Harjoittelut ja opinnäytetyöt

Opiskelijoita
Kuva: Ari Hallami

 

Maanmittauslaitos tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä mahdollisuuden tehdä opintoihin liittyviä opinnäytetöitä.

Työharjoittelut

Maanmittauslaitos tarjoaa harjoittelupaikkoja pääosin kesällä. Joka kesä meillä on ollut tarjolla yhteensä noin 120 kesätyöpaikkaa. Kesätyö ajoittuu huhtikuun ja lokakuun välille, ja hakuaika on tammikuussa.

Ilmoitamme kaikista kesätyöpaikoistamme valtiolle.fi-palvelussa ja Aarresaaressa.

Kesätyöntekijöitä palkataan:

  • maanmittausalan tehtäviin
  • IT-tehtäviin
  • tutkimustehtäviin
  • asiakaspalveluun
  • kiinteistöjen kirjaamistehtäviin
  • taloushallintoon
  • arkistotietopalveluun
  • viestintään

Katso kuvia ja kokemuksia vuoden 2019 kesätyöntekijöiltä.

Opinnäytetyöt

Maanmittauslaitos tarjoaa opiskelijoille – erityisesti tietojenkäsittelyä tai maanmittausalaa opiskeleville – mahdollisuuden tehdä opintoihin liittyviä opinnäytetöitä. Opinnäytetöitä teettämällä Maanmittauslaitos saa uusinta tutkimustietoa ja asiantuntemusta käyttöönsä.

Opinnäytetyön aihe räätälöidään Maanmittauslaitoksen tarpeen mukaan siten, että se vastaa korkeakoulun opinnäytteiden tavoitteita ja opiskelijan opintosuunnitelmaa.

Ilmoitamme opinnäytetyöpaikoista ulkoisilla sivuillamme ja aiheesta riippuen eri oppilaitosten omilla sähköisillä ilmoituskanavilla kuten Aarresaaressa.

TET-harjoittelut

Maanmittauslaitos tarjoaa myös mahdollisuuksia työelämään tutustumisjaksoihin. TET-paikkoja on tarjolla Maanmittauslaitoksen toimipaikoissa ympäri Suomen. Jos olet kiinnostunut, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse rekrytointi@maanmittauslaitos.fi.