Hyppää pääsisältöön

Rekisteriyksiköt

Rekisteriyksiköiden tietojen selaus edellyttää, että olet ensin hakenut yhden tai useamman kohteen jollain seuraavista hakutavoista:

Hakutulokset

Annetuilla ehdoilla löytyneet rekisteriyksiköt näytetään hakutuloslistalla. Listalla näkyy kiinteistötunnus ja rekisteriyksikön nimi. Lakanneet rekisteriyksiköt ovat listassa punaisella ja kiinteistötunnuksen perässä on kirjain X. Yhteiset alueet ovat sinisellä. Hakutuloslistan yläpuolella on maininta, montako rekisteriyksikköä hakuehdoilla löytyi.

Jos hakuehdolla ei löydy yhtään kohdetta, sovellus ilmoittaa siitä. Takaisin -painikkeella voit palata muuttamaan hakuehtoja.

Hakutuloslistan alapuolelta voit valita millä kielellä (suomi/ruotsi) tuotteet näytetään.

Valitse hakutuloslistalta yksi tai useampi rekisteriyksikkö, joista haluat tietoja. Jos löytyneitä kohteita on ainoastaan yksi, se on automaattisesti valittuna.

Hakutuloslistan alapuolella on lista tuotteista ja toiminnoista, joita voit ottaa valitsemallesi rekisteriyksikölle. Tuotteet on jaettu kahdelle välilehdelle: Tulosteet ja Toiminnot. Tuotteet avautuvat uuteen selainikkunaan. Voit tulostaa tai tallentaa tuotteet selaimen omilla toiminnoilla (tiedosto - tulosta tai tiedosto - tallenna nimellä).

Osa tuotteista näkyy vain viranomaisoikeuksilla tai muilla erikseen annettavilla käyttöoikeuksilla!

Tuotteet

Katso rekisteriotteiden kuvaukset

Voi hakea maksimissaan 50 rekisteriyksikölle kerrallaan. Html-tuloste. Sisältää seuraavat tiedot:

 • kiinteistötunnus
 • nimi
 • rekisteriyksikkölaji
 • kunta
 • arkistoviite (Ohje sähköisen arkiston (ARKKI) käytöstä)
 • rekisteröintipäivämäärä
 • mahdollinen lakkaamispäivämäärä
 • kokonaispinta-ala
 • maapinta-ala
 • vesipinta-ala
 • palstojen lukumäärä
 • rekisteriyksikön aikaisemmat sijaintikunnat

Kiinteistörekisteriote

Voi hakea maksimissaan 5 rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste.

Kiinteistörekisterin karttaote

Voi hakea yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Jos valitulla rekisteriyksiköllä on enemmän kuin 20 palstaa, aukeaa erillinen tulostussivu, josta tulostettavat sivut valitaan osissa. Voit myös tulostaa pelkän etusivun.

Lainhuutotodistus

Voi hakea 50 rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Lainhuutotodistuksen liitteeksi tulostuvat omistajien yhteystiedot.

Tuote ei ole käytettävissä lakanneille rekisteriyksiköille.

Rasitustodistus

Voi hakea 50 rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste.

Tuote ei ole käytettävissä lakanneille rekisteriyksiköille.

Kiinteistörekisteriote (oikeaksi todistettava)

Oikeus tuotteeseen on vain viranomaisilla (kunnat, käräjäoikeudet, maistraatit, Maanmittauslaitos).

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Sisältää vastaavat tiedot kuin Kiinteistörekisteriote. Tämän lisäksi tuotteessa on merkinnät oikeaksi todistamista varten. Tuote on aina maksullinen.

Kiinteistörekisterin karttaote (oikeaksi todistettava)

Oikeus tuotteeseen on vain viranomaisilla (kunnat, käräjäoikeudet, maistraatit, Maanmittauslaitos).

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Sisältää vastaavat tiedot kuin Kiinteistörekisterin karttaote. Tämän lisäksi tuotteessa on merkinnät oikeaksi todistamista varten. Tuote on aina maksullinen.

Oikeus tuotteeseen on vain viranomaisilla (kunnat, käräjäoikeudet, maistraatit, Maanmittauslaitos)

Lainhuutotodistus (oikeaksi todistettava)

Oikeus tuotteeseen on vain viranomaisilla (kunnat, käräjäoikeudet, maistraatit, maanmittaustoimistot).

