Hyppää pääsisältöön

Työntekijät arvostavat Maanmittauslaitoksen edistyksellisyyttä, vakautta ja joustavuutta

Olimme jo jonkin aikaa miettineet, miten pääsisimme kiinni työntekijöidemme kokemukseen Maanmittauslaitoksen organisaatiokulttuurista – siihen, mitä työntekijämme työnantajastaan ajattelevat ja miten he oman työpaikkansa kokevat. Työtyytyväisyystutkimuksen avulla saamme paljon arvokasta tietoa, mutta kohdennetuilla avoimilla kysymyksillä voidaan kysyä asioita, joita kvantitatiiviset kysymykset eivät tavoita. Avoimet vastaukset kertovat arvoista ja tunteista, joita on haastavaa määritellä muulla tavoin. 

Johanna Snellman.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Teimme yhteistyötä luonnollisen kielen analyysiä sekä arvo- ja kulttuurianalytiikkaa kehittäneen kumppanin kanssa ja lisäsimme viimeisimpään työtyytyväisyyskyselyymme muutaman syventävän avoimen kysymyksen. Näiden kysymysten avulla selvitimme, mitkä asiat ovat työntekijöillemme tärkeitä ja millainen kokemus heillä on työpaikastaan. Vastaukset analysoitiin tekoälyyn perustuvan työkalun avulla. 

Syventävät kysymykset olivat:

  • Kuvaile työpaikkaasi/työnantajaasi?
  • Mistä olet ylpeä työpaikallasi?
  • Mikä arjen työssä turhauttaa?
  • Miten meidän pitäisi tulevaisuudessa muuttua?

Ylpeyden aiheina muun muassa asiantunteva ja avulias työyhteisö sekä molemminpuolinen luottamus suhteessa työnantajaan

Analyysin perusteella Maanmittauslaitoksen henkilöstö on hyvin tyytyväinen työnantajaansa. Sama näkyi numeerisissa vastauksissa, joista voi lukea enemmän edellisestä blogistani.

Vastauksissa kuvaillaan työnantajaa, joka on edistyksellinen, välittää työntekijöistään ja luottaa heihin, on iso ja vakaa, mutta myös yllättävän joustava. Työ on mielenkiintoista, monipuolista ja merkityksellistä. Olemme ylpeitä asiantuntemuksestamme ja työmme kunnianhimoisesta tasosta. Luottamusta on työntekijöiden kesken ja molempiin suuntiin työnantaja-työntekijä-suhteessa. Merkittäväksi koetaan myös tiivis työyhteisö, jossa autetaan toinen toisiaan. Joustavat työtavat, monipaikkaisuus, vapaus ja yhteistyön kulttuuri korostuvat niin ikään oman työpaikan kuvailussa. 

Turhautumista aiheuttavia asioita esimerkiksi kiire ja organisaation siilot

Turhautumista herättää organisaation yleinen tahmeus sekä tietojärjestelmien hitaus ja huono toimivuus. Myös kokouskulttuuri, tiedonkulku, kiire ja liiallinen työkuorma nousevat kriittisen tarkastelun puolelle. Osa työntekijöistämme on sitä mieltä, että Maanmittauslaitoksessa on siiloja, joita on pyritty poistamaan, mutta jotka ovat vain siirtyneet organisaatiouudistusten myötä paikasta toiseen.

Muutos tulee esille kaksijakoisena asiana. Useimmat pitävät muutostahtia liian kovana. Hiukan pienempi joukko vastaajia taas pitää muutostahtia liiankin hitaana ja muutosprosesseja junnaavina. Tämä kahtiajakautuneisuus asettaa haasteita sekä muutosten toimeenpanolle että niiden viestinnälle.

Tulevaisuudessa toivotaan muun muassa selkeämpää johtamista ja proaktiivisuutta digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Tulevaisuudessa toivotaan selkeämpää johtamista sekä enemmän yhteistyötä laitoksen sisällä ja muiden virastojen kanssa. Myös toimintatapojen ja prosessien yhtenäistäminen on toivelistalla. Proaktiivisuus erityisesti digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja asiakkaiden hyvän palvelun jatkamisessa nousevat myös tulevaisuuden näkökulmina esiin.

Analyysin tuloksia on tarkasteltu huolellisesti. Ne vahvistavat jo käynnissä olevia kehittämistoimia ja antavat myös suuntaa kehittämiselle jatkossa. On tärkeä ymmärtää, mitä työntekijät ajattelevat ja miten he asiat kokevat. Vahvuuksien päälle on helppo rakentaa tulevaa ja tunnistettuja haasteita on mahdollista korjata. Viestintää voidaan tehostaa puhumalla oikeilla sanoilla. 

 

Johanna Snellman
henkilöstöjohtaja

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos
Vastuullisuus

Uusimmat blogit