Hyppää pääsisältöön

Satelliittipaikannuksen tilannekuvaa tarkemmaksi tutkimusosaamisella – Huoltovarmuuskeskus ja Maanmittauslaitos yhteistyöhön

Huoltovarmuuskeskus on käynnistänyt Maanmittauslaitoksen kanssa projektin, jossa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus tutkii ja parantaa satelliittipaikannuksen tilannekuvaa huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Kuvakaappaus GNSS Finland -palvelusta.

Satelliittipaikannusta (GNSS) käyttävät yhteiskunnan useat kriittiset toiminnot, kuten rakentaminen, pelastus- ja finanssiala sekä tele- ja sähköverkot. GNSS-signaalit ovat kuitenkin heikkoja ja siten herkkiä erilaisille häiriöille. Häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi ympäristö ja ilmakehä (erityisesti ionosfääri) tai erilaiset tahattomasti virheellisesti toimivat laitteet. Signaaleja voidaan häiritä tai harhauttaa myös tahallisesti.  

Nykyisin satelliittipaikannuksen signaalin laatua Suomessa seurataan Maanmittauslaitoksen kehittämän ja Traficomin rahoittaman GNSS-Finland-palvelun avulla.  

Nyt alkavassa projektissa GNSS-Finland-palvelua kehitetään edelleen. Projektin aluksi selvitetään, millaisia palveluja loppukäyttäjät tarvitsevat ja missä muodossa tiedot tulisi olla saatavilla. Projekti toteutetaan vuosina 2022–2023. Sen tilaaja on Huoltovarmuuskeskus ja toteuttaja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, jonka osaamista on tutkimus-, menetelmä- ja kehitystyö. Radiotaajuuksien häiriöttömyydestä ja valvonnasta vastaavana toimivaltaisena viranomaisena Traficomin tehtävänä on tuottaa GNSS tilannekuvaa.

- Yhä useampi yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeinen toimiala hyödyntää satelliittien avulla saatuja paikannus- ja aikatietoja. Niitä välittävät GNSS-palvelut ovat kuitenkin häiriöalttiita, ja tämän yhteistyön avulla voimme parantaa varautumisen tasoa, sanoo vanhempi varautumisasiantuntija Tuomas Seppälä Huoltovarmuuskeskuksesta.  

- GNSS-ajan ja paikannuksen saatavuuteen ja häiriöihin liittyvälle tutkimukselle on kasvava kysyntä sekä Suomessa että kansainvälisesti, koska niiden varassa olevia palveluita on entistä enemmän, ja tämä korostuu vielä älyliikenteen kehityksen edetessä, toteaa Navigoinnin ja paikannuksen osastonjohtaja, professori Sanna Kaasalainen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta. 

Tutkimus tukee satelliittipaikannuksen huoltovarmuutta 

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus tuo satelliittipaikannuksen huoltovarmuuden tueksi oman aiheeseen perehtyneen yksikkönsä. Navigoinnin ja paikannuksen osasto on erikoistunut satelliittipaikannuksen ja sen häiriöiden tutkimiseen ja tuottaa alan uusinta tietoa kansainvälisesti.  

Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta rahoitettava projekti parantaa kansallista huoltovarmuutta ja samalla edistää alan tieteellistä tutkimusta. 

Projektissa kehitetään parannettua GNSS-palvelua, joka hyödyntää tehokkaammin olemassa olevaa infrastruktuuria. Tilannekuva voidaan muodostaa käyttäjätarpeiden pohjalta kullekin käyttäjälle erikseen, mikä on tulevaisuudessa helpompaa toteuttaa palvelurajapintojen avulla.

Lisätiedot 

Vanhempi varautumisasiantuntija Tuomas Seppälä, Huoltovarmuuskeskus 
p. 029 505 1111 
tuomas.seppala@nesa.fi 

Sanna Kaasalainen, prof. osastonjohtaja, Navigointi ja paikannus, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus 
p. 050 369 6806 
etunumi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 

Tutkimus
Satelliittipaikannus
Paikkatietokeskus

Uusimmat uutiset ja artikkelit