Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuustekoja: Monimuotoista ja yhdenvertaista työelämää edistämässä

Maanmittauslaitos on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoden 2027 loppuun mennessä. Ohjelmassa on neljä teemaa: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous. Tässä uutisessa esitellään Hyvinvoivat ihmiset -teemaan liittyviä vuoden 2023 vastuullisuustekoja.

""
Kuva:
Arto Arvilahti

Työyhteisöviestintää kolmella kielellä

Maanmittauslaitoksella on noin 1 800 työntekijää ja 37 toimipistettä läpi Suomen Maarianhaminasta Ivaloon. Maanmittauslaitoksen virallinen työkieli on suomi, mutta töitä tehdään ja palveluja tarjotaan paljon myös ruotsiksi. Lisäksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa työskentelee tutkijoita ja asiantuntijoita useista maista työkielenään englanti.

Jotta jokainen työntekijä saisi tarvitsemansa tiedot sujuvasti, Maanmittauslaitoksessa on tuotettu kielilinjaus ohjaamaan työyhteisöviestintää. Jatkossa henkilöstön oikeuksia, etuuksia, velvollisuuksia, työturvallisuutta ja keskeisiä tehtäväsisältöjä koskevat laitostasoiset tekstit tuotetaan aina suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muiden laitostasoisten asioiden julkaiseminen kolmella kielellä arvioidaan erikseen.

Kielilinjauksen toteutusta ohjaamaan perustetaan kieliryhmä, joka arvioi eri tekstityyppien kääntämisen tarkoituksenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta sekä päättää laitostasoisten tekstien kääntämisestä. Jos teksti ei ole koko Maanmittauslaitoksen henkilöstöä koskeva, sen kääntämisen tarve arvioidaan siinä yksikössä tai toiminnossa, jota asia koskee.

– Kielilinjauksen käytäntöön vienti varmistaa sen, että jokainen maanmittauslaitoslainen saa kaiken olennaisen työntekijää koskevan tiedon kielellä, jota hän ymmärtää. Tekstien kieliversioiden julkaiseminen pohditaan systemaattisesti ja keskitetysti, jolloin tärkeää tietoa ei pitäisi jäädä keneltäkään piiloon. Tavoitteena on mahdollisimman vahva kielellinen yhdenvertaisuus, vaikka Maanmittauslaitoksen virallinen viestintä- ja työkieli on edelleen suomi. Kielilinjauksen käytännön ohjeistus viestitään henkilöstölle syksyn aikana, kertoo Maanmittauslaitoksen henkilöstöjohtaja Johanna Snellman.

Henkilöstöltä kysyttiin kokemuksia monimuotoisuudesta ja osallisuudesta

Maanmittauslaitos on allekirjoittanut FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen ja siten sitoutunut edistämään työyhteisön monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Nykytilannetta selvitettiin keväällä 2023 toteutetussa lähtötilakartoituksessa. Henkilöstön kokemuksia työyhteisön monimuotoisuudesta ja osallisuudesta kerättiin anonyymillä kyselyllä, jonka vastaajilta saatiinkin runsaasti kommentteja ja kehittämisehdotuksia jatkoa varten.

– Vastauksissa kiiteltiin tärkeän aiheen esiin nostamista ja kehuttiin Maanmittauslaitoksen toisia kunnioittavaa ilmapiiriä. Toisaalta vastauksissa näkyi, että erityisesti vähemmistöihin kuuluvien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta työkulttuurissa on myös kehitettävää. Jatkossa onkin tärkeää saada myös heidän äänensä paremmin kuuluviin, sanoo Maanmittauslaitoksen vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen.

Kyselyyn vastanneet kertoivat esimerkiksi, että mielenterveyden haasteista ja neurokirjon ominaisuuksista puhuminen työpaikalla tuntuu hankalalta. Monet kaipasivat tukea myös syrjivään puheeseen puuttumiseen ja yleisemmin vaikeiden asioiden käsittelyyn työyhteisössä. Vastaajat toivoivat myös monimuotoisempaa henkilöstöä työpaikalle.

– Olemme valinneet kyselyn tulosten sekä aiemmin valmistuneen monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämissuunnitelman pohjalta kehittämistoimenpiteitä. Luvassa on ainakin ikäjohtamisen ja rekrytointikäytäntöjen kehittämistä sekä monimuotoisuuteen liittyvää koulutusta ja viestintää niin esihenkilöille kuin koko henkilöstölle. On tärkeää, että jokainen voi olla töissä omana itsenään turvallisin mielin, Annukka Kokkonen jatkaa.

Monimuotoisuutta ja osallisuutta edistetään kokeiluilla

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on monikulttuurinen työyhteisö, jossa tehdään kansainvälisen tason huippututkimusta. Tänä vuonna Paikkatietokeskuksessa on kiinnitetty erityishuomiota monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen ja toteutettu erilaisia aiheeseen liittyviä kokeiluja.

Kokeilut ovat liittyneet sekä tiloihin että toimintatapoihin. Paikkatietokeskuksen toimitiloihin on perustettu Peace-huone eli vetäytymistila kaikille elämänkatsomuksesta riippumatta. Pride-viikolla kahvitilassa oli sateenkaariliputus sekä tarjolla sateenkaarilippuun ja monimuotoisuuteen liittyvää tietoa. Tilaisuuksien järjestelyjen osalta on pohdittu, miten henkilöstön kulttuureihin liittyviä tapoja voitaisiin huomioida paremmin.

– Paikkatietokeskuksen kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osasto, jossa työskentelee suuri osa kansainvälisistä tutkijoistamme, järjesti tiimipäivänä ulkopuolisen asiantuntijan pitämän monimuotoisuuskoulutuksen henkilöstölleen, kertoo projektikoordinaattori Annukka Pekkarinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Paikkatietokeskuksessa on myös aloitettu osallisuus- ja monimuotoisuuskeskustelut isojen, toimipaikkaan liittyvien päätösten kynnyksellä. Lisäksi toimipaikan yhteisistä asioista, kuten työhyvinvointitoiminnasta, vastaavaan toimipaikkaryhmään on nimetty kansainvälinen edustaja.

– Tavoitteena on antaa kaikille työntekijöille kokemus, että heidät on otettu huomioon. Samalla kootaan hyviä käytäntöjä jaettavaksi koko Maanmittauslaitokseen, Annukka Pekkarinen toteaa.

Lisätietoja

Vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen, 050 467 0911, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Vastuullisuustekoja: Droonit ja avoin lähdekoodi yhteiskuntaa palvelemassa

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit