Hyppää pääsisältöön

Kiinteistökaupat - Valinnaisten rajausehtojen lajit

Jos haluat hakea valitsemaltasi alueelta tietoja vain tietynlaisista kiinteistökaupoista, voit rajata hakua seuraavilla hakuehdoilla. Hakuehdon alla on lista valittavista määritelmistä. Kaikissa kohdissa on valittavana myös 'ei rajausta'.

Luovutuslaji

 • kiinteistökauppa
 • vaihto
 • lahja
 • jakosopimus
 • perinnönjako
 • ositus
 • pakkohuutokauppa
 • apportti

Kohteen laji

 • koko
 • kiinteistö
 • määräala
 • määräosa
 • yhdistelmä

Käyttötarkoitus

 • maa- ja metsätalousalue
 • asuinrakennuspaikka
 • lomarakennuspaikka
 • teollisuus- ja varastorakennuspaikka
 • liike- ja toimistorakennuspaikka
 • yleisten rakennusten rakennuspaikka
 • muu rakennuspaikka
 • sora-alue
 • turvealue
 • kiviainesten ottoalue
 • maa-ainesten ottoalue
 • vesialue
 • raakamaa-alue
 • erityisalue
 • yleinen alue
 • luonnonsuojelualue
 • virkistysalue
 • muu käyttötarkoitus

Kaavalaji

 • ei kaavaa
 • asemakaava (sitova tonttijako) / as.kaava
 • asemakaava (ohj. tonttijako) / rak.kaava
 • ranta-asemakaava / rantakaava
 • yleiskaava

Ensisijainen kaavan mukainen käyttötarkoitus

 • A asuinrakennusten korttelialue
 • AK asuinkerrostalojen korttelialue
 • AP asuinpientalojen korttelialue
 • AR rivitalojen ja kytk.asuinrakennusten k.alue
 • AL asuin,- liike- ja toimistorak. k.alue
 • P palvelurakennusten korttelialue
 • Y yleisten rakennusten korttelialue
 • C keskustatoimintojen korttelialue
 • K liike- ja toimistorakennusten k.alue
 • T teollisuus- ja varastorakennusten k.alue
 • V virkistysalue
 • R loma- ja matkailualue
 • L liikennealue
 • E erityisalue
 • S suojelualue
 • M maa- ja metsätalousalue
 • W vesialue
 • G katu/tori

Rakennuksia

 • rakentamaton
 • rakennettu

Rakennuslajit

 • asuinrakennus
 • lomarakennus
 • talousrakennus
 • liike- tai teollisuusrakennus
 • muu rakennus
 • vain arvottomia rakennuksia
 • rakennukset eivät kuulu kauppaan

Rantaan rajoittuvuus

 • rajoittuu rantaan
 • ei rajoitu rantaan

Sukulaiskaupat

 • ei sukulaiskauppa
 • sukulaisluovutus tai omistusjärjestely

Luovuttaja

 • yksityinen
 • valtio
 • kunta
 • julkinen yritys
 • yksityinen yritys

Saaja

 • yksityinen
 • valtio
 • kunta
 • julkinen yritys
 • yksityinen yritys

Kokonaismaapinta-ala (m2)

Peltopinta-ala (m2)

Metsäpinta-ala (m2)

Yksikköhinta (e/m2)

Kokonaishinta (e)

Tallennuspäivämäärä (vvvvkkpp)