Hyppää pääsisältöön

30-vuotias FinnRef-asemien verkko on Suomen paikkatiedon perusta

Yhteiskuntamme käyttää paikkatietoa ympäri vuorokauden. Tähän tarvitaan Suomen GNSS-tukiasemien verkkoa FinnRefiä, joka täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Asemat ovat vuosien varrella vaihtuneet modernimpiin ja samalla niiden määrä on noussut vastaamaan kasvavaa paikkatiedon tarvetta yhteiskunnassa.

Finnref-asema
Yksi Suomen 47:stä Finnref-asemasta sijaitsee Joensuussa. Asemia on vuosien varrella modernisoitu, kuvassa näkyvissä aseman vanha ja uusi antenni.

Ympäri Suomea on sijoitettu 47 satelliittipaikannuksen tukiasemaa, jotka yhdessä muodostavat FinnRef-verkon. Sitä ylläpitää Maanmittauslaitos. FinnRefin tehtävänä on toimia suomalaisten referenssijärjestelmien perustana sekä tuottaa tarkkaa paikkatietoa yhteiskunnan päivittäisiin tarpeisiin.  

Satelliittipaikannus sekä sen saatavuus ja laatu ovat kriittisen tärkeitä esimerkiksi finanssialalle, sähköverkkojen toiminnalle ja tiedonsiirrolle.  

- Satelliittipaikannus- eli GNSS-palvelujen avulla useat yhteiskunnan alat, kuten liikenne ja maatalous, toimivat optimaalisen tehokkaasti. Esimerkiksi maataloudessa toiminta on tehokkaampaa, kun maatalouskoneet hyödyntävät satelliittipaikannusta kulkureiteillään, kertoo johtava asiantuntija Marko Ollikainen Maanmittauslaitoksesta. 

Tarkan paikannuksen mahdollistaja

FinnRef-mittausasemaverkon avulla ylläpidetään koordinaattijärjestelmiä, jotka ovat suomalaisen paikkatiedon perusta. Tukiasemien havaintojen avulla voidaan huomioida maankuoren liikkeistä aiheutuvat muutokset ja näin varmistaa järjestelmien ajantasaisuus sekä yhteydet kansainvälisiin järjestelmiin.  

- Suomen kallioperä kohoaa maannousun seurauksena. FinnRefin ansiosta tutkijat voivat seurata maankuoren liikkeitä, kuten mannerlaatan liikkeitä ja maannousua. Ja näiden vaikutus paikannukseen pystytään huomioimaan, kertoo geodesian ja geodynamiikan osastonjohtaja professori Hannu Koivula Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

FinnRef palvelee myös päivittäisiä paikkatiedon käyttäjiä, joiden paikannustarkkuus paranee tukiasemien ansiosta. FinnRef-tukiasemat vastaanottavat paikannussatelliittien lähettämää dataa, joka ei ole sellaisenaan riittävän tarkkaa kaikkiin tarpeisiin. FinnRef-tukiasemaverkkoon perustuvilla FINPOS-palveluilla voidaan pienentää satelliittipaikannuksen virheitä. DGNSS-palvelu ja RINEX-latauspalvelu on tarjolla kaikille netin välityksellä. Lisäksi on saatavilla RTK-palvelu tutkimus- ja testauskäyttöön sekä maksullinen raakadatapalvelu.  

FinnRef vauhdittaa paikkatiedon käyttöä

FinnRef-verkon perustaminen noin 30 vuotta sitten 1990-luvun alussa nosti paikannuksen tarkkuuden uudelle tasolle. GPS-paikannuksen yleistyminen toi tarpeen pysyvälle GPS-verkolle.  

80-luvun lopulta lähtien Euroopassa oli tavoitteena luoda yhteinen koordinaattijärjestelmä helpottamaan esimerkiksi aineistojen, tilastojen ja karttojen tuottamista. Tämän kehityksen tuloksena Eurooppaan perustettiin yleiseurooppalainen ETRS89-vertausjärjestelmä ja Suomeen sen realisaatio EUREF-FIN.  

FinnRef-asemat Suomessa toimivat kansallisen EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmän runkona. Ne toimivat myös linkkinä kansallisten ja kansainvälisten koordinaattijärjestelmien välillä.

FinnRef-tukiasemien verkkoa on kehitetty koko sen olemassaolon ajan sitä mukaa kun paikkatiedon käyttö yhteiskunnassa on kasvanut. 

Nykyisellään verkko kattaa 47 moderneilla laitteistoilla varustettua asemaa, joille on määritetty ylimmän luokan E1-koordinaatit. Kansallisen geodesian strategian mukaisesti asemat tulevat tulevaisuudessa muodostamaan myös korkeus- ja painovoimajärjestelmän rungon.

Vaikka maankuori liikkuu, Suomen paikannustarkkuus seisoo vakaalla pohjalla korkeatasoisen tutkimustyön ja modernin infrastruktuurin ansiosta myös tulevaisuudessa.  

 

Paikkatieto
Tutkimus

Uusimmat uutiset ja artikkelit