Kalibrointipalvelut

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Suorite Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
Peruskalibrointi koje ja yksi latta 700,00
Peruskalibrointi koje ja kaksi lattaa 1 050,00
Kalibrointi kolmessa lämpötilassa, koje ja yksi latta 1 050,00
Kalibrointi kolmessa lämpötilassa, koje ja kaksi lattaa 1 500,00

 Muiden kuin yllä mainittujen kalibrointien osalta maksu peritään suoritteen tuottamiseen käytetyn työajan perusteella 80 € / tunti.

Ei arvonlisäveroa.