Hyppää pääsisältöön

Yksityistien tieyksiköinti

Yksityistien tieosakkaat vastaavat yhdessä tien rakentamisesta ja kunnossapidosta, jokainen oman osuutensa mukaan. Osuus ilmaistaan tieyksiköinä.

Tieyksiköt jaetaan hyödyn mukaan

Tieyksiköt jaetaan tieosakkaiden kesken hyödyn - eli käytännössä tien käytön mukaan. Tieosakkailla on erilaisia liikennetarpeita, jotka otetaan huomion tieyksiköinnissä. Osakkaat voivat olla esimerkiksi vakituisten asuntojen, vapaa-ajan asuntojen ja maa- ja metsätilojen omistajia tai muita tien käyttäjiä.

Osakkaiden yhteenlasketut tieyksiköt muodostavat tien kokonaistieyksikkömäärän. Tärkeintä on, että tieosakkaan tieyksiköt ovat oikeassa suhteessa muiden tieosakkaiden tieyksiköihin.

Käsikirjasta apua yksiköintiin

Maanmittaustoimituksissa tieyksiköintejä tekevät toimitusinsinöörit. Tieyksikkölaskelman voi laatia myös asiaan perehtynyt henkilö, esimerkiksi tieisännöitsijä.

Yksityistien tieyksiköinti -julkaisu (pdf) on laadittu helpottamaan tieyksiköintiä. Siinä on kerrottu tieyksiköinnin perusteet.

Tieyksiköintiä laadittaessa otetaan huomioon: 

  • tieosakkaan tien käyttö eri liikennelajeittain (asunto, vapaa-ajan asunto, pelto tai metsä), 
  • eri liikennelajien painoluvut
  • matka, jonka osakas tietä käyttää.

Tieyksikkölaskelman perustietoja -lomake (pdf).

Metsän aluejaotuksen kartta

Metsä on jaettu viiteen alueeseen, jotka näkyvät kartalta. Kirjoita paikkahaku-kenttään kunnan nimi, niin näet millä alueella kunta sijaitsee ja alueen painoluvun.

 

IFrame

Metsän painoluvut alueittain

Tietoa tieyksiköinnistä

Yksityistien tieyksiköinti -julkaisussa on kerrottu tieyksiköinnin perusteet.