Hyppää pääsisältöön

Opiskele maanmittaus- ja paikkatietoalaa

Mietitkö, mitä alaa kannattaisi opiskella? Oletko kuullut maanmittaus- ja paikkatietoalan mahdollisuuksista?

Maanmittaus- ja paikkatietoalat ovat monipuolisia tulevaisuuden aloja. Vaihtelevat työtehtävät, yhteiskunnallisesti merkittävä työ ja hyvät etenemismahdollisuudet ovat monelle syy pyrkiä alalle. Alaa voi opiskella ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Jos olet kiinnostunut esimerkiksi tekniikasta, ympäristötieteistä, yhteiskunnallisista asioista, ihmisistä ja kartoista, jatka lukemista!

Monipuoliset uramahdollisuudet ja erinomainen työllistyminen

Modernissa yhteiskunnassa, kuten Suomessa, moni asia tarvitsee toimiakseen paikkatietoa. Esimerkiksi lähettipalvelut, rakentaminen, sään ennustaminen ja kaupunkien kehittäminen ovat mahdollisia vain, kun paikkatieto on oikeaa ja ajantasaista. Koska paikkatietoa hyödynnetään jokaisella yhteiskunnan sektorilla, voit päästä moniin mielenkiintoisiin tehtäviin ja työpaikkoihin maanmittaus- ja paikkatietoalan ammattilaisena. Voit työskennellä kunnissa, valtiolla tai maanmittaukseen tai paikkatietoihin erikoistuneissa yrityksissä. Työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät.

Kartoittajaksi ammattikoulusta

Voit valmistua kartoittajaksi ammattikoulusta kolmivuotisesta maanmittausalan perustutkinnosta. Aikuisopiskelijoilla opiskeluaika voi olla lyhyempikin. Kartoittajan työtehtävät voivat olla toimisto- tai ulkotyötä. Maastossa työt voivat olla esimerkiksi mökkitontin lohkomista tai rakennuspaikkojen mittaamista tai toimistoympäristössä vaikka Suomen kartan päivittämistä tai myynti- ja koulutustehtäviä.

Voit opiskella kartoittajaksi

  • Helsingissä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa
  • Hämeenlinnassa Ammattiopisto Tavastiassa
  • Joensuussa ammattiopisto Riveriassa
  • Rovaniemellä Lapin koulutuskeskus REDUssa
  • Turussa Turun ammatti-instituutissa

Tutustu kartoittajan tutkintoon ja opiskelupaikkoihin Opintopolussa

Maanmittausinsinööriksi ammattikorkeakoulusta

Ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa pääset opiskelemaan muun muassa paikkatietotekniikkaa, kiinteistötoimituksia, maankäytön suunnittelua ja maastomittauksia. Maanmittausinsinöörinä voit työskennellä esimerkiksi toimitus- tai mittausinsinöörinä, kaavoittajana, sovelluskehittäjänä tai projektipäällikkönä.

Maanmittausinsinööriksi voit opiskella Helsingissä Metropoliassa, Vaasassa ruotsinkielisessä Noviassa ja Rovaniemellä Lapin ammattikorkeakoulussa.

Tutustu maanmittausinsinöörin tutkintoon ja opiskelupaikkoihin Opintopolussa

Diplomi-insinööriksi yliopistosta

Aalto-yliopistossa voit opiskella diplomi-insinööriksi kiinteistötalouden ja geoinformatiikan koulutusohjelmassa. Monien mahdollisuuksien tutkinnolla voit suuntautua joko kiinteistötalouteen, geoinformatiikkaan tai näiden yhdistelmään. Koulutus painottuu yhteiskunnallisesti merkittäville aloille, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin.

Diplomi-insinöörien tehtäväkenttä paikkatieto- ja maanmittausalalla on laaja. Alan diplomi-insinöörinä sinulla on osaamista mm. kiinteistötaloudesta, yhteiskunnan haasteista ja niiden ratkaisuista, projektien johtamisesta ja tutkimuksesta. 

Tutustu koulutusohjelmaan Aalto-yliopiston sivuilla