Hyppää pääsisältöön

Ilmoita päätökset ja yhteystiedot

Maanmittauslaitos ylläpitää tiekuntien yhteystietoja ja päätöksiä yksityistierekisterissä.

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot

Tiekunnan yhteystietojen on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä, jotta eri toimijat voivat olla yhteydessä tiekuntaan. Muun muassa kunnat, Maanmittauslaitos, metsäkeskukset, ELY-keskukset ja kuljetusyrittäjät tarvitsevat tiekuntien yhteystietoja.

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot

Ilmoita tiekunnan päätös 

Ilmoita Maanmittauslaitokseen tiekunnan päätös, joka koskee

 • tiekunnan sääntöjen vahvistamista tai kumoamista,
 • tiekunnan perustamista, yhdistämistä, liittämistä, jakamista tai lakkauttamista.

Tiekunnan päätös tulee voimaan, kun se on merkitty yksityistierekisteriin. Ilmoitusta tehtäessä tiekunnan kokouksen päätös on oltava lainvoimainen (valitusaika 3 kuukautta). 

Maanmittauslaitos ilmoittaa tiekunnalle, kun merkintä on tehty. Päätökset arkistoidaan Maanmittauslaitoksen arkistoon.

Ilmoita tiekunnan päätös yksityistierekisteriin

Tarvittavat liitteet eri päätöksissä

 • Liitä kaikkiin ilmoituksiin allekirjoitettu kopio siitä tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös on hyväksytty.

Tiekunnan säännöt tai sääntöjen kumoaminen

 • kokouksessa hyväksytyt säännöt

Tiekunnan perustaminen

Tiekuntien yhdistäminen

 • kopio yhdistettävien tiekuntien kokousten pöytäkirjoista. Pöytäkirjoissa tulee olla maininta yhdistämispäätöksen hyväksymisestä.
 • kopio yhdistetyn tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

 Tien liittäminen tiekunnan tiehen

 • tiekunnan ja liitettävän tien osakkaiden sopimus tien liittämisestä.
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös sopimuksen hyväksymisestä ja tien liittämisestä on tehty.
 • kartta liitettävästä tiestä. Merkitse karttaan selvästi liitettävä tie, tien alkupiste ja tien loppupiste.

Tienosan lakkauttaminen

 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös lakkauttamisesta on tehty. Päätöksessä tulee näkyä, mitkä kiinteistöt jäävät lakkautetun tienosan käyttäjiksi.
 • kartta lakkautettavasta tienosasta. Merkitse karttaan selvästi lakkautettava tienosa, tienosan alkupiste ja tienosan loppupiste.
 • viimeinen tieyksikköluettelo

Tiekunnan jakaminen

 • kartta teistä. Merkitse karttaan selvästi, miten tiekunta jaetaan.

Tiekunnan lakkauttaminen

 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös on hyväksytty. Jos yksityistiellä on useita tienosia, pöytäkirjasta tulee ilmetä kunkin tienosan osakkaat tiekunnan lakkaamisen jälkeen.
 • viimeinen tieyksikköluettelo