajama-alue 1995
 • Harva ja tiheä taajama-alue 2000
 • Harva ja tiheä taajama-alue 2005
 • Harva ja tiheä taajama-alue 2010
 • Harva ja tiheä taajama-alue 2015
 • Harva ja tiheä taajama-alue 2020
 • Harva ja tiheä taajama-alue 2022
 • Kaupunki-maaseutu -luokitus 2010
 • Kaupunkiseudut 2020
 • Kaupunkiseudut 2022
 • Kylät 1990
 • Kylät 1995
 • Kylät 2000
 • Kylät 2005
 • Kylät 2010
 • Kylät 2015
 • Kylät 2020
 • Kylät 2022
 • Pienkylät 1990
 • Pienkylät 1995
 • Pienkylät 2000
 • Pienkylät 2005
 • Pienkylät 2010
 • Pienkylät 2015
 • Pienkylät 2020
 • Pienkylät 2022
 • Pientaloalueet 2005
 • Taajamat 2020
 • Taajamat 2022
 • Pientaloalueet 2010
 • Pientaloalueet 2015
 • Pientaloalueet 2020
 • Pientaloalueet 2022
 • Pohjaeläinlajiston ennustettu muuttuneisuus, epätarkka
 • Potentiaalisen tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyys 2023
 • Puhdistamolietteen maanviljelykäyttöpaikat
 • Saaristoluokitus 2021
 • Serpentiinikalliot ja kivikot
 • Virkistykseen soveltuvat alueet (1,5ha) 2018
 • Virkistykseen soveltuvat alueet (20ha) 2018
 • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2015
 • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2017
 • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2021

Molemmista palveluista poistetut karttatasot:

 • Asemakaavoitetun alueen lievealue
 • Asuinalueet 1990
 • Asuinalueet 1995
 • Asuinalueet 2000
 • Asuinalueet 2005
 • Asuinalueet 2010
 • Asuinalueet 2015
 • Asuinalueet 2016
 • Harva ja tiheä taajama-alue
 • Kaupunki-maaseutu -luokitus 2010
 • Kaupunkiseudut 1995
 • Kaupunkiseudut 2012
 • Keskusta- ja kaupan alueet
 • Kylät ja pienkylät 1990
 • Kylät ja pienkylät 1995
 • Kylät ja pienkylät 2000
 • Kylät ja pienkylät 2005
 • Kylät ja pienkylät 2010
 • Kylät ja pienkylät 2015
 • Kylät ja pienkylät 2016
 • Natura2000 Ehdotus erityiseksi suojelualueeksi (SPA)
 • Taajaman lievealue
 • Taajamat
 • Vesiliikenteen aluerajoitukset
 • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Lisätty Suomi.fi-karttoihin (aiemmin jo Paikkatietoikkunassa):

 • Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta
 • Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta, aluemainen
 • Hiekkarantojen ominaisuudet
 • Jokien ekologinen tila 2016
 • Jokien ekologinen tila 2022
 • Järvien ekologinen tila 2016
 • Järvien ekologinen tila 2022
 • Kansalliset kaupunkipuistot
 • Luonnonsuojeluohjelma-alueet
 • Luotauspisteet
 • Maa-ainestenottoluvat: kalliokivi, kaikki
 • Maa-ainestenottoluvat: kalliokivi, päättyneet
 • Maa-ainestenottoluvat: kalliokivi, voimassa olevat
 • Maa-ainestenottoluvat: muu aines, kaikki
 • Maa-ainestenottoluvat: muu aines, päättyneet
 • Maa-ainestenottoluvat: muu aines, voimassa olevat
 • Maa-ainestenottoluvat: sorahiekka, kaikki
 • Maa-ainestenottoluvat: sorahiekka, päättyneet
 • Maa-ainestenottoluvat: sorahiekka, voimassa olevat
 • Maanpeite (Scalgo ja Syke): resoluutio 2m, kasvillisuuden korkeudella, 2022 
 • Maanpeite (Scalgo): resoluutio 2m, 2022
 • Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla
 • Maanteiden riskiluokitus
 • Maatalousmaa 2020
 • Maatalousmaa 2021
 • Maisemanhoitoalueet
 • Merenhoitoalueet
 • Nitraattidirektiivin mukaiset havaintopaikat pintavesi
 • Pienten virtavesien uomien valuma-alueet
 • Pohjaeläinlajiston ennustettu muuttuneisuus
 • Potentiaalisen tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyys
 • Puhdistamolietteen maanviljelykäyttöpaikat
 • Purohabitaatin ennustettu muuttuneisuus
 • Purohabitaatin ennustettu muuttuneisuus, epätarkka
 • Purohabitaatin ennustettu muuttuneisuus, keskitarkka
 • Rannikkovesien ekologinen tila 2016
 • Rannikkovesien ekologinen tila 2022
 • Ranta10: Aluemainen joki
 • Ranta10: Järvi
 • Ranta10: Meri
 • Ranta10: Viivamainen joki
 • Rautatieriskiluokitus
 • Siltojen korkeudet  (korkeusmalli 2m)
 • Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet
 • Soidensuojelun täydennysehdotus: Luonnonsuojelulailla suojellut valtionmaat
 • Soidensuojelun täydennysehdotus: Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojellut valtionmaat
 • Soidensuojelun täydennysehdotus: Suotyypit maastokartoituksen perusteella
 • Tulvadirektiivin mukaiset tulevaisuuden tulvat
 • Tunturialueet
 • Turvetuotantoalueet ja niiden jälkikäyttö
 • Uomien valuma-alueet
 • Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
 • Väylänvarsien vieraslajit ja arvokkaat elinympäristöt

Uusimmat palvelutiedotteet