Hyppää pääsisältöön

Käyttöliittymän toiminnot ja karttatyökalut

Indeksikartta

Indeksikartalta (pieni Suomen kartta) voit osoittaa kohdan, jonka haluat karttaikkunaan näkyviin. Karttaikkunassa olevan näkymän sijainti on merkitty indeksikarttaan pienissä mittakaavatasoissa suorakaiteena ja suurissa mittakaavatasoissa neliön mallisella symbolilla. Karttaa voi myös liikuttaa siirtämällä indeksikartalla näkyvää suorakaidetta tai symbolia.

Karttatyökalut

Kun viet hiiren osoittimen karttatyökalun kuvan päälle, näet lyhyen kuvauksen mitä työkalulla voi tehdä. Käytössä oleva työkalu on korostettu sinisellä värillä. Kaikkien työkalujen kanssa voit liikuttaa karttaa raahaamalla sekä suurentaa tai pienentää karttaa hiiren rullaa pyörittämällä.

Liikuta ja kysele (käden kuva)

Voit siirtää karttaa haluamaasi suuntaan vetämällä karttaa hiiren ykköspainike pohjassa. Tuplaklikkaus kartalta hiiren ykköspainikkeella suurentaa karttaa yhden tason. Tuplaklikkaus hiiren kakkospainikkeella pienentää karttaa yhden tason.

Työkalulla voit kysellä lisätietoja kartalle haetuista kohteista niiden symboleita klikkaamalla. Kun hiiren osoitin on kyseltävän kohteen päällä, osoittimen vieressä näkyy kysymysmerkki.

Työkalulla saat lisätietoja seuraavista kohteista:

 • rekisteriyksikön palsta
 • kiinteistönraja
 • rajamerkki
 • määräala
 • käyttöoikeusyksikkö
 • rakennuskielto

Osoitetun kohteen lisätiedot näytetään erillisessä kyselyikkunassa. Kyselyikkunaa voi siirtää otsikkopalkista raahaamalla. Ikkunan alareunassa on linkki, josta tiedot voi avata uuteen selainikkunaan tulostamista varten. Ikkuna sulkeutuu ylänurkan rististä tai klikkaamalla muualta kartalta.

Rekisteriyksiön palstan kyselyikkunassa on linkki palstan rajamerkkiluetteloon. Jos käyttöoikeusyksikön laji on sellainen, että sillä voi olla tiekunta, kyselyikkunassa on linkki tuotteeseen Ote kiinteistötietojärjestelmästä (yksityistie).

Kartalla olevan rakennuksen tai kiinteistökaupan symbolin klikkaus valitsee kohteen rekisteripalvelujen hakutuloslistalta, jos lista on näkyvissä.

Työkalu on automaattisesti käytössä kun palvelu käynnistyy.

Karttamerkintä (nasta)

Työkalulla voit lisätä kartalle omia merkintöjä. Kartalta klikkaus lisää kohteeseen nastan ja avaa ikkunan, jossa voit kirjoittaa tekstin kohteelle. (N,E) -painike lisää kohteen koordinaatit antamasi tekstin loppuun.

Mittaa matka

Osoita kartalta pisteitä, joiden kautta haluat mitata matkan. Viiva piirtyy sitä mukaa kun pisteitä osoitetaan kartalta. Matkan pituus juoksee hiiren osoittimen vieressä. Mittauksen aikana karttaa voi liikuttaa ja zoomata normaaliin tapaan.

Voit päättää mittauksen tuplaklikkauksella tai hiiren kakkospainikkeella. Päätettyä viivaa voi muokata siirtämällä taitepisteitä tai niiden välissä olevia kahvoja.

Kun viiva on päätetty, uusi klikkaus kartalla vahvistaa mittauksen ja aloittaa uuden matkan mittauksen.

Mittaa pinta-ala

Osoita kartalta pisteitä, joiden mukaisen alueen pinta-alan haluat mitata. Toiminto piirtää kartalle monikulmiota, jonka pinta-ala juoksee kuvion keskellä. Mittauksen aikana karttaa voi liikuttaa ja zoomata normaaliin tapaan.

Voit päättää mittauksen tuplaklikkauksella tai hiiren kakkospainikkeella. Päätettyä monikulmiota voi muokata siirtämällä taitepisteitä tai niiden välissä olevia kahvoja.

Jos mittausta piirrettäessä monikulmion reunaviiva risteää itsensä kanssa ja alueeseen muodostuu silmukka, muuttuu reunaviiva punaiseksi katkoviivaksi. Tällöin pinta-alaa ei näytetä, eikä mittausta voi päättää ennen kuin monikulmioon on lisätty pisteitä niin, että alue on taas yhtenäinen.