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Sisältää vastaavat tiedot kuin Lainhuutotodistus. Muuten vastaava tuote kuin lainhuutotodistus, mutta tuotteelle tulee lisäksi merkinnät oikeaksi todistamista varten. Tuote on aina maksullinen.

Rasitustodistus (oikeaksi todistettava)

Oikeus tuotteeseen on vain viranomaisilla (kunnat, käräjäoikeudet, maistraatit, Maanmittauslaitos).

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Sisältää vastaavat tiedot kuin Rasitustodistus. Muuten vastaava tuote kuin rasitustodistus, mutta tuotteelle tulee lisäksi merkinnät oikeaksi todistamista varten. Tuote on aina maksullinen.

Kiinteistönmuodostus

Avaa ja sulkee valikon, jonka alta löytyvät rekisteriyksikön muodostumiseen liittyvät tuotteet.

Muodostumistietojen selaus (maksuton)

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Html-tuloste. Linkeistä voi selata rekisteriyksikön muodostumista eteen ja taaksepäin. Tuote on maksuton. Arkistoviitteestä pääsee sähköiseen arkistoon eli ARKKIin. Ohje sähköisen arkiston (ARKKI) käytöstä (linkki).

Muodostumisketju eteenpäin (ajankohdasta)

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Näyttää valitun rekisteriyksikön muodostumisketjun eteenpäin. Jos ajankohta on annettu, näytetään vain ne muodostumiset, jotka ovat tapahtuneet annetun päivämäärän jälkeen.

Muodostumisketju taaksepäin (ajankohtaan)

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Näyttää valitun rekisteriyksikön muodostumisketjun taaksepäin. Jos ajankohta on annettu, näytetään muodostumisketjua taaksepäin annettuun päivämäärän asti.

Voimassa olevat muodostuneet (ajankohtana)

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Näyttää valitusta rekisteriyksiköstä muodostumisketjua eteenpäin. Hakua voi rajata antamalla ”Ajankohdan”. Mikäli leikkauspäivämäärä on annettu, näytetään muodostumisketju vain leikkauspäivämäärästä eteenpäin. Mukaan poimitaan vain voimassa olevat rekisteriyksiköt.

Muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana

Voi hakea vain yhdelle rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Näyttää valitusta rekisteriyksiköstä muodostumisketjua taaksepäin annettuun leikkauspäivämäärään asti. Mukaan poimitaan leikkauspäivämääränä voimassa olleet rekisteriyksiköt.

Muodostajaselvitys

Voi hakea 50 rekisteriyksikölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Näyttää valituista rekisteriyksiköistä muodostumisketjuja taaksepäin annettuun leikkauspäivämäärään asti. Tuotetta voi käyttää niin sanottuun kantatilaselvitykseen (ei Perustiedot –osiota).

Ajankohta -kenttä 

Kenttään voi antaa päivämäärän kiinteistönmuodostuksen tulosteita varten. Osalle tulosteista ajankohta on pakollinen. Päivämäärän tulee olla muotoa p.k.vvvv tai pp.kk.vvvv.

Omistajien yhteystiedot

Voi hakea 50 kiinteistölle kerrallaan. Pdf-tuloste. Näyttää valitun kiinteistön omistajat. Luonnollisista henkilöistä näytetään Väestötietojärjestelmästä päivitetyt voimassa olevat osoitetiedot, mikäli omistajan henkilötunnus on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Yrityksistä tulostuu yrityksen nimi ja y-tunnus. Tuote ei ole käytettävissä yhteisille alueille eikä lakanneille rekisteriyksiköille.

Yhteystiedot taulukkomuodossa

Voi hakea 50 rekisteriyksikölle kerrallaan. Tuote on sarkaimin eroteltu tekstituloste, josta tiedot voi edelleen siirtää esim. taulukkolaskentaohjelmaan. Tuote sisältää samat tiedot kuin pdf-muotoinen Omistajien yhteystiedot. Tuote ei ole käytettävissä yhteisille alueille eikä lakanneille rekisteriyksiköille.

Ohje tietojen viemisestä Exceliin.

Toiminnot

Palstat ja määräalat kartalle

Tuo valittujen rekisteriyksiköiden kaikki palstat ja määräalat näkyviin kartalle. Kartalla näytetään kiinteistötunnus ja mahdollinen juokseva palstan numero, kiinteistön rajat sekä rajamerkit. Voi hakea maksimissaan 50 rekisteriyksikölle kerrallaan. Lakanneita rekisteriyksiköitä ei tuoda kartalle.

