Hoppa till huvudinnehåll

Ingå ett avtal om användning av fastighetsdatatjänsten – myndigheter

  • Nuvarande Uppgifter om kunden
  • Val av FDS-uppgifter
  • Urval av annan information
  • Valmis

Ansökan om erhållande av uppgifter via Fastighetsdatatjänsten

Med denna blankett kan du meddela vilka uppgifter i Fastighetsdatatjänsten du vill använda och sända avtalet om användning av Fastighetsdatatjänsten.


Innan du börjar fylla i ansökan kontrollera att du har 

En aktuell servicebeskrivning av Fastighetsdatatjänsten finns på Lantmäteriverkets webbplats.

 

Uppgifter om kunden

Faktureringsuppgifter