Kun monikulmio on päätetty, uusi klikkaus kartalla vahvistaa mittauksen ja aloittaa uuden matkan mittauksen.

Näytä lähin osoite

Osoita kartalta kohta, jonka lähimmän osoitepisteen haluat nähdä. Toiminto näyttää lähimmän osoitetiedon sijaintipisteineen, mikäli osoitepisteitä löytyy alle 5 km:n päästä osoituskohdasta. Haku löytää ja näyttää myös osoitepisteet, joilla ei ole osoitenumeroa. Voit tehdä peräkkäisiä osoituksia kartalle. Kaikki edelliset osoitetiedot jäävät kartalle.

Osoitetusta pisteestä näytetään tien tai kadun nimi, osoitenumero, sekä osoitteen sijaintikunta. Osoitenimi näytetään palvelussa käytössä olevalla kielellä ja jos sitä ei löydy, niin toisella kotimaisella kielellä (suomi / ruotsi).

Toiminnolla näytettävät osoitteet ovat Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan tieaineistosta laskennallisesti luotuja osoitepisteitä. Niiden sijainti ei välttämättä vastaa kiinteistöjen tai rakennusten katu- ja postiosoitteita.

Näytä asemakaavoitettu alue

Toiminto hakee karttakuvan alueelle kokonaan tai osittain osuvat asemakaavoitetut alueet siltä osin kun kiinteistörekisteriä pitävät kunnat ovat niitä toimittaneet. Aineisto ei ole kattava.  Asemakaavoitetut alueet näytetään vaalean punaisella värillä.

Huomaathan, että asemakaavoitetun alueen haku on kertaluonteinen. Kun karttaa liikuttaa tai zoomaa ulos, hakua tehtäessä kartan ulkopuolelle jääneet kaavoitetut alueet eivät automaattisesti ilmesty näkyviin, vaan työkalua on klikattava uudelleen.

Työkalu on käytettävissä mittakaavatasoilla 10 - 16.

Tulosta

Toiminnolla voit tulostaa näkyvissä olevan karttakuvan. Tulosteeseen tulevat myös kartalle haetut kohteet, kuten kiinteistön rajat.

Tulosta työkalua klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, jossa voit valita tulostetaanko karttakuva A4 vai A3 kokoisena, pysty vai vaaka arkille. Karttakuvan voi tulostaa joko pdf-tiedostoksi tai png-kuvaksi. Voit myös antaa tulosteelle otsikon. Otsikko näytetään pdf-tulosteella karttakuvan yläpuolella.

Asemointikuvassa näytetään tulosteen esikatselukuva valitun paperikoon mukaisena. Esikatselukuva päivittyy automaattisesti karttaa liikutettaessa. Koska paperin muoto on yleensä eri kun karttaikkunan muoto, kaikki karttaikkunassa näkyvä ei välttämättä sovi tulosteelle. Zoomaa ja liikuta karttaa niin että haluamasi alue näkyy esikatselukuvassa.

Klikkaamalla Ok-painiketta, tiedosto aukeaa uuteen selainikkunaan, josta sen voi tulostaa tai tallentaa selaimen omilla valikkotoiminnoilla.

Karttakuvan oikeassa alanurkassa näytetään copyright-tiedot. Jos käyttäjällä ei ole kopiointilupaa, näytetään lisäksi teksti Kopioiminen kielletty.

Kuvan vasemmassa alanurkassa on mittakaavajana sekä tulosteen likimääräinen tulostusmittakaava. Pdf-tulosteella karttakuvan alla näytetään kuvan keskipisteen koordinaatit sekä tulostuspäivämäärä. Keskipiste on merkitty karttakuvaan hiusristillä.

Poista kohteita

Toiminnolla voit poistaa kartalle haettuja ja piirrettyjä kohteita. Työkalua klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, jossa luetellaan kaikki ne kohdetyypit, joita on kartalla. Voit poistaa joko kaikki kohdetyypit tai vain ne kohdetyypit, joiden eteen jätät ruksin.

Karttatasot

Palvelussa on valittavana kahdeksan erilaista karttatasoa, joita näytetään karttaikkunassa. Ensimmäistä kertaa palveluun kirjauduttaessa on automaattisesti valittuina seuraavat karttatasot: taustakartta ja kantakartta.

Karttatason voi valita käyttöön klikkaamalla tason nimeä. Valittuna olevat tasot on korostettu tummemmalla värillä ja nimen alapuolelle tulee liukusäädin, jolla voi säätää tason näkyvyyttä. Liukusäädintä voi käyttää raahaamalla tai klikkaamalla säätimen päältä.

