Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuustekoja: Droonit ja avoin lähdekoodi yhteiskuntaa palvelemassa

Maanmittauslaitos on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoden 2027 loppuun mennessä. Ohjelmassa on neljä teemaa: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous. Tässä uutisessa esitellään Yhteiskuntaa palveleva tieto -teemaan liittyviä vuoden 2023 vastuullisuustekoja.

""
Kuva:
Julia Hautojärvi

Droonit vähäpäästöisen ja autonomisen ilmailun työkaluina

Viime vuonna toimintansa käynnistänyt LIFT Future Aerospace Center on tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskus ja innovaatioklusteri Pyhtään uudella lentokentällä.

Maanmittauslaitos on toiminnassa mukana selvittämässä, miten Paikkatietokeskuksen osaaminen ja tutkimus voivat edistää vähäpäästöiseen ja autonomiseen ilmailuun siirtymistä. Paikkatietokeskuksessa kehitetään tehokkaampia, tarkempia ja luotettavampia menetelmiä droonien paikannukseen ja navigointiin sekä datan analysointiin.

– Olimme elokuun lopulla kolmen tutkimusosaston voimin esillä TechRunway-tapahtumassa Pyhtäällä. Esittelimme muun muassa Lidar-kaukokartoitusta, autonomisia drooneja sekä luotettavan navigoinnin ratkaisuja. Osastomme keräsi runsaasti kiinnostuneita kävijöitä. Tästä on hyvä jatkaa, toteaa tutkimusprofessori Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Tutkimuskeskuksen tavoitteena on vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä tulevaisuuden ilmaliikenteessä ja tukea toimialan uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen. Tutkimuskeskuksen tilat sijaitsevat Helsinki East Aerodromen yhteydessä Pyhtäällä. Drooneja varten on varattu oma laboratoriotila.

Avoin lähdekoodi yhteiskunnan hyödyksi

Maanmittauslaitoksen periaatteena on suosia avoimen lähdekoodin käyttöä sekä it-palveluiden hankinnassa että itse kehitettyjen it-palveluiden julkaisemisessa. Tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisedun maksimointi. Julkisin varoin teetettävän työn tulosten tulee lähtökohtaisesti olla vapaasti hyödynnettävissä, ja julkaisematta jättämiselle on oltava selkeä peruste. Esimerkiksi tekijänoikeus- ja tietoturvakysymykset vaikuttavat siihen, voidaanko sovellukset julkaista avoimena lähdekoodina kokonaan tai osittain.

Tänä vuonna Maanmittauslaitos on julkaissut avoimena lähdekoodina Hakunapi-komponentin, jolla tuotetaan rajapintapalveluita OGC API -standardien mukaisena. Maanmittauslaitoksessa komponenttia hyödynnetään kiinteistö- ja paikkatietojen kyselypalveluissa.

Kiinteistörekisterin, maastotietokannan, nimistörekisterin ja muiden paikkatietoaineistojen hakeminen monipuolisilla sijainti- ja ominaisuusrajauksilla on mahdollista palveluiden ansiosta. Rajapinnasta haettuja aineistoja voi hyödyntää OGC API -standardeja tukevissa paikkatieto-, web- ja mobiilisovelluksissa.

– Hakunapi-komponentti on modularinen ja suorituskykyinen ohjelmistokehittäjille suunnattu väline. Avoimena lähdekoodina julkaisu auttaa muita paikkatietoaineistojen tiedontuottajia toteuttamaan omia rajapintapalveluitaan, kertoo johtava it-asiantuntija Teemu Sipilä Maanmittauslaitoksesta.

Lisätietoja

Vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen, 050 467 0911, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit