Hyppää pääsisältöön

Tunnetko jo Suomi.fi-kartat?

Suomi.fi-kartat on Maanmittauslaitoksen palvelu, jolla voi toteuttaa erilaisia karttanäkymiä ja julkaista niitä omille verkkosivuille helposti ja ilman ohjelmointiosaamista. Palvelu on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden käyttöön, mutta käyttöoikeuden voi saada myös organisaatio, joka hoitaa sopimuksella julkista tehtävää. Tällä hetkellä palvelulla on käyttäjiä jo yli 200 eri organisaatiossa ja yksittäisiä käyttäjiä on yli 300. Käyttäjien joukossa on mm. kuntia, valtion virastoja ja maakuntien liittoja ja hyvinvointialueita. Palvelun käyttö on täysin maksutonta.

Kuvassa on Suomi.fi-kartat -palvelun käyttöliittymä
Suomi.fi.kartat -palvelun käyttöliittymä.

Kattavat karttatasot kaikkien käytettävissä

Kartat-palvelun mukana saa käyttövalmiina Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja, kuten koko maan kattavat maasto- ja taustakartat, kiinteistörekisterikartan sekä ortoilmakuvat. Käytettävissä on myös koko joukko muiden organisaatioiden avoimia aineistoja, esimerkiksi ympäristöä, liikenneväyliä ja kulttuuriympäristön kohteita kuvaavia karttatasoja sekä tilastotietoa. Kattava aineistokokonaisuus helpottaa eri tiedontuottajien aineistojen löytämistä ja niiden hyödyntämistä, kun palvelun kautta saatavat aineistot ovat aina ajan tasalla. Palvelussa voi lisäksi ottaa käyttöön omia kartta-aineistoja tai pyytää lisäämään palvelun karttatasovalikoimaan oman organisaatiosi julkaisemia rajapintoja.

Palvelun etuna helppo käyttöönotto ja kevyt ylläpito

Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan palvelun käyttöönotto on yleisesti ottaen ollut helppoa ja sujuvaa. Karttakäyttöliittymässä on valmiina hyödynnettäväksi tärkeimmät työkalut kartalla liikkumiseen, etäisyyden ja pinta-alan mittaamiseen sekä sijainnin hakuun osoitteiden, paikannimien ja kiinteistötunnuksen avulla. Kun karttakäyttöliittymän työkaluineen saa käyttöön valmiina pakettina, se vähentää käyttäjäorganisaatioissa ylläpitoon kuluvaa työaikaa verrattuna siihen, että kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin omia sovelluksia. Myös omien kohteiden ja aineistojen lisääminen palveluun sujuu käyttäjien mukaan helposti.

Yksinkertaisten, verkkosivuille upotettavien karttapalveluiden julkaiseminen onnistuu ilman ohjelmointitaitoja, mutta palvelun karttakomponenttia on myös mahdollista hyödyntää ns. RPC-ohjelmointirajapinnan avulla. Ohjelmointirajapinta mahdollistaa karttatoteutusten monipuolisemman räätälöinnin omien käyttötarpeiden mukaan.

Esimerkkejä Suomi.fi-kartat -palvelulla toteutetuista karttajulkaisuista

Lisätiedot

Uusimmat palvelutiedotteet