Karttatasot peittävät toisiaan tasojen mukaisessa järjestyksessä, taustakartta on kaikkein alimpana ja päällimmäisenä näytetään kiinteistönrajat.

Jos karttaikkuna on sellaisella mittakaavatasolla, jossa valittuna olevaa karttatasoa ei näytetä tai alueella, josta aineistoa ei ole saatavilla, aineisto on läpinäkyvää. Vaikutus on tällöin sama kuin kyseessä olevaa aineistoa ei olisi valittuna.

Jos valittuna ei ole yhtään karttatasoa, näytetään karttaikkunassa valkoista taustaa.

Valittavana olevat karttatasot:

Kiinteistönrajat

 • aineisto päivittyy kerran viikossa (ajantasaiset rekisteriyksiköiden palstat saa rekisteripalvelujen toiminnolla Palstat ja määräalat kartalle)
 • näkyvissä mittakaavatasoilla 11-16
 • peittävyys oletuksena 75 %

Kiinteistötunnukset

 • aineisto päivittyy kerran viikossa (ajantasaiset rekisteriyksiköiden palstat saa rekisteripalvelujen toiminnolla Palstat ja määräalat kartalle)
 • näkyvissä mittakaavatasoilla 12-16
 • peittävyys oletuksena 75 %
 • tunnusten koko vaihtelee palstan koon mukaan

Karttalehtijako

 • TM35-lehtijaon mukainen karttalehtiruudukko
 • näytettävä lehtikoko vaihtelee karttaikkunan mittakaavatason mukaan
 • näkyvissä mittakaavatasoilla 2-12

Kantakartta

 • kattaa vain alueet, joilta kunnat ovat toimittaneet aineistoa Maanmittauslaitokselle
 • alueiden reunoilla saattaa esiintyä tyhjää valkoista karttaa, jos aineistoa on toimitettu karttalehtinä ja sisältöä ei ole koko lehden alueella
 • näkyvissä mittakaavatasoilla 12-16

Ilmakuva

 • tasolla näytetään uusinta ja tarkinta saatavilla olevaa aineistoa
 • näkyvissä mittakaavatasoilla 10-16

Vääräväri-ilmakuva

 • tasolla näytetään uusinta ja tarkinta saatavilla olevaa aineistoa
 • näkyvissä mittakaavatasoilla 10-16

Maastokartta

 • näytetään kaikilla mittakaavatasoilla

Taustakartta

 • näytetään kaikilla mittakaavatasoilla

Kutistettu tila

Voit kutistaa indeksikartan, karttatyökalut ja karttatasovalinnat pieneksi nauhaksi mittakaavasäätimen yläpuolella olevasta kolmiosta. Tällöin kartalle tulee enemmän tilaa. Nauhassa on koko ajan näkyvissä vain työkalupainikkeet. Indeksikartan saa näkyviin nauhan ylimmästä painikkeesta ja karttatasovalinnat alimmasta painikkeesta.

Indeksikartan, karttatyökalut ja karttatasovalinnat saa takaisin näkyviin klikkaamalla uudelleen mittakaavasäätimen yläpuolella olevaa kolmiota.

Karttaikkuna

Voit liikuttaa karttaa hiiren ykköspainike pohjassa raahaamalla, näppäimistön nuolinäppäimillä tai kosketusnäytöllä sormella vetämällä.

Karttaa voi suurentaa tai pienentää seuraavasti:

 • hiiren rullaa pyörittämällä
 • näppäimistön +/- -painikkeista
 • liikuta-työkalulla tuplaklikkaamalla hiiren ykköspainikkeella (suurentaa) tai kakkospainikkeella (pienentää)
 • mittakaavasäätimen osoitinta raahaamalla tai klikkaamalla säätimen päissä olevia +/- -painikkeita
 • kosketusnäytöllä nipistyseleellä

Karttaikkunan vasemmassa yläkulmassa on kolmio, josta voit kutistaa indeksikartan, karttatyökalut ja karttatasovalinnat pieneksi nauhaksi.

Mittakaavasäädin

Mittakaavasäädin sijaitsee karttaikkunassa, indeksikartan vieressä. Mittakaavasäätimen vaakaviiva osoittaa kartalla käytössä olevan mittakaavatason. Voit muuttaa mittakaavaa siirtämällä hiirellä vaakaviivaa tai klikkaamalla säätimen päissä olevia plus- ja miinus merkkejä.

Valittuna oleva mittakaavataso ilmoitetaan karttaikkunan vasemmassa alareunassa, esim. ”Taso 11”.

Mittakaavajana ja mittakaavataso

Karttaikkunan vasemmassa alakulmassa on mittakaavajana ja käytössä olevan mittakaavatason numero.

