Hyppää pääsisältöön

Suomi.fi-kartat tarjoaa luotettavat kartat viranomaisten käyttöön

Suomi.fi-kartat -palvelu tarjoaa maksutta aineistoja karttajulkaisuihin käytettäväksi julkishallinnon viranomaisille sekä sopimuksella julkista tehtävää hoitaville organisaatioille.

Esimerkki suomi.fi-kartat palvelun kartoista.

Palvelussa voi luoda oman karttanäkymän, jonka voi julkaista organisaation verkkosivuilla. Karttajulkaisuun voi sisällyttää Maanmittauslaitoksen ja muiden viranomaisten aineistoja ja liittää omia rajapintoja. 

Luotettavaa, ajantasaista ja yhtenäistä palvelua ja tietoa 

Suomi.fi-kartat on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen palvelu. Maanmittauslaitos takaa, että palvelu täyttää sille laissa määritetyn palvelutason. Palvelu pysyy nyt ja jatkossa maksuttomana niille, joilla on käyttöoikeus palveluun. Palvelussa ei ole myöskään käyttömäärärajoituksia. 

Julkaistun kartan voi verkkosivujen lisäksi liittää myös osaksi laajempaa sähköisen asioinnin palvelua. Maanmittauslaitos käyttää itse Suomi.fi-kartat palvelua Karttapaikan toteutuksessa, jonka kävijämäärä oli vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 1,4 miljoonaa kävijää (kaikki käyntikerrat). 

Suomi.fi-kartat -palvelusta saa Maanmittauslaitoksen ajantasaiset kartat ja ilmakuvat sekä muita tietoja kuten kiinteistöjaotuksen ja -tunnukset. Tarjottavat kartat ja ilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen tuottamia peruspaikkatietoja, joita Maanmittauslaitos kerää erilaisiin tarpeisiin mm. valtion kokonaisturvallisuuden tehtävien hoitamista varten.  

Maanmittauslaitos takaa tietojen luotettavuuden. Maastotietokannan tiedoille on olemassa laatukäsikirjat. Aineistojen ja palvelujen on oltava luotettavia, jotta niihin voidaan tukeutua myös tulevaisuudessa. Tiedon luotettavuutta lisää se, että tietojen päivitys on jatkuvaa. 

Aineistot ovat myös valtakunnallisesti homogeeniset, joten yhtenäiset tiedot ovat saatavilla niin kaupunkialueilta kuin maaseudultakin kautta maan.  

Joukkoistetut aineistot muissa karttapalveluissa voivat olla joiltain alueilta ajantasaisempia, mutta niiden laadussa on suurempia vaihteluita. Lisäksi jopa tahallisen ilkivallan riski tietojen muuttumiseen ja poistamiseen on olemassa. 

Lisää toimintoja ohjelmointirajapinnan avulla 

Karttajulkaisun tekeminen verkkosivuille ei vaadi omaa sovelluskehitystä, mutta sovelluskehityskin on mahdollista ns. RPC (remote procedure call) -ohjelmointirajapinnan kautta.  

Kun hyödynnät Suomi.fi-kartat palvelun RPC-ohjelmointirajapintaa, pystyt lisäämään karttatoteutuksiin peruskäyttöä monipuolisempia toimintoja vaikkapa reititystoiminnon. Reititys etsii parhaan kävely-, pyöräily- tai julkisen liikenteen reitin haluttujen pisteiden välille. Toiminto perustuu Digitransit-alustaan, jota tuottavat HSL, Fintraffic ja TVV Lippu - ja maksujärjestelmä Oy. Digitransit-alustaa käyttää laaja joukko suomalaisten kaupunkien reittioppaita.  

Reititystoiminnon voi yhdistää esimerkiksi karttaan, jolla näytetään organisaation palvelupisteiden sijainti. Palvelupisteet voit saada Suomi.fi-kartat palveluun Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Palvelutietovarannosta (PTV)

Jos olet kiinnostunut RPC-rajapinnasta, tutustu myös Oskari.org-ohjelmistokoodin rajapintaesimerkkeihin.

Lue myös: 

Kartat
Paikkatieto
Palvelut

Uusimmat uutiset ja artikkelit