Hyppää pääsisältöön

Koordinaattimuunnos

Paikkatietoikkunan koordinaattimuunnostoiminnon avulla voi muuntaa koordinaatteja kahden eri geodeettisen koordinaattijärjestelmän välillä (lähtökoordinaattijärjestelmä -> tuloskoordinaattijärjestelmä). Muunnos voidaan tehdä joko saman datumin sisällä (koordinaattikonversio) tai kahden datumin välillä (koordinaattimuunnos). Koordinaattimuunnostoiminto tukee datumeja KKJ ja EUREF-FIN.

Muunnettaessa koordinaatteja KKJ:n ja EUREF-FIN -datumien välillä käytetään apuna KKJ:n deformaatiot huomioivaa kolmioittaista affiinista muunnosta (kolmioverkko). Korkeuskoordinaattien muunnoksissa käytetään vastaavasti kolmioittain laskettuja siirtokorjauksia. Ellipsoidisten korkeuksien muuntamiseen käytetään geoidimalleja.

Lue lisää koordinaattijärjestelmistä.

Koordinaattimuunnostoiminnon käyttö

Näet koordinaattimuunnostoiminnossa käytettävien termien selityksen viemällä hiiren sinisten i-kirjaimien päälle.

Geodeettisten koordinaattijärjestelmien valinta

Aluksi sinun tulee valita käytettävä lähtö- ja tuloskoordinaattijärjestelmä. Voit valita järjestelmät suoraan alasvetovalikosta ’Geodeettinen koordinaattijärjestelmä’. Jos samalla muunnetaan korkeuksia, mukana on korkeusarvoja, sinun on valittava myös käytettävät korkeusjärjestelmät kohdasta ’Korkeusjärjestelmä’.

Jos haluat rajata valittavissa olevien geodeettisten koordinaattijärjestelmien listaa, voit ensin valita käytettävän datumin kohdasta ’Geodeettinen datumi’. Voit rajata listaa myös valitsemalla käytettävän koordinaatiston tyypin valikosta ’Koordinaatisto’. Jos valitset koordinaatiston tyypiksi ’Suorakulmainen 2D (Taso)’, ilmestyy näkyviin uusi alasvetovalikko ’Karttaprojektiojärjestelmä’. Kaikissa alasvetovalikoissa voit nollata jo tehdyn valinnan klikkaamalla valitun arvon oikealla puolella näkyvää merkkiä ’x’.

Voit valita käytettävät geodeettiset koordinaattijärjestelmät myös suoraan EPSG-koodilla (valitse sivun yläreunasta ’Suodata koordinaattijärjestelmiä EPSG-koodilla'). Kun valitset lähtö- ja tulosjärjestelmän, päivittyvät alempana sivulla näkyvät koordinaattitaulukot ja niiden otsikkokentät valitun järjestelmän mukaiseksi.

WGS84 ja EUREF-FIN-GRS80 vastaavat toisiaan alle metrin tarkkuudella.

Koordinaattijärjestelmien tietojen valitseminen ETRS-TM35FIN ja EUREF-FIN-GRS80 järjestelmien välisessä muunnoksessa.
Kuva 1. Esimerkkikuva valinnoista, kun haluat muuttaa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmän koordinaatteja EUREF-FIN-GRS80-koordinaattijärjestelmään. Lähtö- ja tuloskoordinaattijärjestelmien tietoja valittaessa vain tähdellä merkityt kohdat ovat pakolliset täyttää.

Koordinaattitietojen lähteen valinta

Voit syöttää lähtökoordinaatteja kolmella eri tavalla: näppäimistöltä lähtökoordinaattitaulukkoon kirjoittaen, tiedostosta tuoden tai kartalta valiten. Valitse käytettävä tapa kohdasta ’Koordinaattitietojen lähde’. Jos valitsit vaihtoehdon ’Näppäimistöltä', voit syöttää lähtökoordinaatit suoraan taulukkoon. Taulukossa on tilaa korkeintaan sadalle koordinaattipisteelle.

Toinen vaihtoehto on tuoda lähtökoordinaatit tiedostosta. Tiedoston maksimikoko on 50 MB. Kun valitset tämän vaihtoehdon, näkyviin ilmestyy uusi ikkuna, jossa voit tehdä lähtötiedostoon liittyviä valintoja. Itse tiedoston voit valita joko raahaamalla tiedoston kuvakkeen valintaikkunan ylälaidassa näkyvään suorakaiteen muotoiseen alueeseen tai tiedostolistauksesta (’valitse selaamalla’). Valitun tiedoston nimi ilmestyy näkyviin suorakaiteen sisälle. Valintaikkunassa voit lisäksi tehdä seuraavia valintoja:

 • Otsakerivien määrä: montako riviä tiedostossa on koordinaattirivien yläpuolella
 • Kulman muoto/yksikkö: tämä valinta on näkyvissä vain, jos käytettävässä järjestelmässä koordinaatit ilmoitetaan kulma-arvoina
 • Desimaalierotin: koodinaattiarvojen sisältämien desimaalilukujen erotinmerkki
 • Koordinaattierotin: koordinaattiarvojen välinen erotinmerkki tiedostossa
 • Sarake-erotin: sarakkeiden välinen erotinmerkki tiedostossa
 • Koordinaatit sisältävät tunnisteet: voit valinnalla kertoa, että koordinaateilla on tiedostossa tunniste (jokaisen rivin alussa)
 • Koordinaatit käänteisesti: voit valinnalla kertoa, että koordinaattiarvot ovat tiedostossa järjestelmän määrittelyyn nähden käänteisessä järjestyksessä

Tiedostosta tuodaan lähtökoordinaattitaulukkoon näkyviin 100 ensimmäistä riviä. Jos rivejä on enemmän, ne luetaan palvelun muistiin, mutta niitä ei näytetä taulukossa. Taulukon tarkoituksena on toimia esikatseluna, jonka avulla voit varmistua, että tiedostosta on luettu koordinaatit oikein.