Palvelussa käytetään WMTS-aineistoja, jotka on tuotettu JHS-180 -suosituksen mukaisissa pikseliko’oissa. Ko. kartta-aineistoja ei ole tuotettu mitään tiettyjä nimellismittakaavoja silmällä pitäen ja laskennalliset mittakaavalukemat olisivat kummallisia epätasalukuja, esim. 1 : 32768. Mittakaavajanan vieressä näytettävä ”Taso N” on JHS-180:n mukaisen resoluutiotason numero.

Koordinaattilaatikko

Kun hiiren osoitin on kartan päällä, näytetään karttaikkunan oikeassa alalaidassa koordinaattilaatikkoa. Laatikossa näytetään hiiren osoittimen sijaintia vastaavat koordinaatit ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Mikäli hiiren osoitin on koordinaattilaatikon päällä, näytetään kartan keskipisteen koordinaatteja.

Voit syöttää käsin koordinaatit N- ja E -kenttiin. Nastan kuvaa klikkaamalla kartta keskitetään annettuihin koordinaatteihin ja kohtaan piirretään nasta sekä sen koordinaatit. Antamasi koordinaatit tulee olla ETRS-TM35FIN koordinaatistossa.

Muunna

Koordinaattilaatikon Muunna linkistä aukeaa ikkuna, jossa näytetään koordinaattilaatikossa olevan pisteen koordinaatit seuraavissa koordinaatistoissa:

 • ETRS-TM35FIN

 • ETRS-GKn

 • ETRS-TMzn

 • KKJ:n peruskoordinaatisto

 • KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto (YKJ)

 • ETRS89 maantieteelliset koordinaatit (~WGS84)

 • KKJ maantieteelliset koordinaatit

’Lisää koordinaatistoja’ -linkki tuo näkyviin muunnetun pisteen tasokoordinaatit muissa ETRS-GKn-, ETRS-TMzn- ja KKJ-projektiokaistoissa.

’Syötä ja muunna koordinaatteja’ -linkki avaa muunnoslomakkeen, jossa voit muuntaa omia koordinaatteja koordinaatistosta toiseen.

Tasokoordinaatit on annettava kokonais- tai desimaalilukuja, joissa desimaalierottimena on piste tai pilkku. Maantieteelliset koordinaatit voidaan antaa pelkkinä asteina, asteina ja minuutteina tai asteina, minuutteina ja sekunteina. Desimaalierottimena voit käyttää pilkkua tai pistettä.

Esimerkiksi:

 • 60.72212139

 • 60° 43.327'

 • 60° 43' 19.637''

Aste-merkki voidaan korvata d-kirjaimella 60d43.327'

’Muunna’ -toiminto muuntaa koordinaatit kaikkiin edellä mainittuihin koordinaatistoihin. Tasokoordinaatit näytetään niin monen desimaalin tarkkuudella, kuin mitä syötetyissä koordinaateissa on käytetty; kuitenkin enintään kolmen.

Muunnettujen koordinaattien jälkeen on näkyvissä ’Syötä kartalle’ -toiminto, joka vastaa hiirellä klikkausta annetussa pisteessä pääkarttaikkunassa käytössä olevalla karttatyökalulla, esim. Siirrä, Suurenna, Mittaa matka tai Monikulmiorajaus.

Muunnoslomakkeella näytetään muunnetun pisteen alueelle osuvat TM35-lehtijaon ja Yleislehtijaon karttalehdet.

’Avaa tulostettavaksi’ -linkistä näkymän tiedot aukeavat uuteen ikkunaan tai välilehteen. Tiedot voi tulostaa selaimen Tiedosto - Tulosta -toiminnoilla.

Rekisteripalvelut

Palveluun myönnetyistä käyttöoikeuksista riippuen voit hakea tietoja rekisteriyksiköistä, määräaloista, laitoksista, kiinteistörekisterin tapahtumista, rakennuksista, kiinteistökaupoista sekä kiintopisteistä.

Viranomaisoikeuksilla on mahdollista hakea omistuksia henkilö- tai Y-tunnuksella.

Rekisteripalvelut linkistä pääset palvelun aloitusnäkymään.

Kartan haku

Voit hakea karttaa paikannimen tai osoitteen perusteella. 

Info

Sisältää linkkejä mm. hinnastoon sekä tuotekuvauksiin. Voit myös tarkastaa tuotteittain tekemiesi hakujen määrän meneillään olevan istunnon ajalta sekä laskutuskaudelta.

Asetukset

Voit vaihtaa palvelussa käytetyn kielen sekä muuttaa yhteystietojasi tai salasanasi.

Kirjaudu ulos

Toiminto katkaisee yhteyden palveluun.