Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsansvar är en del av vår vardag

Ihmiset rakentavat tornia kahvikupeista.

Samhällsansvar innebär vid Lantmäteriverket att synvinklarna för miljöns, människornas och ekonomins välmående beaktas vid beslutsfattandet, forskningen, utvecklingen och arbetet i vardagen.

Lantmäteriverket har förbundit sig att för sin del främja uppnåendet av Finlands samhällsansvarsmål och vidare FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Information som tjänar samhället 

Vi gör data, forskningsresultat och innovationer så vitt tillgängliga som möjligt för andra för utnyttjande och vidareutveckling. Vi utvecklar vårt datamaterial och våra tjänster i samarbete med kunder och partner.

Läs mer hur vår information tjänar samhället.

Välmående människor

Vi sörjer för varandras välmående, nöjdhet och utvecklingsmöjligheter. Vi främjar mångfalden, jämlikheten och likvärdigheten i vår verksamhetskultur.

Läs mer om vår sociala ansvar.

Hållbar miljö

Vi minskar verksamhetens koldioxidavtryck. Vi tar fram data och forskningsresultat för att stöda beslutsfattande och utveckling som stävjar klimatförändringen och främjar naturens mångfald.

Läs mer hur vi arbetar för en hållbar miljö.

Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin

Vi slår vakt om pålitligheten, växelverkan och öppenheten i vår verksamhet samt utvecklar våra kunskaper i samhällsansvar. Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt och utvecklar verksamhetens resultat.

Läs mer om ansvar i verksamhetssättet

Utveckling av samhällsansvar

Lantmäteriverkets första samhällsansvarsprogram färdigställdes i slutet av 2021. Samhällsansvarsredovisningar har utarbetats sedan 2014.

Läs mer om utveckling av samhällsansvar.