Kolmas vaihtoehto lähtökoordinaattien syöttämiseen on valita käytettävät pisteet kartalta. Jos valitset tämän vaihtoehdon, tulee lähtökoordinaattijärjestelmänä aina olla ETRS-TM35FIN, koska Paikkatietoikkunan kartta on tässä järjestelmässä. Jos valittuna on jokin muu lähtöjärjestelmä, annetaan käyttäjälle asiasta varoitus ja lähtöjärjestelmäksi valitaan ETRS-TM35FIN automaattisesti.

Muunnoksen suorittaminen

Kun lähtö- ja tulosjärjestelmä on valittu ja muunnettavat koordinaatit syötetty, voidaan käynnistää itse koordinaattimuunnos. Tähän on kaksi eri vaihtoehtoa. ’Muunna’ -napilla taulukossa näkyvät lähtökoordinaatit luetaan ja tuloskoordinaatit näytetään oikeanpuoleisessa koordinaattitaulukossa. Jos muunnettavia koordinaatteja on tuotu tiedostosta yli 100 kpl, taulukon tehtävänä on toimia esikatseluna, jonka avulla voit varmistaa, että muunnetut koordinaatit näyttävät järkeviltä.

ETRS-TM35FIN-koordinaatit muunnettuna EUREF-FIN-GRS80-koordinaateiksi.
Kuva 2. Kuvassa ETRS-TM35FIN-koordinaatit muunnettuna EUREF-FIN-GRS80-koordinaateiksi Muunna-painiketta painamalla.

Tuloskoordinaatit voit myös viedä tiedostoon (’Muunna tiedostoon’ -valinta). Tämä on välttämätöntä, jos muunnettavia pisteitä on yli 100 kpl. Isoilla määrillä muunnos voi kestää useita minuutteja. Tiedostoon muunnettaessa avautuu uusi ikkuna (kuva 3), jossa voidaan antaa tiedostoon vientiin liittyviä lisäohjeita seuraavasti:

Kuva ikkunasta, joka avautuu, kun painat "Muunna tiedostoon" -painiketta.
Kuva 3. Kun muunnat koordinaatteja tiedostoon, saatavilla olevat lisäohjeet riippuvat esimerkiksi käyttämästäsi koordinaattitietojen lähteestä. Tämän takia sinulla ei välttämättä näy kaikkia vieressä listattuja lisäohjeita avautuvassa ikkunassa.
 • Tiedoston nimi
 • Desimaalien tarkkuus: tuloskoordinaattien käytettävä desimaalitarkkuus voidaan valita lukuarvona välillä 1 m – 0.1 mm
 • Desimaalierotin: koordinaattiarvoissa esiintyvien desimaalilukujen erotinmerkki
 • Koordinaattierotin: tulostiedoston koordinaattiarvojen välinen erotinmerkki
 • Sarake-erotin: sarakkeiden erottamiseen käytetty erotinmerkki
 • Rivierotin: Windows / DOS, Unix tai MacOS -järjestelmän mukainen rivinlopetusmerkki
 • Luo tunnisteet: luodaan pisteille tunnisteet juoksevana numerointina (jos lähtötiedostossa oli pistetunnisteet ja nämä tuotiin mukaan tiedoston lukuvaiheessa, käytetään näitä tunnisteita)
 • Koordinaatit käänteisesti: koordinaatit kirjoitetaan tiedostoon järjestelmän määrittelyyn nähden käänteisessä järjestyksessä
 • Kirjoita otsakerivi tiedostoon: otsakeriville tulee merkintä käytetystä koordinaattijärjestelmästä; jos lähtötiedostossa oli otsakerivejä, nämä tulostuvat myös
 • Rivin loput tulokseen: lähtötiedostossa mahdollisesti olleet ylimääräiset, kullakin rivillä koordinaattitietojen jälkeen esiintyneet merkit kirjoitetaan mukaan tulostiedostoon
 • Käytä kardinaaleja (N,E,W,S): leveys- ja pituusasteiden yhteydessä näytetään kardinaalimerkinnät, eli tieto siitä, onko kyseessä pohjoinen vai eteläinen leveys ja itäinen vai läntinen pituus.

Muita toimintoja

Toiminnolla ’Tyhjennä taulukot’ voit tyhjentää sekä lähtö- että tuloskoordinaattien taulukot.
Toiminnolla ’Näytä sijainnit kartalla’ voit näyttää muunnettavien pisteiden sijainnin kartalla. Pisteiden viereen tulostuu käytetyn lähtöjärjestelmän mukaiset koordinaatit.