Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i Lantmäteriverkets priser från och med 1.1.2024

Lantmäteriverket inför ändringar i prissättningen 1.1.2024. Bakom justeringen av priserna ligger den allmänna ökningen av kostnadsnivån som under 2023 varit snabbare än förväntat. Justeringen av priserna som gäller ägande och registrering av aktielägenheter påverkas även av att överföringen av aktieböcker har i större grad än förväntat koncentrerats till övergångsperiodens slut.

""
Bild:
Arto Arvilahti

Lantmäteriverkets avgifter är självkostnadspriser, det vill säga de används för att täcka kostnaderna men inte för att göra vinst. Priserna gäller antingen ett eller två år, beroende på avgiftsförordningen.

Avgifter för fastighetsförrättningar

Fastighetsförrättningsavgifterna stiger i genomsnitt med 8,4 procent. Avgiftsförordningen som trädde i kraft vid ingången av 2023 gäller 2023-2024. Det självkostnadsvärde som bestämmelserna förutsätter förverkligas dock inte genom avgifterna i ifrågavarande förordning, varför en ny förordning har föreskrivits för år 2024.

Det vanligaste förrättningsslaget är styckning av ett outbrutet område på 0,1–1 hektar, som från och med 1.1.2024 kostar 1 320 euro. Prishöjningen är 100 euro.

Tjänster för fastigheter och aktielägenheter

Avgifterna i samband med ägande och registrering av fastigheter stiger i genomsnitt med 6 procent, och avgifterna i samband med ägande och registrering av aktielägenheter med i genomsnitt 9,5 procent.

Priser på de vanligaste tjänsterna från och med 1.1.2024:

 • Lagfart, dvs. registrering av äganderätt till en fastighet: 161 euro/fastighet.
 • Fastställande av inteckning: skriftligen 44 euro och elektroniskt 25 euro.
 • Överföring av elektroniskt pantbrev: skriftligen 23 euro och elektroniskt 15 euro.
 • Inskrivning av särskild rättighet 161 euro.
 • Registrering av ägande av aktielägenhet: 69 euro/aktielägenhet.
 • Registrering av pantsättning för en aktielägenhet 30 euro.

Som ny avgiftsbelagd tjänst från och med 1.1.2024:

 • Överföring av upprätthållande av aktiebok via Lantmäteriverkets e-tjänst 101 euro.
 • Lämnande av aktiebok till Lantmäteriverket för överföring av upprätthållande 110 euro/timme, minimiavgift 1 timme.
 • Rättelse av fel som uppstått vid överföring av upprätthållande av aktiebok 110 euro/timme.
 • Utdrag ur aktiebok köpt från kundservicen 18 euro.

Läs mer om ändringar i avgifterna för registrering av fastigheter och aktielägenheter.  

Fastighetsdatatjänsten och gränssnittstjänster

Fastighetsdatatjänstens priser stiger med cirka 7 procent. Höjningarna gäller de serviceavgifter och produktpriser som bestäms enligt Lantmäteriverkets avgiftsbeslut. Däremot ändras inte priserna på utdrag ur fastighetsregistret eller intyg ur lagfarts- och inteckningsregistret.

Priser på de populäraste tjänsterna från och med 1.1.2024:

 • Underhållsavgift 16,37 euro/månad/användarnamn
 • Basuppgifter om registerenhet 0,68 euro
 • Uppgifter i köpeskillingsregistret 1,50 euro

Gränssnittstjänsternas priser stiger med 7 procent. Prishöjningarna gäller både material- och underhållsavgifter. För fritt tillgängliga material tas även framöver endast ut en underhållsavgift och till exempel avgiftsfriheten i fråga om fastighetsuppgifter som gäller myndigheter och avtal om materialutbyte förändras inte.

Prisändringarna gäller följande tjänster från ingången av 2024:

 • Söktjänsten för arkivhandlingar (REST)
 • Geokodningstjänsten (REST)
 • Kartbildstjänsten (WMS)
 • Kartbildstjänsten (WMTS)
 • Söktjänsten för fastighetsuppgifter OGC API Features
 • Söktjänsten för fastighetsaffärer (WFS)
 • Söktjänsten för byggnadsuppgifter (WFS)

Användningen av gränssnitt faktureras alltid i efterhand i januari följande år. Till exempel faktureras användningen under 2023 med priserna för 2023 i januari 2024.

Gällande prislistor för tjänster finns på vår webbplats vid beskrivningarna för gränssnittstjänster eller på sidan för prislistor.

Övriga produkter

Priserna på Lantmäteriverkets övriga produkter stiger i genomsnitt med 6-7 procent. I en enskild produkt kan priset öka mera på grund av kostnadsstrukturen.

Ändringarna i fråga om de vanligaste produkterna för privatpersoner:

 • Dokument och förrättningskarta som fil 16 euro.
 • Dokument- och förrättningskarta som A3-kopia 17,60 euro.
 • Dokument- och förrättningskarta som A4-kopia: 17 euro
 • Kartutskrift som fil A4-A2 beställd via e-tjänsten 19,80 euro.
 • Kartutskrift A4 beställd via kundservicen 31,90 euro.
 • Kartutskrift A3 beställd via kundservicen 37,40 euro.
 • Omfattande arkivutredningar 101,20 euro, minimiavgift 15 minuter 25,30 euro.
 • Uppgifter om fastigheters ägare och adresser 1-6 st. 25,30 euro.
 • Uppgifter om fastigheters ägare och adresser över 6 st. 3,85 euro.
 • Närmare utredning av ägare 125,50 euro/timme.
 • Lösgöring av situationsplansmaterial från en fastighets område 64,70 euro.

Prissättningen av Lantmäteriverkets produkter och tjänster fastställs utifrån jord- och skogsbruksministeriets förordningar och Lantmäteriverkets avgiftsbeslut. Förordningarna och avgiftsbeslutet publiceras i tjänsten Finlex.

Mer information

 

Lantmäteriverket
Tjänster

Nyheter och artiklar