Hoppa till huvudinnehåll

Ingå ett avtal om användning av fastighetsdatatjänsten – övriga organisationer

  • Nuvarande Uppgifter om kunden
  • Val av FDS-uppgifter
  • Urval av annan information
  • Valmis

Ansökan om erhållande av uppgifter via Fastighetsdatatjänsten

Med denna blankett kan du ange vilka uppgifter din organisation behöver använda och vilken typ av verksamhet uppgifterna behövs för. Samtidigt kan du sända avtalet om användning av dessa uppgifter via Fastighetsdatatjänsten.


Innan du börjar fylla i ansökan kontrollera att du har 

En aktuell servicebeskrivning av Fastighetsdatatjänsten finns på Lantmäteriverkets webbplats.

 

Uppgifter om kunden

Faktureringsuppgifter