Hyppää pääsisältöön

Sovellusasiantuntija Tatjana

Sovellusasiantuntija Tatjana
Kuva:
Maanmittauslaitos

Tatjanalla on selkeä mielipide siitä, mikä on parasta koodarin työssä.

– Jokainen päivä tuo onnistumisen tunteen, kun saa jonkin asian toimimaan halutulla tavalla. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta ja lisäävät työmotivaatiota.

Tatjana aloitti työt Maanmittauslaitoksessa vuonna 2011, jolloin hän tuli työharjoitteluun. Hänen tärkeimmät työtehtävänsä liittyvät laskutushallintaan. Hän kehittää ja ylläpitää järjestelmiä, joilla hoidetaan Maanmittauslaitoksen asiakkaiden laskuttamista.

Lisäksi Tatjanan työhön kuuluu erilaisia kehittämisprojekteja, joista hän mainitsee esimerkkeinä karttasovellukset ja Asiointipalvelun. Kehittämisprojektien osalta työpäiviin kuuluu myös palavereja ja ryhmätyötä, mutta suurin osa työstä on itsenäistä koodaamista sekä sen testaamista, että koodi toimii oikein.

Tatjana on opiskellut tietotekniikkaa Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Tietotekniikka alana on kiinnostanut häntä aina.

– Lisäksi ajattelin, että Suomessa on paljon IT-alan yrityksiä ja töitä on varmaan helppo löytää, Tatjana kertoo.

Tatjanan mukaan Maanmittauslaitoksella huolehditaan siitä, että työntekijä viihtyy työtehtävissään. Uusien projektien kohdalla voi joustavasti miettiä, kiinnostavatko ne itseä. Tatjana näkee Maanmittauslaitoksessa työnantajana myös muita hyviä puolia:

– Minulle on tärkeää työpaikan varmuus, ja täällä töitä kyllä riittää. Lisäksi joustava työaika antaa vapauksia, koska saan helposti yhdistettyä työn ja yksityiselämän. Varsinkin opintojen loppuvaiheessa se oli minulle erittäin tärkeää.