Hyppää pääsisältöön

Mitä mieltä henkilöstömme on työpaikastaan?

Maanmittauslaitoksen henkilöstön työtyytyväisyys on ollut pitkään todella korkealla tasolla ja trendi nouseva. Joka vuosi pohdimme, onko mahdollista yltää vielä parempiin tuloksiin? Taas kerran voimme todeta, että kyllä se on mahdollista! 

Johanna Snellman.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Vuoden 2022 lopussa kuulostelimme taas työntekijöiden tunnelmia kuluneesta työrupeamasta. Maanmittauslaitoksessa käytössä oleva valtion henkilöstötutkimus, VMBaro, mittaa työtyytyväisyyttä useista näkökulmista. Tutkimuksen kautta saamme tietoa muun muassa siitä, mitä mieltä henkilöstö on johtamisesta, työn sisällöstä, palkkauksesta, uudistumisesta, työyhteisön toimintakulttuurista, työ- ja toimintaympäristöstä sekä vuorovaikutuksesta ja viestinnästä. Tutkimustulosten mukaan parannusta tapahtui kuluvana vuonna kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta johtamisen osa-aluetta, jonka kokonaisarvosana laski edellisvuodesta. 

Työn sisältö ja vaikutusmahdollisuudet koetaan erinomaisiksi

Työn sisältö ja vaikutusmahdollisuudet koetaan Maanmittauslaitoksessa edelleen erinomaisiksi. Tämä osa-alue on kyselyssä tällä kertaa korkeimmalla tasolla. Kaikki alueen väittämät tavoittavat yli neljän keskiarvon (asteikko 1-5). Työstä innostutaan, siihen motivoidutaan ja siihen voidaan vaikuttaa. Myös oman työn tavoitteet ovat selkeät. Arvio työn mielenkiintoisuudesta ja haastavuudesta oli noussut merkitsevästi.

Yksittäisiä väittämiä tarkasteltaessa työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen saa edelleen kaikista parhaimman arvion. Melkein yhtä korkealle yltää luottamus palvelussuhteen jatkuvuuteen. Muita työpaikkamme vahvuuksia, eli joissa arvioiden keskiarvo oli yli neljän, ovat esimerkiksi ihmisten oikeudenmukainen kohtelu, oppimisen ja uudistumisen mahdollisuudet sekä työyhteisön toimintakulttuuri. Myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kokemus on erittäin korkealla. 

Palkkauksen osa-alueen kokonaisarvio on edelleen kaikista osa-alueista matalimmalla tasolla. Kokemus siitä, että palkkaus muuttuu työsuorituksen muuttumisen myötä, oli kuitenkin noussut merkitsevästi. Miinuspuolella on myös johtamisen arvioiden lasku, jonka syihin olemme jo paneutuneet.

Kaikesta tästä koostuu Maanmittauslaitoksessa koetun työtyytyväisyyden kokonaisarvio, joka hipoo jo neljän keskiarvoa.

Tutkimuksen mukaan olemme oikealla tiellä 

Työntekijöiden työtyytyväisyys vaikuttaa suoraan työmme tuloksellisuuteen ja laatuun. Työtyytyväisyydellä on myös suora yhteys ulospäin asiakastyytyväisyyteen ja työnantajakuvaan. 

Jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen hengessä haluamme vahvistaa kaikkia näitä ulottuvuuksia entisestään. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti työskentelyä laadukkaiden palvelujen, korkeatasoisen tutkimuksen ja hyvän työpaikan varmistamiseksi. Kehittämistyön tavoitteena on säilyttää henkilöstön työtyytyväisyys ja työntekijäkokemus vähintäänkin tällä tasolla, jolla se on nyt. Vai onkohan kuitenkin mahdollista yltää vieläkin parempaan? 

 

Johanna Snellman
henkilöstöjohtaja

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos
Vastuullisuus

Uusimmat blogit