Hoppa till huvudinnehåll

Programvaruleverantörer testar nu uppladdning av husbolagens renoveringsdata i bostadsdatasystemet

En viktig milstolpe i bostadsdatasystemet nåddes före årsskiftet 2023, då majoriteten av husbolagen i Finland överförde sina aktieböcker till Lantmäteriverket för administration.

Följande steg i vidareutvecklingen (HTJ2), som redan är igång, kommer att ge nya tjänster för bostadsbolagen och fastighetsförvaltningen.

Kuvassa värikkäiden kerrostalojen ympäröimä sisäpiha
Bild:
Riku Nikkilä

I bostadsdatasystemet samlas uppgifter om bostadsaktiebolagens underhålls- och ändringsarbeten, redogörelser om underhållsbehov, uppgifter om aktieägarnas ändringsarbeten samt uppgifter om husbolagslån och vederlag. Förutom husbolagen kommer uppgifter att rapporteras även bankerna, som matar in uppgifter om uttagna husbolagslån. Uppgifter kommer att börja matas in sommaren 2025.

Fastighetsförvaltningssektorn har redan kommit igång

Innan rapporteringen av uppgifter inleds ska gränssnitten för inmatning av husbolagens underhålls- och ändringsuppgifter att utvecklas och testas under sommaren och hösten 2024. Arbetet med utveckling och testning har redan inletts. De fem mjukvaruleverantörer som gått med i projektet är Avaa Solutions (Avaa.io), Builderbot (Älykäs PTS), Confirma (Domus), Talotuntija och Visma Sirius (Hausvise). Dessutom kommer programvaruleverantörer att bygga de nödvändiga anslutningarna till bostadsdatasystemet från sina system. Pilotgruppen består utöver leverantörer av traditionella fastighetsförvaltningssystem, även av leverantörer av programvara för underhåll och renovering av husbolagens byggnader. 

Förväntningarna hos de programvaruleverantörer som gått med i testningen är mycket positiva. 
Enligt Annastiina Junnila, enhetschef på Confirma Finland, känns det bra att fortsätta utvecklingsarbetet enligt tydliga riktlinjer. 

– Vi tror att vi tidsplanen kommer att hålla och många saker är nu mindre komplicerade än inför HTJ1. Vi har fått tydliga dokument från Lantmäteriverket, och det är lätt att sätta igång med utvecklingsarbetet utifrån dem. Lantmäteriverkets egna UX-upplägg är tydligt, och det syns tydligt att de har begrundat frågan särskilt ur kundens synvinkel, säger Annastiina Junnila. 

Även på Builderbot ser man optimistiskt på implementeringen. 

– Implementeringen torde gå ganska smärtfritt, så länge de praktiska aspekterna testas noggrant under pilotfasen. Vi har redan överfört renoveringsdata från tiotals disponentföretag till vår programvara Älykäs PTS i ett format som är HTJ2-kompatibelt. Dessutom har vi för länge sedan beaktat HTJ2 i vår produktutveckling, säger Nico Hötti , som är operativ chef på Builderbot. 

Verkställande direktör Taina Linnakylä från Talotuntija säger att de ser fram emot att integrera husbolagens basuppgifter, som adresser, antal byggnader och aktielägenheter, via gränssnittet i Talotuntija. Enligt henne bidrar integrationen till tydligare och effektivare hantering och användning av informationen. Kundernas gamla projekt i Talotuntija har sparats i ett format som är kompatibelt med bostadsdatasystemet, och därmed är den så kallade etableringsfasen nästan klar för Talotuntijas kunder. Vi kommer att lansera ett enkelt gränssnitt för nya projekt som ska underlätta registreringen av projektinformation när det nödvändiga datainnehållet i projekten ökar efter övergångsperioden.

Avaa Solutions betonar vikten av samarbete.  

– Vi ser fram emot ett smidigt samarbete med Lantmäteriverkets team vid implementeringen, precis som vi har haft i flera år", säger Jani Neulaniemi, som är verkställande direktör för Avaa Solutions.  

Uppgifter om gamla renoveringar importeras till bostadsdatasystemet

Programvaruföretagen har kommit olika långt med hur uppgifterna om gamla och slutförda renoveringar ska importeras till bostadsdatasystemet.

Builderbot har till exempel utvecklat ett verktyg för internt bruk för att effektivt konvertera husbolagens befintliga underhållsprojekt till ett HTJ2-kompatibelt format. De har också medarbetare som korrekturläser data.

Confirma kommer också att ta fram ett verktyg för export av gamla projekt. Talotuntija är redan klar med den så kallade etableringsfasen.

Hos Avaa Solutions beaktar man kraven i bostadsdatasystem redan från start.

– Vi organiserar och rensar data redan när de importeras till Avaa, vilket ger högkvalitativa data som för det mesta är direkt användbara i bostadsdatasystemet. Vi har ända från början byggt upp vår modul för reparationsinformation med de framtida kraven i bostadsdatasystemet i åtanke. Vi arbetar hela tiden med att vidareutveckla moduler för att tillgodose de framtida kraven i bostadsdatasystemet. Det ligger i allas intresse att vi rättar oss efter det nationella arbetssätt som samordnas av Lantmäteriverket, säger Jani Neulaniemi.

Inom lagens gränser kommer de uppgifter som rapporteras till bostadsdatasystemet också att användas av nya typer av programvara, som kan användas av fastighetsförvaltningen till exempel vid planeringen av renoveringsprojekt eller vid konkurrensutsättning.

 

 

Bostadsdatasystemet

Nyheter och artiklar