Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i avgifterna för registrering av fastigheter och aktielägenheter från och med början av år 2024

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade 21.12.2023 en förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp år 2024.

De nya priserna för användningen av registreringstjänster av fastigheter och aktielägenheter samt Fastighetsöverlåtelsetjänsten träder i kraft 1.1.2024. De gamla och nya priserna har samlats i tabellerna nedan.

Alla tidsenliga prisuppgifter om Lantmäteriverkets produkter och tjänster finns i prislistan.
 

Registreringstjänster av fastigheter Gammalt prisNytt pris
Lagfart 151 €161 €
Kungörelselagfart  151 € 161 €
Registrering av äganderätt 151 € 161 €
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995) 151 € 161 €
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 74 € 79 €
Fastställande av inteckning 41 € 44 €
Ändring av inteckning 41 € 44 €
Utvidgning av inteckning 41 € 44 €
Upplösning av inteckning 41 € 44 €
Sammanslagning av inteckningar för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagning 41 € 44 €
Delning av inteckning för varje inteckning som uppkommer genom delning 41 € 44 €
Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter, (€/h) 101 €/h 110 €/h
Dödande av inteckning 0 € 0 €
Anteckning som gäller mottagare av elektroniskt pantbrev 22 € 23 €
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt 22 € 23 €
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt pris/st. för över 100 st. 1 € 1 €
Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §) 151 € 161 €
Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §) 151 € 161 €
Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet) 180 € 161 €
Ändring av särskild rättighet 105 € 112 €
Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet 105 € 112 €
Avregistrering av särskild rättighet 105 € 112 €
Ändring av företrädesordning 41 € 44 €

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

 

Fastighetsöverlåtelsetjänsten Gammalt prisNytt pris
Ärendehanteringsavgift för föravtal 56 € 60 €
Ärendehanteringsavgift för upprättande av överlåtelsehandling (inkl. avgift för lagfart) 207 € 221 €
Avgift för inteckningsansökan 23 € 25 €
Ändring av inteckning 23 € 25 €
Ansökan om överföring av pantbrev 14 € 15 €
Ansökan om dödande av inteckning 0 € 0 €
Inskrivning av särskild rättighet, elektronisk underskriftstjänst 105 € 112 €
Ändring av särskild rättighet 105 € 112 €
Överlåtelse av särskild rättighet 105 € 112 €

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

 

FastighetsöverlåtelsetjänstenGammalt prisNytt pris
Allmän fullmakt/ansökan 

170 € (exkl. moms) 

210,80 € (inkl. moms) 

181,45 € (exkl. moms) 

225 € (inkl. moms)

 

Registreringstjänster av aktielägenheter Gammalt prisNytt pris
Registrering av ägande på ansökan av ägaren eller på anmälan av husbolaget, €/aktielägenhet 63 € 69 €
Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register, €/aktielägenhet 63 € 69 €
Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg 11 € 12 €
Förseningsavgift, €/2 mån. 12,60 € 13,80 €
Registrering av ägande av hel aktiestock, (€/h) 101 €/h 110 €/h
Ändringar i identifikationsuppgifter, (€/h) 101 €/h 110 €/h
Registrering eller ändring av pantsättning 27 € 30 €
Anteckning av begränsning 63 € 69 €
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om anteckning om begränsning /anmälan 63 € 69 €
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om borttagning av anteckning om begränsning (osålda lägenheter/anmälan) 63 € 69 €

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

 

Senaste servicemeddelanden