Hyppää pääsisältöön

Sote-tietoa Suomen kartalle – näin teet luotettavia teemakarttoja

Haluatko esitellä asiakkaille organisaatiosi tuottamaa alueellista tietoa Suomen kartalla? Suomi.fi-kartat-palvelussa voit tehdä teemoiteltuja karttoja.

Kannettava tietokone pöydällä. Tietokoneen ruudulla näkyy kaksi teemakarttaa Suomesta. Pöydällä on myös kynä ja viherkasvi.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä Suomi.fi-kartat-palvelu on julkishallinnon organisaatioille suunnattu palvelu karttojen luomista ja paikkatiedon julkaisemista varten. Voit tuoda palveluun oman organisaatiosi tietoaineistoja, viedä niitä kartalle ja julkaista vaikkapa verkkosivuilla tai sähköisen asiointipalvelun osana. Voit esittää tietoa teemakartalla, kun aineisto on tilastomuotoista ja perustuu johonkin alueluokitukseen.

Tulevaisuudessa voi teemoitella tietoa hyvinvointialueittain

Teemakartalla voit havainnollistaa jonkin ilmiön alueellista vaihtelua tai esittää aineiston arvoja käyttämällä jotakin aluejakoa. Teemakartat kattavat aina koko Suomen. Aluejakona voi olla esimerkiksi 

  • kunta
  • seutukunta
  • maakunta tai
  • AVI-alue.

Vuoden 2023 alusta alkaen Suomi.fi-teemakarttoja voi tehdä myös hyvinvointialueittain. Tietolähteenä voi käyttää Maanmittauslaitoksen kiinteistökauppojen tilastopalvelun aineistoa tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää Sotkanet-rajapintapalvelun aineistoa

Sotkanet tarjoaa laajasti erilaisia terveys- ja sosiaalialan tietoja muun muassa väestön määrään, elintapoihin, terveydenhuollon ja sairaanhoidon käynteihin ja sosiaaliturvaan liittyen. Esimerkiksi Säteilyturvakeskus STUK on julkaissut verkkosivuillaan Sotkanetin tietoihin perustuvan teemakartan asuntojen radonpitoisuuksista Kartat.fi-palvelun avulla.

Esimerkki Kartat-palvelun avulla toteutetusta Sotkanet-aineistoon perustuvasta teemakartasta: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 8.–9.-luokan oppilaat (%). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sotkanet.
Esimerkki Kartat-palvelun avulla toteutetusta Sotkanet-aineistoon perustuvasta teemakartasta: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 8.–9.-luokan oppilaat (%). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sotkanet.

 

Vinkkejä toimivan teemakartan tekemiseen

Hyvä kartta auttaa katsojaa ymmärtämään erilaisia ilmiöitä visuaalisin keinoin. Visuaalisella suunnittelulla onkin tärkeä rooli. Suunnittelussa täytyy huomioida esimerkiksi kohteiden järjestys, karttamerkkien koko sekä värivalinnat. Saavutettavuuden näkökulmasta on myös hyvä harkita esimerkiksi mitä väriyhdistelmiä karttaesityksessä kannattaa käyttää tai riittävätkö värien väliset kontrastit.

Kartan tekijän käyttämä luokittelu vaikuttaa suoraan siihen, miten katsoja tulkitsee teemakarttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sama data voi näyttäytyä erilaisena riippuen luokkien määrästä tai luokittelutavasta. Käyttämällään luokittelulla kartan tekijä voi ikään kuin valaista tarjoamaansa tietoa valitsemistaan näkökulmista.

Esimerkiksi yllä olevassa kartassa luokitteluna on käytetty niin kutsuttuja luonnollisia luokkia. Luokkien muokkaamisen jälkeen kartta näyttää varsin erilaiselta (ks. alla).

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 8.–9.-luokan oppilaat (%). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sotkanet. Tietosisältö on sama kuin ylemmässä kartassa, mutta käytetty tiedon luokittelu on erilainen.
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 8.–9.-luokan oppilaat (%). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sotkanet. Tietosisältö on sama kuin ylemmässä kartassa, mutta käytetty tiedon luokittelu on erilainen.

 

Erilaisista luokittelumenetelmistä löydät lisää tietoa Tilastokeskuksen verkkokoulutussivustolta.

Suunnitteletko teemakarttaa? Maanmittauslaitos auttaa

Kokeile rohkeasti teemakarttojen tekemistä. Suomi.fi-kartat-palvelun käyttö on kaikille julkishallinnon organisaatioille maksutonta. Et tarvitse ohjelmointia, sillä karttajulkaisun tekeminen tapahtuu verkkoselaimessa. Lisätietoa löydät alla olevista lisätietolinkeistä.  

Jos tarvitset apua organisaatiosi alueluokiteltujen tilastotietojen lisäämisessä Suomi.fi-teemakartta-palveluun, voit myös ottaa yhteyttä Maanmittauslaitokseen (sovellustuki@maanmittauslaitos.fi). Autamme sinua saamaan organisaatiosi aineistot kartalle.

Lisätietoa

Kartat
Palvelut

Uusimmat uutiset ja artikkelit