Viranomaispäätökset

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75093010844
Kaupanvahvistajamääräyshakemuksen käsittely
240,00 Ei arvonlisäveroa
75093010865
Kaupanvahvistajahakemuksen hylkääminen
240,00 Ei arvonlisäveroa

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
76701010758
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h §:ssä (132/1999) tarkoitetun lausunnon antaminen
94,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75092010754
Lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 § 2 momentin nojalla
94,00 Ei arvonlisäveroa
75092010755
Ennakkohaltuunottoluvan antaminen lunastuslain 59 § 1 momentin nojalla
94,00 Ei arvonlisäveroa
75092010905
Lunastuslain 84 §:ssä tarkoitetun tutkimusluvan myöntäminen
94,00 Ei arvonlisäveroa
75092010757
Lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin (kun hakemus on tehty toimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista)
195,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75091010756
Lunastuslain 72 b §:ssä tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin
94,00 Ei arvonlisäveroa
7509105891
Lunastuslain 72 c §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen
94,00 Ei arvonlisäveroa
7509104288
Lunastuslain 72 d §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen
94,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7509105009
Rekisteriyksikön nimen muuttaminen
145,00 Ei arvonlisäveroa
7509104270
Päätös kiinteistön laadun muuttamisesta
145,00 Ei arvonlisäveroa
75091010526
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä
155,00 Ei arvonlisäveroa
75091010527
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä (jokainen muu yhdistettävä alue)
55,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051011043
Yhteisestä alueesta muodostetun lohkokiinteistön vapauttaminen kiinnityksestä tai eläkeoikeudesta
300,00 Ei arvonlisäveroa
75051011042
Kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen / eläkeoikeus
87,00 Ei arvonlisäveroa
75051011040
Kiinnityksestä vapauttaminen (sähköinen panttikirja) / kiinnitys
35,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisen voi hoitaa toimituksen yhteydessä tai kirjaamisasiana, mikäli pantti- tai eläkeoikeuden haltija antaa suostumuksen. Maksut määräytyvät samoin perustein molemmissa tapauksissa.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7500105001
Kiinteistöjen yhdistäminen, yhdistämisen koskiessa enintään kahta kiinteistöä
155,00 Ei arvonlisäveroa
7500105002
Lisämaksu jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä
55,00 Ei arvonlisäveroa
75001011104
Koko kiinteistön liittäminen yhteismetsään
155,00 Ei arvonlisäveroa

Tiekunta voidaan perustaa, jakaa tai lakkauttaa kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, jos tieosakkaat ovat sopineen asiat kirjallisesti etukäteen ja toimittaneet siihen liittyvät asiakirjat kiinteistörekisterin pitäjälle. 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010966
Tiekunnan perustaminen, jakaminen tai lakkauttaminen
300,00 Ei arvonlisäveroa
  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Maksu päätöksestä 165,00 ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010963
Yhdestä kiinteistöstä suoritettu osuuden tai osuuksien siirtäminen taikka tilaksi muodostaminen, kun päätöksen yhteydessä ei tehdä kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista
300,00 Ei arvonlisäveroa
75051010965
Lisämaksu jokaisen muun kiinteistön osalta
100,00 Ei arvonlisäveroa

Maksu määrätään kutakin vastaanottavaa kiinteistöä tai muodostettavaa tila kohden

Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut samalta myyjältä kiinteistöstä B osuuden yhteisestä vesi- alueesta ja kiinteistöstä C osuuden yhteisestä venevalkamasta. Kiinteistöihin B ja C ei kohdistu kiinnityksiä ja osuudet siirretään kiinteistöön A.

Maksu:

300 € +100 € = 400 €

.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010961
Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön yksi liitettävä alue
300,00 Ei arvonlisäveroa
75051010962
Lisämaksu jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta
100,00 Ei arvonlisäveroa

Maksu määrätään kutakin vastaanottavaa kiinteistöä tai muodostettavaa tila kohden

Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut samalta myyjältä kiinteistöstä B osuuden yhteisestä vesi- alueesta ja kiinteistöstä C osuuden yhteisestä venevalkamasta. Kiinteistöihin B ja C ei kohdistu kiinnityksiä ja osuudet siirretään kiinteistöön A.

Maksu:

300 € +100 € = 400 €