Palstojen alueet väritetään läpikuultavalla täytöllä siten, että samaan rekisteriyksikköön kuuluvien palstojen alueet ovat aina samalla värillä ja eri yksiköt ovat erivärisiä.

Erittäin suuria tai monipalstaisia kiinteistöjä haettaessa, saattaa palstarajojen piirtäminen kartalle olla mahdotonta. Tällöin kartalle piirretään vain palstojen tunnuspisteet. Sovellus antaa asiasta ilmoituksen ja kyseinen haku on maksuton. Jos kuitenkin haluat saada tietyn palstan rajat kartalle, toimi seuraavasti. Tee uusi rekisteriyksiköiden haku pisterajauksella palstatunnuksen kohdalta ja käytä toimintoa ”rajaukseen osuvat palstat ja määräalat kartalle”. Yksittäisen palstan piirtäminen onnistuu yleensä näin. Rajat saa näkyviin myös ”näytä kiinteistöjaotus” -työkalulla.

Kartalle haetuista kohteista saa lisätietoja klikkaamalla niitä hiiren osoittimella liikuta ja kysele -työkalun ollessa päällä.

Rajaukseen osuvat palstat ja määräalat kartalle

Tuo kartalle näkyviin niiden rekisteriyksiköiden kaikki palstat ja määräalat, jotka kokonaan tai osittain osuvat karttarajauksen alueelle. Toiminto on näkyvissä vain silloin, kun rekisteriyksiköitä on haettu listaan karttarajauksella. Voi hakea maksimissaan 50 rekisteriyksikölle kerrallaan.

Rakennuskieltopäätökset kartalle

Tuo rekisteriyksikköön liittyvien erillisten rakennuskieltojen tunnukset ja alueet kartalle ruskealla värillä. Rakennuskieltoja, joille ei ole määritetty sijaintia, ei voida tuoda kartalle. Voi hakea maksimissaan 50 rekisteriyksikölle kerrallaan.

Hae määräalat

Toiminto hakee valitulla rekisteriyksiköllä sijaitsevat voimassa olevat määräalat. Löytyneille määräaloille voi ottaa määräaloihin liittyviä tuotteita ja toimintoja. Haku on käytettävissä enintään 50 rekisteriyksikölle.

Hae käyttöoikeusyksiköt

Toiminto tekee rekisteriyksiköiden listaan haun, jossa tuodaan ne voimassa olevat käyttöoikeusyksiköt, joissa jokin valituista rekisteriyksiköistä on oikeutettuna, rasitettuna tai osapuolena. Haku on käytettävissä enintään 50 rekisteriyksikölle.

Hae laitokset

Toiminto hakee valitulla rekisteriyksiköllä sijaitsevat voimassa olevat laitokset. Löytyneille laitoksille voi ottaa laitoksiin liittyviä tuotteita ja toimintoja. Haku on käytettävissä enintään 50 rekisteriyksikölle.

Hae kiinteistökaupat

Toiminto hakee ne kaupat, joissa valittu rekisteriyksikkö tai siitä luovutettu määräala on ollut luovutuksen kohteena. Löytyneille kiinteistökaupoille voi ottaa kauppoihin liittyviä tuotteita ja toimintoja. Haku on käytettävissä enintään 50 rekisteriyksikölle.

Toiminto on näkyvissä vain niillä käyttäjillä, joilla on käyttöoikeus kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoihin.

Hae rakennukset

Toiminto hakee ne rakennukset, joiden tietoihin valittu kiinteistö on tallennettu sijaintikiinteistöksi. Löytyneille rakennuksille voi ottaa rakennuksiin liittyviä tuotteita ja toimintoja. Haku on käytettävissä enintään 50 rekisteriyksikölle.

Toiminto on näkyvissä vain niillä käyttäjillä, joilla on käyttöoikeus Väestötietojärjestelmän rakennustietoihin.

Hae valitun palstan naapurikiinteistöt

Toiminto tekee uuden rekisteriyksiköiden listaan haun. Tuloksena ovat ne rekisteriyksiköt, jotka rajoittuvat kartalta valittuun palstaan. Voit valita palstan klikkaamalla sitä kartalta. Rajanaapurit voidaan hakea vain yhdelle palstalle kerrallaan.

Uusi haku

Toiminnolla pääset takaisin rekisteriyksikölle haku -sivulle.