Hyppää pääsisältöön

Yksityisteiden tieyksiköintiä helpottava ohjeistus julkaistu

Maanmittauslaitos on päivittänyt tieyksiköinnin ohjeistuksen. Yksityistien tieyksiköinti -julkaisu on laadittu helpottamaan tieyksiköintiä. Ohjeistuksessa on kerrottu tieyksiköinnin perusteet.

Kahden pellon välissä on hiekkatie.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Yksityisteistä vastaavat tieosakkaat

Yksityisteitä ylläpitävät ja hoitavat tieosakkaat yhteisesti. Tieosakkaat osallistuvat osuutensa eli tieyksiköiden mukaisesti tien hoito- ja rakennuskustannuksiin. Tieyksiköinti-julkaisu (pdf) auttaa jakamaan nämä kustannukset tieosakkaille yhtenäisin ja oikeudenmukaisin perustein.

Maanmittaustoimituksissa tieyksiköintejä tekevät toimitusinsinöörit. Tieyksikkölaskelman voi laatia myös asiaan perehtynyt henkilö, esimerkiksi tieisännöitsijä.

Kentän ääni keskiössä ohjeistuksen laatimisessa

Selvitimme julkaisua varten laajasti käytännön toimijoilta tieyksiköinnin muutostarpeita: mikä on toiminut ja mikä taas ei. ”Kentän ääni” on ollut vahvasti mukana laadittaessa uutta ohjeistusta. Olemme pyrkineet selkeyttämään ohjeistusta ja tuomaan käsitteistöä kansantajuisemmaksi. 

– Julkaisu uusittiin lähes kokonaan ulkoasua myöten. Muun muassa liikennelajien nimet ja lyhenteet uusittiin, painolukujen ohjearvot ja metsän aluejako samoin. Samalla luovuttiin tietyistä laskennallisista korjauksista, jotka ovat olleet vaikeasti ymmärrettävissä tieosakkaille.
Koko ohjeistusta esimerkkeineen selkeytettiin, johtava asiantuntija Sami Tammisto Maanmittauslaitoksesta kertoo.

Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi niin tieosakkaille kuin tieyksiköinnin laatijoillekin. Hienoa olisi, jos muutkin kuin tieyksiköinnin ammattilaiset tarttuisivat ohjeeseen ja saisivat siitä tietoa tieyksiköintiin liittyen. 

Lisätietoja

Yksityistien tieyksiköinti

Johtava asiantuntija Sami Tammisto, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
 

Uusimmat uutiset ja artikkelit