Hyppää pääsisältöön

Historialliset Maastotietokannat saatavilla nyt yhtenäisinä versioina

Yhtenäisyys helpottaa tarjolla olevien aineistojen käyttöä. Aineistot ovat saatavilla Paituli-latauspalvelusta.

Kartta Maastotietokannasta

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta on ainoa koko Suomen kattava ja jatkuvasti ajantasaistettava ympäristömme yleispiirteitä kuvaava paikkatietoaineisto. Kaikki Maanmittauslaitoksen maastokartat, ja niihin liittyvät sähköiset karttapalvelut sekä rajapinnat tuotetaan maastotietokannasta. Maastotietokantaa päivitetään useiden toimijoiden, kuten kuntien yhteistyönä.  

Aineistosta voi tehdä esimerkiksi yksityiskohtaisia analyysejä esimerkiksi maankäytön ja rakennuskannan muutoksista tai verkostoissa, kuten tieverkostossa tai sähköverkossa, tapahtuneista muutoksista.  

Nyt maastotietokannan vanhoja versioita on saatavilla usealta aikaisemmalta vuodelta Paituli-latauspalvelusta. Ensimmäiset versiot ovat vuodelta 2005. Nyt julkaistuissa yhtenäisissä versioissa karttalehtijako on poistettu ja tasot kattavat koko maan. Alkuperäiset versiot vanhoista aineistoista koettiin hankaliksi käyttää niihin sisältyvän karttalehtijaon vuoksi. Lehtijaossa useaan osaan pilkkoutuneet kohteet on nyt yhdistetty yhtenäisiksi kohteiksi. Joitain kohteita, joita ei enää ylläpidetä tämän päivän Maastotietokannan tietosisällössä, on jätetty pois helpottamaan yhteiskäyttöä nykyisen version kanssa.

Maastotietokannan versioiden julkaisutyö on toteutettu osana Geoportti-tutkimusinfrastruktuurihanketta, jonka 2.0 kehittämisvaihetta rahoittaa Suomen Akatemia.

Maastotietokannan yhtenäiset versiot ovat GeoPackage-formaatissa ja löytyvät Paituli-latauspalvelusta.

 

 

Tutkimus
Paikkatietokeskus

Uusimmat uutiset ja artikkelit