Hoppa till huvudinnehåll

30-åriga nätverket av FinnRef-stationer utgör grunden för geografisk information om Finland

Geografisk information används dygnet runt i vårt samhälle. Då behövs FinnRef, ett nätverk av finländska GNSS-stationer som i år fyller 30 år. Stationerna har ökat i antal och moderniserats under årens lopp för att möta de ökande behoven av geografisk information i samhället.

FinnRef-station
FinnRef-station i Joensuu.

Lantmäteriverket upprätthåller FinnRef-nätverket, som består av 47 basstationer för satellitnavigation runt om i Finland. FinnRef ska utgöra grunden för de finländska referenssystemen och producera exakt geografisk information för samhällets dagliga behov.  

Satellitnavigation samt dess tillgänglighet och kvalitet är kritiska faktorer för bland annat finansbranschen, elnätens funktion och dataöverföringen.  

- Många samhällssektorer såsom transporter och jordbruk fungerar optimalt effektivt med hjälp av satellitnavigations- eller GNSS-tjänster. När till exempel lantbruksmaskiner utnyttjar satellitnavigation på sina färdrutter blir jordbruksarbetet effektivare, säger ledande expert Marko Ollikainen från Lantmäteriverket.  

Möjliggör exakt positionsbestämning

FinnRef-nätverket av mätstationer upprätthåller de koordinatsystem som utgör grunden för geografisk information om Finland. Stationerna ger möjlighet att beakta förändringar till följd av jordskorpans rörelser och därmed säkerställa systemens aktualitet och kopplingarna till internationella system.  

- Finlands berggrund stiger till följd av landhöjningen. Tack vare FinnRef kan forskarna följa jordskorpans rörelser, såsom kontinentalplattans rörelser och landhöjningen. Och man kan ta hänsyn till hur dessa påverkar positionsbestämningen, säger professor Hannu Koivula, avdelningsdirektör för geodesi och geodynamik på Lantmäteriverkets Geodatacentral.

FinnRef betjänar också dagliga användare av geografisk information så att de kan bestämma sin position mer exakt tack vare stationerna. FinnRef-stationerna tar emot data från navigationssatelliter som i sig inte är tillräckligt exakta för alla behov. Satellitnavigationsfelen kan minskas genom FINPOS-tjänsterna, som bygger på FinnRef-nätverket. DGNSS-tjänsten och RINEX-laddtjänsten är tillgängliga för alla via nätet. Därtill finns RTK-tjänsten för forskning och testning samt en avgiftsbelagd rådatatjänst.  

FinnRef satte fart på användningen av geografisk information

När FinnRef-nätverket etablerades för cirka 30 år sedan i början av 1990-talet kom positionsbestämningens noggrannhet upp på en helt ny nivå. GPS-navigationens spridning skapade behov av ett permanent GPS-nät.  

Sedan slutet av 80-talet har Europa eftersträvat ett gemensamt koordinatsystem för att underlätta produktionen av datamängder, statistik, kartor etc. Utvecklingen ledde till inrättandet av ETRS89, ett allmäneuropeiskt referenssystem, och till EUREF-FIN, realiseringen av systemet i Finland.  

FinnRef-stationerna är stommen i det nationella EUREF-FIN-koordinatsystemet. Dessa fungerar också som en länk mellan de nationella och internationella koordinatsystemen.

Nätverket av FinnRef-stationer har utvecklats under hela sin existens i takt med den ökande användningen av geografisk information i samhället.  

I dag omfattar nätet 47 stationer med modern utrustning för den högsta klassens E1-koordinater. I enlighet med den nationella geodesistrategin ska stationerna i framtiden även utgöra stommen i höjd- och gravitationssystemet.

Även om jordskorpan rör sig står positionsbestämningens noggrannhet på en stabil grund i Finland tack vare det högklassiga forskningsarbetet och den moderna infrastrukturen.

Geodata
Forskning

Nyheter och artiklar