Hoppa till huvudinnehåll

Information om social- och hälsovården på Finlands karta – så här gör du tillförlitliga temakartor

Vill du presentera regional information som din organisation producerar för kunderna på Finlands karta? I tjänsten Suomi.fi-kartor kan du göra kartor med olika teman.

En dator på bordet och två temakartor på skärmen. Det finns också en penna och en grön planta på bordet.
Bild:
Maanmittauslaitos

Lantmäteriverkets tjänst Suomi.fi-kartor är avsedd för organisationer inom den offentliga förvaltningen för att skapa kartor och publicera geodata. Du kan importera din organisations informationsmaterial till tjänsten, lägga fram det på kartan och publicera det till exempel på webbplatsen eller som en del av e-tjänsten. Du kan presentera information på en temakarta när materialet är i statistisk form och baserar sig på en områdesindelning.

I framtiden kan man ge information teman enligt välfärdsområden 

På en temakarta kan du illustrera ett fenomens regionala variation eller presentera materialets värden genom att använda en områdesindelning. Temakartorna täcker alltid hela Finland. Områdesindelningen kan göras enligt till exempel 

  • kommun
  • ekonomisk region
  • landskap eller
  • RFV-område.

Från och med början av 2023 kan Suomi.fi-temakartor också göras enligt välfärdsområde. Som informationskälla kan du använda materialet i Lantmäteriverkets tjänst Statistik över fastighetsköp eller i gränssnittstjänsten Sotkanet som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd. 

Sotkanet erbjuder en mängd olika uppgifter som hänför sig till hälso- och socialsektorn, bland annat om befolkningsmängden, livsstilar, besök i hälso- och sjukvården och socialskyddet. Till exempel Strålsäkerhetscentralen STUK har på sin webbplats publicerat en temakarta över radonhalter i bostäder som baserar sig på Sotkanets uppgifter med hjälp av tjänsten Suomi.fi-kartor.

Exempel på en temakarta som baserar sig på Sotkanet-material och som genomförts med hjälp av tjänsten Suomi.fi-kartor: Elever i årskurs 8 och 9 som rör sig minst en timme per dag (%) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Sotkanet.
Exempel på en temakarta som baserar sig på Sotkanet-material och som genomförts med hjälp av tjänsten Suomi.fi-kartor:
Elever i årskurs 8 och 9 som rör sig minst en timme per dag (%) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Sotkanet.

 

Så här gör du en fungerande temakarta

En god karta hjälper betraktaren att förstå olika fenomen med visuella medel. Visuell planering spelar en viktig roll. Vid planeringen ska man beakta till exempel objektens ordning, karttecknens storlek och färgvalen. Med tanke på tillgängligheten är det också bra att överväga till exempel vilka färgkombinationer som ska användas på kartan eller om kontrasterna mellan färgerna är tillräckliga.

Den klassificering som kartritaren använder påverkar direkt hur betraktaren tolkar temakartan. Detta innebär att samma data kan visa sig annorlunda beroende på antalet klasser eller klassificeringssättet. Med hjälp av klassificeringen kan kartritaren så att säga belysa den information som hen erbjuder ur de synpunkter som hen har valt.

Till exempel på kartan ovan har man använt så kallade naturliga klasser som klassificering. Efter redigering av klasser ser kartan ganska annorlunda ut (se nedan). 

Elever i årskurs 8 och 9 som rör sig minst en timme per dag (%) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Sotkanet. Datainnehållet är detsamma som på den övre kartan, men klassificeringen av data är annorlunda.
Elever i årskurs 8 och 9 som rör sig minst en timme per dag (%) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Sotkanet. Datainnehållet är detsamma som på den övre kartan, men klassificeringen av data är annorlunda.

 

Mer information om olika klassificeringsmetoder finns på Statistikcentralens webbplats för webbutbildningar.

Tänker du göra en temakarta? Lantmäteriverket hjälper dig

Prova djärvt att göra temakartor. Användning av tjänsten Suomi.fi-kartor är avgiftsfri för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen. Du behöver inte programmering, eftersom kartpublikationen görs i webbläsaren. Mer information hittar du i länkarna nedan.

Om du behöver hjälp med att lägga till organisationens statistiska uppgifter som klassificerats enligt område i tjänsten Suomi.fi-kartor, kan du också kontakta Lantmäteriverket (sovellustuki@maanmittauslaitos.fi). Vi hjälper dig att få din organisations material på kartan.

Mer information

Kartor
Tjänster

Nyheter och artiklar