Hoppa till huvudinnehåll

Instruktioner som underlättar vägenhetsberäkning för enskilda vägar har publicerats

Lantmäteriverket har uppdaterat instruktionerna för vägenhetsberäkning. En publikation om vägenhetsberäkning för enskild väg har utarbetats för att underlätta vägenhetsberäkning. I publikationen finns grunderna för vägenhetsberäkning.

Kahden pellon välissä on hiekkatie.
Bild:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Vägdelägare ansvarar för enskilda vägar

Vägdelägare upprätthåller och sköter enskilda vägar gemensamt. Vägdelägarna deltar i skötsel- och byggkostnaderna för vägen i enlighet med sin andel, dvs. vägenhet. Publikationen om vägenhetsberäkning (pdf, på finska) hjälper till att fördela kostnaderna mellan vägdelägarna på enhetliga och rättvisa grunder.

Vid lantmäteriförrättningar delas vägenheterna ut av förrättningsingenjörer. En vägenhetsberäkning kan också göras upp av en person som är förtrogen med ärendet, till exempel vägdisponenten.

Fältets röst i centrum för utarbetandet av instruktionerna

För publikationen frågade vi i stor utsträckning de praktiska aktörerna om ändringsbehov av vägenhetsberäkningen: vad som har fungerat och vad som däremot inte har fungerat. "Fältets röst" har aktivt deltagit i utarbetandet av de nya instruktionerna. Vi har försökt förtydliga instruktionerna och göra begreppen lättförståeligare. 

– Vi förnyade publikationen nästan helt och hållet ändå till layouten. Vi förnyade bland annat namnen och förkortningarna på trafikslagen, riktvärdena för vikttalen och också områdesindelningen för skog. Samtidigt avstod vi från vissa kalkylmässiga korrigeringar som varit svårförståeliga för vägdelägarna.
Vi förtydligade instruktionerna och exemplen, berättar ledande sakkunniga Sami Tammisto vid Lantmäteriverket.

Publikationen är avsedd som en guide både för vägdelägarna och för personer som delar ut vägenheter. Det skulle vara fint om även andra än de yrkesutbildade inom vägberäkning tog del av instruktionerna och fick information om vägberäkningen i dem. 

Tyvärr finns publikationen för närvarande endast på finska. En svensk version publiceras senare.

Mer information

Vägenhetsberäkning för enskild väg

Ledande expert Sami Tammisto, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Fastigheter

Nyheter och artiklar