Omistusoikeuden rekisteröinti

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107410
Lainhuudatus
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107412
Kuulutuslainhuuto
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
65,00 Ei arvonlisäveroa
7420107462
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan yksilöintitietojen muuttaminen €/h
88,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7481101000
Omistuksen rekisteröinti omistajan hakemuksesta tai
taloyhtiön ilmoituksesta €/osakehuoneisto
58,00 Ei arvonlisäveroa
7481101004
Selvennyskirjaus tai muu kirjaus tai merkintä rekisteriin €/osakehuoneisto
58,00 Ei arvonlisäveroa
7481101005
Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen palautus
10,00 Ei arvonlisäveroa
7481101006
Myöhästymismaksu (€/2kk)
11,60 Ei arvonlisäveroa
7481101090
Koko osakekannan omistuksen rekisteröinti (€ / h)
88,00 Ei arvonlisäveroa
7481101091
Yksilöintitietojen muutokset (€/h)
88,00 Ei arvonlisäveroa

748110109 Koko osakekannan rekisteröinti €/h, jos

  • Koko osakekannan omistanut taho on luovuttanut kerralla koko osakekannan luovutuksensaajalle/-ille. Jokaisessa osakeryhmässä omistajan suhteellisen omistusosuuden pitää olla sama tai
  • Omistaja/-t hakevat omistuksen rekisteröintiä kerralla koko yhtiön osakekantaan siten, että kunkin omistajan suhteellinen omistusosuus on kaikissa osakeryhmissä sama