Omistusoikeuden rekisteröinti

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107410
Lainhuudatus
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107412
Kuulutuslainhuuto
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
65,00 Ei arvonlisäveroa
7420107462
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan yksilöintitietojen muuttaminen
88,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7481101000
Omistuksen rekisteröinti
58,00 Ei arvonlisäveroa
7481101004
Selvennyskirjaus tai muu kirjaus tai merkintä rekisteriin
58,00 Ei arvonlisäveroa
7481101005
Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen palautus
10,00 Ei arvonlisäveroa
7481101006
Myöhästymismaksu
11,60 Ei arvonlisäveroa
7481101090
Koko osakekannan omistuksen rekisteröinti (€ / h)
88,00 Ei arvonlisäveroa
7481101091
Yksilöintitietojen muutokset (€/h)
88,00 Ei arvonlisäveroa