Hyppää pääsisältöön

Muutoksia Maanmittauslaitoksen hintoihin 1.1.2024 alkaen

Maanmittauslaitoksen hinnoitteluun tulee muutoksia 1.1.2024 alkaen. Hintojen tarkistuksen taustalla on yleinen kustannustason nousu, joka on ollut vuonna 2023 ennakoitua nopeampaa. Huoneistojen omistukseen ja rekisteröintiin liittyvien hintojen tarkistukseen vaikuttaa myös osakeluetteloiden siirtojen odotettua vahvempi painottuminen siirtymäkauden loppuun.

""
Kuva:
Arto Arvilahti

Maanmittauslaitoksen hinnat ovat omakustannushintoja, eli niillä katetaan kustannukset, mutta ei tehdä voittoa. Hinnat ovat voimassa joko yhden tai kaksi vuotta, maksuasetuksesta riippuen.

Kiinteistötoimitusmaksut

Kiinteistötoimitusmaksut nousevat keskimäärin 8,4 prosenttia. Vuoden 2023 alussa voimaan tullut maksuasetus säädettiin vuosille 2023–24. Säädösten edellyttämä omakustannusarvo ei kuitenkaan toteudu tämän asetuksen maksuilla, joten vuodelle 2024 on säädetty uusi asetus.

Yleisin kiinteistötoimitus on 0,1–1 hehtaarin suuruisen määräalan lohkominen, joka maksaa 1.1.2024 alkaen 1320 euroa. Hintaan tullut korotus on 100 euroa.

Kiinteistöjen ja huoneistojen palvelut

Kiinteistöjen omistukseen ja rekisteröintiin liittyvät hinnat nousevat keskimäärin 6 prosenttia ja huoneistojen omistukseen ja rekisteröintiin liittyvät keskimäärin 9,5 prosenttia. 

Myydyimpien palveluiden hinnat 1.1.2024 alkaen:

 • Kiinteistön lainhuuto, eli omistusoikeuden rekisteröinti: 161 € / kiinteistö.
 • Kiinnityksen vahvistaminen: kirjallisena 44 € ja sähköisesti 25 €.
 • Sähköisen panttikirjan siirto: kirjallisena 23 € ja sähköisesti 15 €. 
 • Erityisen oikeuden kirjaaminen 161 €.
 • Huoneiston omistuksen rekisteröinti: 69 € / osakehuoneisto.
 • Huoneiston panttauksen rekisteröinti 30 €.

Uutena maksullisena palveluna 1.1.2024 alkaen:

 • Osakeluettelon ylläpidon siirtäminen Maanmittauslaitoksen sähköisen palvelun kautta 101 €.
 • Osakeluettelon toimittaminen Maanmittauslaitokselle ylläpidon siirtämistä varten 110 € / tunti, minimiveloitus on 1 tunti.
 • Osakeluettelon ylläpidon siirtämisessä tapahtuneen virheen korjaaminen 110 € / tunti.
 • Ote osakeluettelosta asiakaspalvelusta ostettuna 18 €

Lue lisää kiinteistöjen ja huoneistojen omistukseen ja rekisteröintiin liittyvistä hintamuutoksista palvelutiedotteesta.

Kiinteistötietopalvelu ja rajapintapalvelut

Kiinteistötietopalvelun hinnat nousevat noin 7 prosenttia. Korotukset koskevat Maanmittauslaitoksen maksupäätöksellä määrättäviä palvelumaksuja ja tuotteiden hintoja. Sen sijaan kiinteistörekisterin otteiden sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin todistusten hintoihin ei ole tulossa muutoksia.

Suosituimpien palveluiden hinnat 1.1.2024 alkaen:

 • Ylläpitomaksu 16,37 € /kuukausi/käyttäjätunnus
 • Rekisteriyksikön perustiedot 0,68 € 
 • Kauppahintarekisterin tiedot 1,50 €

Rajapintapalveluiden hinnat nousevat 7 prosenttia. Hintakorotukset koskevat sekä aineisto- että ylläpitomaksuja. Avoimista aineistoista peritään edelleen vain ylläpitomaksua ja esimerkiksi viranomaisia koskeva kiinteistötietojen maksuttomuus ja aineistonvaihtosopimukset säilyvät ennallaan. 

Hintamuutokset koskevat vuoden 2024 alusta seuraavia palveluita:

 • Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST)
 • Geokoodauspalvelu (REST)
 • Karttakuvapalvelu (WMS)
 • Karttakuvapalvelu (WMTS)
 • Kiinteistötietojen kyselypalvelu OGC API Features
 • Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS)
 • Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)

Rajapintojen käyttö laskutetaan aina jälkikäteen seuraavan vuoden tammikuussa. Esimerkiksi vuoden 2023 käyttö laskutetaan vuoden 2023 hinnoilla tammikuussa 2024.

Palveluja koskevat voimassa olevat hinnastot löytyvät verkkosivuiltamme rajapintapalveluiden kuvausten yhteydestä tai hinnastosivulta.

Muut tuotteet 

Maanmittauslaitoksen muiden tuotteiden hinnat nousevat keskimäärin 6–7 prosenttia. Yksittäisessä tuotteessa nousu voi olla korkeampi johtuen kustannusrakenteesta.

Yksityishenkilöille myydyimpien tuotteiden osalta muutokset ovat:

 • Asiakirja- ja toimituskartta tiedostona 16 €.
 • Asiakirja- ja toimituskartta A3-kokoisena kopiona 17,60 €.
 • Asiakirja- ja toimituskartta A4-kokoisena kopiona: 17 €
 • Karttatuloste tiedostona A4-A2 asiointipalvelun kautta tilattuna 19,80 €.
 • Karttatuloste A4 asiakaspalvelusta tilattuna 31,90 €.
 • Karttatuloste A3 asiakaspalvelusta tilattuna 37,40 €.
 • Laajat arkistoselvitykset 101,20 €, minimimaksu 15 minuuttia 25,30 €. 
 • Omistaja- ja osoitetiedot 1–6 kpl 25,30 €.
 • Omistaja- ja osoitetiedot yli 6 kpl 3,85 €.
 • Tarkempi omistajaselvitys 125,50 €/tunti.
 • Asemapiirrosaineiston irrotus yhden kiinteistön alueelta 64,70 €.

Maanmittauslaitoksen tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin sekä Maanmittauslaitoksen maksupäätökseen. Asetukset ja maksupäätös julkaistaan Finlex-palvelussa.

Lisätietoja

Maanmittauslaitos
Palvelut

Uusimmat uutiset ja artikkelit